nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

22 maart 2017

HVO of GVO

HVO of GVO

Vorige week kon u het e.e.a. lezen over godsdienst en HVO.  We hebben al van heel veel kinderen strookjes binnen gekregen maar nog niet van iedereen.   Wij willen graag van alle ouders een reactie, zodat we de groepen goed kunnen inrichten. Op basis van de opgaven krijgen we als school ook subsidie om de lessen te kunnen realiseren. De keuze die uiteindelijk gemaakt wordt, geldt voor het hele jaar. Het is organisatorisch erg lastig om allerlei tussentijdse wisselingen in te plannen. Alle oudste kinderen hebben hiervoor afgelopen week een brief meegekregen met extra uitleg over HVO en GVO.  Wilt u z.s.m. het antwoordstrookje inleveren bij de leerkracht van uw kind?  U kunt uw keuze ook per mail kenbaar maken via bongerd@leerplein055.nl

Van groep 1/2a nog 2 strookjes

Van groep 1/2b nog 9 strookjes

Van groep 3 nog 9 strookjes

Van groep 4 nog 17 strookjes

Van groep 5/6 nog 12 strookjes

van groep 6/7 nog 17 strookjes

Van groep 7/8 nog 3 strookjes

 

 

Grote Rekendag 2017

Grote Rekendag 2017

De dag begon op het plein. Uit iedere groep waren er 3 kinderen met hun huisnummer. Er moest een straat worden gemaakt, de nummers moesten op de goede volgorde komen te staan. Van laag naar hoog. Wat konden de kinderen dat snel. We telden met elkaar hardop en alle cijfers klopten. Juf Jolien liep door de straat en knipte het lintje door. Daarna zijn alle groepen hard aan het werk gegaan. Er werd ontzettend goed samengewerkt. Wat een enthousiasme. Zo leuk om in gemengde groepen op een andere manier dan normaal met rekenen bezig te zijn. Er staan veel foto's in het fotoalbum op de site. Hulpouders: BEDANKT!

 

 

Schoolschoonmaak

 

Schoolschoonmaak

Onze school wordt schoongemaakt door twee medewerkers van de firma Dolmans. Zij doen dit al een tijd en kennen de school goed en wij weten ook precies wat we aan ze hebben. Mede gezien de tijd die ze er voor hebben, zijn wij tevreden over de manier waarop ze de school schoonmaken. Van tijd tot tijd worden zij weer gecontroleerd door een extern bureau en ook in die rapportage scoren ze voldoende.

Dat neemt niet weg dat het af en toe in de buurt van de toiletten niet fris ruikt. Wanneer dat nodig is, wordt hier ook nog tussendoor door ons zelf schoongemaakt. Het zou helpen als alle jongens zittend (leren) plassen.

Wij zijn ook heel blij met de hulp die van tijd tot tijd door ouders wordt verleend om eens de klas een goede beurt te geven. Ook dan worden de open kasten schoongemaakt, want dat hoort niet in het schoonmaakprogramma van de firma Dolmans.  Zo houden we met z'n allen onze school schoon!

 

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur

De kunstweken zijn afgesloten met een prachtig kunstwerk per kind. Elk kind heeft in een eigen folder een code gekregen om de website te openen. Daarvoor is het wel nodig om 3 mensen te mailen die het digitaal museum ook bezoeken.  U kunt artikelen bestellen waarmee het Jeugd-Cultuurfonds dit soort projecten kan blijven doen.

Alle geopende kunstwerken komen in de klassengalerij  die we in elke groep gaan bekijken.  Wat zijn we trots op het resultaat! Op de grote poster in de hal staan alle kunstwerken afgebeeld <fantastisch!

 

 

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf: volgende week

Op dinsdag 28 maart komt de schoolfotograaf. Kinderen van de kinderopvang en de groepen 1/2 tot en met 5/6 gaan 's morgens op de foto. Kinderen van de groepen 6/7 en 7/8 gaan 's middags op de foto.

Op woensdag komt Angela Stouten terug voor alle broertjes en zusjes foto's van kinderen die op school zitten. Wilt u een foto met broertjes of zusjes die nog niet of niet meer op school zitten, dan kunt u dat aangeven bij Ivonne. Dat kan op school of via de mail ivanburik@leerplein055

 

Nieuws van het Kinderdagverblijf

Nieuws van het Kinderdagverblijf

Vorige week donderdag was het echt lenteweer. We hebben dan ook veel buiten gespeeld en hebben ook buiten gegeten. Heerlijk in het zonnetje. Verder hebben we de hele week tijdens de kring een spel gedaan met kleuren en tellen. We hadden 4 kippen in verschillende kleuren. Ook 4 kleuren eieren. We benoemden de kleuren en legden de eieren bij de juiste kleur kip. Daarna telden we hoeveel eieren de kippen hadden gelegd. Verder zijn er lammetjes met wol geplakt en hebben we plaatjes van bolletje tot bloem op volgorde geplakt. Gisteren hadden we 2 bakken water op tafel met daarin allemaal eendjes. We zongen liedjes over de eenden en speelden ermee. Ook hierbij benoemden we de kleuren. Morgen vieren wij het feestje van Sem, want volgende week start hij in groep 1/2b. Veel plezier Sem!

