nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

7 juni 2017

Extra ouderavond ICT-plan

Extra ouderavond ICT-plan

Op een speciale ouderavond op maandag 19 juni willen we u graag informeren over onze ICT-plannen in het kader van onze sterrenschoolontwikkeling. De avond zal uit twee delen bestaan. In het eerste deel zullen we u in hoofdlijnen uitleggen op welke manier we volgend jaar ICT willen inzetten in de groepen. Het tweede gedeelte zal gaan over de vervanging van onze hardware en de  invoering van Ipads en Ipad-regeling voor thuis. Deze laatste regeling gaat volgend jaar gelden voor de kinderen vanaf groep 4. We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk ouders deze avond aanwezig kunnen zijn.

Koffie en thee staan vanaf 19.15 klaar. de avond begint om 19.30 en zal tot uiterlijk 21.30 uur duren.

 

Formatie volgend schooljaar

Formatie volgend schooljaar

In de medezeggenschapsraad van 15 mei is het formatieplan besproken. Volgend schooljaar hebben we vrijwel dezelfde formatie beschikbaar als het huidige schooljaar. In de MR is besproken op welke manier we de groepen dan indelen.  Afgesproken is dat we opnieuw 7 groepen kunnen vormen. Bij de verdeling van de formatie en de indeling van de groepen zijn we vooral uitgegaan van drie belangrijke doelen:
1. Behoud en versterking kwaliteit van ons onderwijs
2. Doorgroeien naar een Sterrenschool
3. Gestage groei van leerlingen, bij voorkeur in onderbouw
Uiteindelijk hebben we daarbij ook de volgende punten besproken:
4. Leerkrachten inzetten in de groepen waar ze het beste tot hun recht komen
5. Het belang een balans te vinden in leerkrachten die van groep wisselen en het bewaren van rust in de school
6. Bij verschuivingen van leerkrachten  naar andere groepen de leerkrachten drie jaar de tijd geven aan een groep te wennen en de organisatie van een groep te versterken
7. De school groeit en we willen wel voldoende ruimte bieden aan nieuwe kinderen. Vandaar dat de kleutergroepen aan het begin van het jaar nog erg klein ogen. Voor de bovenbouw hebben we vooral gekozen voor een gelijkmatige verdeling van de kinderen.
Op dit moment hebben we nog een vacature voor de kleutergroepen en is nog niet bekend hoe en door wie deze vacature wordt ingevuld. Volgend jaar zal juf Yolande Boelens in ieder geval bij ons op school blijven. In verband met de nog openstaande vacature is nog niet afgesproken hoe zij ingezet gaat worden. De nieuwe leerkracht zal in ieder geval een leerkracht zijn, die nu al binnen Leerplein werkzaam is. Zo gauw hiervan de naam bekend is, zullen we deze in de Bongerdflits publiceren.

 

Taakverdeling 2017-2018

Taakverdeling 2017-2018

De groepsverdeling en het aantal leerlingen op de eerste schooldag wordt in ieder geval

Groep 1/2a: 20 leerlingen vacature

Groep 1/2b: 20 leerlingen Jolien Heij-Glazenburg en nog een vacature

Groep 3: 20 leerlingen Elja Warries en Mirjam Lieferink

Groep 4: 23 leerlingen  Monique Weijenberg-van Leeuwen en Mirjam Magré

Groep 5: 27 leerlingen Tom van de Bosch en Monique Weijenberg-van Leeuwen

Groep 6/7: 33 leerlingen Albert Kersten en Mirjam Magré

Groep 7/8: 33 leerlingen Linda Pater en Marinde van de Giessen

Intern Begeleider: Jolanda Mossing Holsteijn (twee dagen)

Conciërge: Ivonne van Burik (vijf ochtenden) Bewegingsonderwijs: Rita Felek(één ochtend) Directeur: Frans de Heus (drie dagen)

Omdat er in de groepen 6 t/m 8 nieuwe groepen gevormd zullen worden, ontvangen de ouders van deze kinderen een toelichting en de groepsverdeling via de mail.

Ericacup: morgen!!!

Ericacup: morgen!!!

De EricaCup staat weer op het punt om te beginnen. Het beloofd een mooie dag te worden met een graad of 25. Een fantastische vooruitzicht om met elkaar een leuke dag te beleven. We hopen dat de regen uitblijft, wilt u er daarom voor zorgen dat uw kind voor aanvang van de EricaCup is ingesmeerd met zonnebrandcrème?

Verder is het van belang dat uw kind die dag herkenbaar is, vandaar deze herinnering om uw kind te kleden in een WIT t-shirt zodat gelijk helder is dat uw kind een Bongerd kind is. Dit om alle onderdelen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wij hebben er super veel zin in, komt u uw kind aanmoedigen?

Tot donderdag!

Namens de EricaCup commissie,

Birgit Arends, Cindy van Duuren en  Hendry Scholing

 

Invalproblematiek

Invalproblematiek

Zoals u wellicht ook uit de landelijke media heeft vernomen, wordt het lerarentekort steeds duidelijker. Dat merken wij vooral doordat er steeds minder invallers beschikbaar zijn. Wij willen dat ook uw zoon of dochter een goede invaller voor de klas krijgt die continuïteit van het onderwijsproces mogelijk maakt. Wij zijn soms echter genoodzaakt tot creatieve oplossingen. 

Uiteraard vraagt ons bestuur -Leerplein055- aandacht voor deze problematiek bij de landelijke overheid. Binnen Apeldoorn is Leerplein055 in overleg met de andere schoolbesturen om hierin gezamenlijk oplossingen te bedenken. 

Het naar huis sturen van leerlingen proberen wij te voorkomen. Echter, in incidentele gevallen, kan een andere oplossing niet gerealiseerd worden. Wij communiceren hierover zorgvuldig en zorgen steeds dat er in uiterste nood altijd opvang op school geregeld wordt. 

Wij zijn verplicht om ons bestuur te informeren als wij een groep naar huis moeten sturen zodat Leerplein055 het invallersprobleem op al haar scholen kan monitoren en deze informatie kan meenemen in haar overleg met de andere schoolbesturen. 

 

 

Kunstcircuit

Kunstcircuit

Voor het laatste "kunstcircuit" van dit schooljaar willen wij graag oude, effen gekleurde, gestreken, tshirts  hebben. Wie wil er in zijn/haar kast duiken ? Inleveren bij elke leerkracht ( voor 16 juni )

 

Nieuws van het kinderdagverblijf

Nieuws van het kinderdagverblijf

Donderdag hebben we ook weer met de voeten door de verf gelopen. Wat een schik met al die gekleurde voetjes! Ook zijn we begonnen met een werkje voor vaderdag en gisteren zijn we daarmee verder gegaan. Verder hadden de kinderen zelf gisteren een trein van stoeltjes gemaakt en zongen we samen het liedje van 'treintje ging uit rijden'.

Groetjes Heleen en Karin

 

Fotoalbum

Avondvierdaagse 2017

Avondvierdaagse 2017

Dinsdag 6 juni startte de avondvierdaagse in Beekbergen, waaraan wij meedoen.

Dag 1 : Wat was het nat !!! Maar de stemming zat er, ondanks de regen,  goed in en de pet van Tante Jet werd steeds gezocht, maar niet gevonden. We zongen ook “Wie heeft de jas van tante Jet”……… Op naar dag 2 !!!

Bekijk het fotoalbum

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig:

JUNI

 

 

7

Tristan

5/6

8

Koen

4

9

Salina

3

12

Damian

6/7

12

Max

4

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055