nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

5 april 2017

Overgang van Hetkindercentrum.nl naar OOK

Overgang van Hetkindercentrum.nl naar OOK

De Bongerd ontwikkelt zich tot Sterrenschool. Op een Sterrenschool leren en spelen kinderen in één pedagogisch klimaat. Leerplein055, de stichting waar onze school bij hoort, werkt voor het sterrenschoolconcept intensief samen met Kinderopvang OOK. Dit geldt ook voor beide andere Sterrenscholen in Apeldoorn.

Om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van het sterrenschoolconcept op De Bongerd, is de wens uitgesproken om ook bij De Bongerd de kinderopvang bij Kinderopvang OOK onder te brengen. Wij kunnen u nu meedelen dat met ingang van maandag 21 augustus Kinderopvang OOK de peuteropvang, de voorschoolse- en de naschoolse opvang gaat verzorgen op De Bongerd. Via een separate mail ontvangt u hierover meer informatie.

 

Paas-lente-feest

Paas-lente-feest

Op donderdag 13 april gaan we met de hele school picknicken in het Matenpark. Kinderen nemen die dag hun lunch mee naar het park en eten het daar gezamenlijk op. Tijdens de picknick kunnen we oude kleden gebruiken om op te zitten. Natuurlijk krijgen we daar ook bezoek van de paashaas.

Op woensdag 12 april maken de groepen 1/2 en 3 een paasbroodje voor alle kinderen van de school, dit wordt als extraatje uitgedeeld tijdens de picknick.

We hopen dat er op deze woensdag ouders willen helpen om de broodjes thuis af te bakken. Er komt een inschrijflijst bij de klassen te hangen.  Handig is het om om 8.30 uur dan alvast het rooster ( of 2 ) van de oven mee naar school te nemen zodat u om 12.30 uur de broodjes zo mee naar huis kunt nemen.

Natuurlijk gaan we ook weer het traditionele eitje tik spelen in de groepen, alle kinderen mogen op donderdag 13 april een hardgekookt ei meenemen naar school.

 

Bij slecht weer houden we het feest op school maar daar gaan we natuurlijk niet vanuit.

 

Prachtige hal

Prachtige hal

De paascommissie heeft er voor gezorgd dat de grote hal en de kleuterhal prachtig versierd zijn. Met veel thuisvlijt zijn wij klaar voor Pasen en de lente!

Paascommissie, bedankt !

 

OPEN DAG

OPEN DAG

De open dag werd vanmorgen goed bezocht. Dankzij de hulp van groep 8-leerlingen kregen de belangstellende ouders een prima rondleiding. Belangstellenden die de open dag gemist hebben zijn uiteraard ook na vandaag van harte welkom. Met een simpel telefoontje maakt u meteen een afspraak, 055 5337009!!!

 

Niet vergeten: 8 juni EricaCup 2017

Niet vergeten: 8 juni EricaCup 2017

Ook dit jaar gaat De Bongerd weer de sportieve strijd aan met De Gong en De Schakel tijdens de EricaCup. Dit jaar zal de EricaCup plaats vinden op donderdag 8 juni.

Wat is de EricaCup?

De EricaCup is een sportevenement van de drie genoemde scholen gelegen aan het veld aan de Rademakersdonk. Het vindt dit jaar alweer voor de 31ste keer plaats en wordt georganiseerd door een commissie bestaand uit enthousiaste ouders namens de drie scholen. Zowel in de ochtend als in de middag worden diverse sportieve uitdagingen geboden aan de leerlingen dievoor de helft bestaan uit competitie onderdelen zoals bijvoorbeeld sprint en voor de andere helft bestaat uit fun onderdelen zoals een stormbaan. In de ochtend zijn het de leerlingen van groep 1 t/m 4 die tegen elkaar strijden, in de middag de groepen 5 t/m 8. Alle punten die tijdens de competitie door de leerlingen worden behaald worden verzameld zodat aan het einde van de middag de winnaar van de EricaCup, een wisselbeker, bekend zal worden gemaakt. Na afloop worden diploma's gemaakt met hierop de resultaten en krijgen de best presterende leerlingen per onderdeel een medaille. De afgelopen 2 jaar heeft De Schakel de EricaCup gewonnen dus de strijd is dit jaar extra spannend. Wint De Schakel dit jaar weer dan mogen zij de EricaCup houden!

 

Draagt u een steentje bij? Hulpouders en sponsoren gezocht!