 Groetjes Heleen en Karin

Nieuws van de BSO

Nieuws van de BSO

Afgelopen donderdag zijn wij de eerste geworden met 'heel-leerplein-bakt'. Het was een activiteit vanuit ons kantoor en alle Leerplein055- scholen mochten meedoen met 'heel-leerplein-bakt'. Het was de bedoeling dat je iets mocht bakken met de bso kinderen. Wij hebben met de kinderen een kwarktaart gemaakt en die versierd met langevingers en smarties. Donderdag 16 maart kwamen alle scholen bij elkaar bij de Jenplanschool De Mheen. Er was een echte kok aanwezig en iemand van het Kindercentrum om te proeven. Het was best spannend wie er zou winnen. Uiteindelijk zijn we de eerste geworden!

 

Groep 4: stavaza

Groep 4: stavaza

Het doet goed te merken, dat groep 4 aan het groeien is!

Het is een fijn stel kinderen, dat steeds beter leert samenwerken, rekening houden en plezier beleven met elkaar.

We willen de komende periode steeds meer aandacht besteden aan zelfstandig werken. Als dat namelijk goed lukt, kunnen we ook beter aan de slag met instructie geven aan kleinere groepjes, terwijl de rest lekker zelfstandig aan de slag is.

In groep 4 zijn we hard aan het werk met het oefenen van spelling, lezen en rekenen.

Voor het vlot technisch lezen zijn we bezig met ‘race-lezen’. We proberen daarbij zo vlug mogelijk, zo veel mogelijk woordjes te lezen. We doen dat 3 of 4 keer per week en we proberen steeds vlotter te lezen. Het gaat daarbij echt om het opvoeren van het tempo.

De kinderen van groep 8 begeleiden daarnaast 2 keer per week het lezen in kleine groepjes.

Op maandag en woensdag maken we zo de nodige leeskilometers. (Bedankt geduldige leeshelpers van groep 8!)

Het is belangrijk, dat de kinderen uit groep 4 die kilometers maken! Daar hebben zij veel plezier van bij het begrijpend lezen, dat we aan het opstarten zijn en natuurlijk bij alle andere ontwikkelingsgebieden. Heel prettig om steeds vaker te horen dat kinderen naar de bibliotheek gaan om daarna thuis lekker weg te kruipen in een gezellig hoekje met een mooi verhaal. Goed voor de leeskilometers!

Bij rekenen zijn we onder andere bezig geweest met klokkijken. Hele uren, halve uren, kwart over en kwart voor moeten nu langzamerhand beheerst worden. We zijn nu aan het werk met 5 over, 10 over, 10 voor half, 5 voor half, enz. Daarnaast zijn we bezig met de tafels van 1, 10, 5, 2 en 4. Het automatiseren van optellen en verliefde harten gaat ook gewoon door. Net als het optellen en aftrekken tot 100.

Met spelling zijn we hard aan het werk met dagelijkse oefeningen. Kom maar eens kijken naar onze woordenmuur in het lokaal.

Af en toe thuis even oefenen kan de kinderen best op weg helpen! Bedenk echter wel… Doe het kort en hou het speels. Maak er géén moeten van. Dat werkt op den duur juist averechts! Altijd even afstemmen met uw kind werkt het best.

 

 

Groep 5/6: juf Monique

Groep 5/6: juf Monique

Vanaf volgende week staat juf Monique weer gewoon voor de klas. Fijn dat ze zo snel na de operatie weer aan het werk kan.

 

Groep 6/7: Podeshow

Groep 6/7: Podeshow

Vrijdag 24 maart is de podeshow van groep 6/7.  De podeshow heet  "Gameworld".  De podeshow begint om 11.00 en zal rond 11.45 afgelopen zijn. U bent van harte welkom.

 

Meer lezen

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

MAART

 

 

22

Varvara

5/6

22

Jayson

3

22

Dariush

6/7

23

Milica

1/2A

25

Carel

5/6

26

Sven

6/7

 Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst !

Sem wordt aanstaande maandag 4 jaar. Gefeliciteerd en welkom in groep 1/2 B !

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055