De EricaCup wordt georganiseerd door een aantal ouders van de 3 scholen, maar zijn tijdens de dag veel hulp nodig. Zo zijn er veel ouders nodig voor zowel het begeleiden van de groepen leerlingen als ook hulp bij de onderdelen. Kunt u de ochtend of de middag de leden van de commissie komen helpen? Dat zou fantastisch zijn! Binnenkort zullen er intekenlijsten worden opgehangen op school waarop u kunt aangeven hoe u de commissie wilt helpen. Voor ouders die zowel de ochtend als de middag kunnen helpen zal een lunch geregeld worden.

 

De EricaCup commissie is ook op zoek naar sponsoren. Om het evenement kostendekkend te kunnen organiseren en de onderdelen zoals de altijd populaire stormbaan te kunnen betalen zijn er sponsoren nodig. Sponsoren krijgen een advertentie in het programmaboekje en worden ook tijdens de dag benoemd. Sponsoring in het programmaboekje is al mogelijk vanaf €25,-. Het programmaboekje krijgt iedere leerling mee naar huis, daarmee heeft het programmaboekje een oplage van ruim 500 stuks en bereikt u veel potentiële klanten in en rondom De Maten. Heeft u een eigen bedrijf en wilt u de commissie helpen om ook dit jaar weer, in navolging van de afgelopen 30 jaar, een fantastische EricaCup te organiseren? Neem contact op met de leden van de commissie. Dit kan natuurlijk persoonlijk, maar ook via het emailadres ericacup@gmail.com.

Wij hebben er veel zin, graag tot 8 juni!

Namens de EricaCup commissie,

Birgit Arends

Cindy van Duuren

Hendry Scholing

 

Van het Kidsteam!

Van het Kidsteam!

We beginnen een tosti week dus als u een tosti apparaat over heeft, GRAAG! De complimentenweek vonden wij heel erg leuk en dit willen we graag volgend jaar weer doen. We hebben ook nog over de gymafspraken gepraat.  We willen graag dat de afspraken in alle groepen hetzelfde zijn. Dat is fijn voor iedereen! Er was ook nog een idee van een knuffeldag en een boksdag. Dat je elkaar knuffelt en elkaar een boks geeft. Dit gaan we eerst nog niet doen!

GESCHREVEN DOOR ROWAN EN LUCIANO

 

Nieuws van het kinderdagverblijf

Nieuws van het kinderdagverblijf

Afgelopen maandag zijn we weer met een aantal 3+ kinderen naar groep 1/2 b geweest. Wat was het interessant. We hebben meegedaan in de kring. De kleuters lieten ons zien hoe ze hun fruit en drinken gingen pakken en samen zongen we het liedje van Gijsje. Ook las juf Jolien een boekje voor. Wat bleven de peuters goed zitten ook! Binnenkort gaan we weer even meekijken. Gisteren kwam Isabeau bij ons spelen, wat heb je lekker gespeeld! Veel speelplezier bij psg de Bongerd. Verder hebben we wat zand bij de boom gegooid, want de kinderen spelen graag bij de boom. Er werd gelijk volop geschept en taartjes gebakken.

Groetjes Heleen en Karin

 

 

De Nationale Buitenlesdag

De Nationale Buitenlesdag

11 April doet de onderbouw mee aan een landelijk project van Jantje Beton, de nationale buitenlesdag. Wij gaan dan enkele lessen buiten doen met de kinderen.

 

Groep 1/2 B : juf Jolien afwezig

Groep 1/2 B : juf Jolien afwezig

Aanstaande maandag is juf Jolien er niet in verband met een studiedag als rekencoach. In de ochtend zal juf Marinde er zijn en voor de 5 en 6 jarigen is juf Linda Smit er 's middags.

 

Groep 4: Klassenfoto

Groep 4: Klassenfoto

U heeft het ongetwijfeld al gehoord van uw zoon/dochter, maar de schoolfotograaf komt donderdagmiddag ( 6 april ) voor de klassenfoto.

 

Groep 5/6: Podeshow

Groep 5/6: Podeshow

Groep 5/6 is druk geweest met het maken van hun Podeshow. Elk groepje heeft een verhaaltjes geschreven, spreekteksten gemaakt, decorstukken en attributen uitgezocht. Kortom alles wat nodig is voor een spetterende Podeshow!  Ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om op 12 april om 11.30 uur naar het resultaat te komen kijken.

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

APRIL

 

Groep

6

Ethan

6/7

8

Efkan

4

10

Frederique

4

13

Gijs

1/2B

14

David

7/8

15

Duuk

4

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst.

Op zondag 9 april worden Bram en Farell allebei 4 jaar. Fijne verjaardag en welkom in groep 1/2 B.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055