nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

18 augustus 2017

Weer naar school!

Weer naar school!

De afgelopen week heeft het team zich goed voorbereid op het nieuwe schooljaar. Bij die voorbereiding hoorde ook een studiedag over onze vervolgstappen naar het sterrenschoolconcept en de invoering van de iPad op weg naar gepersonaliseerd leren.

Komende maandag ontvangen we alle kinderen en ouders graag om 8.20 uur op het grote plein om dan officieel het nieuwe schooljaar te beginnen. Wij zijn er klaar voor en zullen  er samen met de kinderen, en u als betrokken ouders, een goed en succesvol schooljaar van maken. Mocht u vragen hebben over zaken uit de groep waar uw kind in zit, neem dan contact op met de leerkracht.

Mocht u vragen hebben over de schoolorganisatie, over de stap naar het sterrenschoolconcept of andere zaken die de hele school aangaan, mail die vragen aan bongerd@leerplein055.nl of spreek mij rechtstreeks hierover aan.

Met vriendelijke groet

mede namens het hele team

Frans de Heus

 

Gele ballonfoto

Gele ballonfoto

Voor de vakantie hebben alle kinderen en leerkrachten  een gele ballon meegekregen naar huis.  Het zoekboek van ‘de Gele Ballon’ is in elke klas bekeken op het digibord. Het was de bedoeling dat elk kind een foto maakte van zichzelf en de gele ballon op een herkenbaar plekje van zijn/haar vakantie bestemming. Wij vragen iedereen die foto maandag mee te nemen naar school om daar een mooie fotowand van te maken

We zijn heel benieuwd waar iedereen is geweest natuurlijk.

 

 

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

De kleuters hebben dagelijks een gymles in hun eigen speellokaal. Ze hebben een tas waarin ze hun gymschoenen opbergen. Ze hebben geen speciale kleding nodig. De groepen 3 t/m 8 krijgen één  per week een extra lange gymles. Drie groepen, te weten groep 6/7, 7/8 en 3, krijgen les van een vakleerkracht, ondersteund door de eigen leerkracht.  Als kinderen om de een of andere reden niet mogen sporten dienen de ouders hiervoor een briefje mee te geven.
De kinderen moeten tijdens de gymles sportkleding (sportbroek en T-shirt) dragen, dus geen kleding die in de klas ook gedragen wordt Na de gymles moet de gymkleding mee naar huis, zodat deze gewassen kan worden. Het dragen van gymschoenen wordt sterk aangeraden in verband met de kans op voetschimmels en het bezeren van tenen. Deze sportschoenen mogen geen donkere zolen hebben in verband met het beschadigen van de vloer van het gymlokaal.

Daarnaast is afgesproken dat tijdens de gymles geen sieraden gedragen mogen worden met het oog op de veiligheid.

Het rooster voor bewegingsonderwijs is als volgt:

dinsdag 8.30 uur       groep 6/7

dinsdag 10.00 uur      groep 7/8

dinsdag 12.30 uur      groep 3

donderdag 8.30 uur   groep 4

donderdag 10.00 uur groep 5

Op dinsdag worden de lessen gegeven door onze vakleerkracht Rita Felek, samen met de eigen leerkracht.

Op donderdag worden de lessen gegeven door de eigen leerkracht. Het eerste halfjaar loopt Margit Zeilstra stage in deze twee groepen, zij doet de opleiding bewegingsonderwijs en is bezig met het derde en laatste blok. Zij is al afgestudeerd leerkracht

 

OOK Doomijn !

Karin, Heleen, Dionne en Yvonne heten iedereen van harte welkom bij OOK Doomijn. Vanaf aanstaande maandag zullen Yvonne, Dionne en Heleen de BSO binnen de school gaan verzorgen. Dionne en Heleen draaien de VSO. Karin en Heleen zijn als vertrouwde gezichten op het KDV te vinden. In de vakantie is de kinderopvang binnen de school ingericht. We hebben er een gezellige plek van gemaakt. We verheugen ons erop om maandag te starten. Komen jullie woensdag 23 augustus naar onze leuke ontdekmiddag. Er worden meerdere activiteiten aangeboden. We zien jullie daar!

Groetjes Yvonne, Dionne, Heleen en Karin

 

Verkeer en parkeren

Verkeer en parkeren

Om de verkeersoverlast rond de drie scholen te verminderen zijn er tussen de scholen en de gemeente afspraken gemaakt. Deze gaan gelden vanaf  21 augustus :

• De parkeerplaats achter de Apostolische kerk wordt opengesteld voor ouders/teamleden om te parkeren

• Langs de Rademakersdonk komt een parkeerverbod vanaf het fietspad

• Er komt een loopdoorgang en looppad vanaf de parkeerplaats achter de kerk naar het fietspad richting De Gong

• Er zal meer toezicht worden gehouden door de politie

• Om ouders te wijzen op de parkeerplaats wordt aan alle drie de scholen gevraagd een ouder te 'leveren' die ouders wijst op het parkeerverbod en beschikbare parkeerplaats tijdens de eerste week

• In de tweede week zorgt De Bongerd voor  een verkeersouder

• In de derde en vierde week doen de Gong en de Schakel dat

Wilt u één of meerdere dagen 's morgens helpen als 'verkeersouder', dan kunt u zich opgeven door een mailtje te sturen aan bongerd@leerplein055.nl met vermelding van de dag/dagen dat u beschikbaar bent. Dit is dus alleen voor de eerste twee weken.

Overigens blijft de snelste manier om van- en naar school te gaan de fiets of lopen.

 

Uitnodiging SOB

Uitnodiging SOB

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur.  Wij zijn al druk bezig met toffe projecten voor het dit schooljaar. Wat precies gaan we natuurlijk nog niet verklappen maar wij zouden het fijn vinden als alle ouders en kinderen (en natuurlijk ook de broertjes en zusjes die niet naar school  gaan of bijv. opa’s & oma’s die de kinderen regelmatig van school halen ) vrijdag 25 augustus vrij houden op de kalender van 17:30 uur tot 19:30 uur.

Nieuwsgierig? In de eerste Bongerdflits van het nieuwe schooljaar vind je meer informatie.

Tot volgende week en een goed begin van het nieuwe jaar gewenst namens alle SOB-leden:

Celeste, Caroliene, Desiree, Oscar, Hubert, Chantal, Marieke, René en alle nieuwe leden die zich al hebben aangemeld.

 

Schoolfotograaf, nu alweer ?

Schoolfotograaf, nu alweer ?

Afgelopen voorjaar zijn de schoolfoto's gemaakt. Op verzoek van veel ouders willen we vanaf nu de foto’s steeds aan het begin van het jaar laten maken. Voor dit schooljaar staat de schoolfotograaf gepland op dinsdag 29 augustus.

Omdat het nog maar kort geleden is, dat de vorige foto’s zijn gemaakt, is het nu de bedoeling dat u opgeeft of u opnieuw foto’s wilt hebben. Uiteraard is er ook gelegenheid om foto’s van broertjes en zusjes te maken. Natuurlijk worden van alle nieuw gevormde groepen klassenfoto’s gemaakt.

Wilt u een individuele schoolfoto van uw kind(eren) laten maken dan kunt u de lijst invullen die bij de klassen hangt. Intekenen kan tot en met donderdag 24 augustus.

Wilt u een broer/zus foto laten maken, dan hangt daarvoor een inschrijflijst bij de ingang van de gymzaal (in de grote hal).Intekenen kan tot en met donderdag 24 augustus.

De complete schoolfoto-sessie zoals we die in het voorjaar gedaan hebben die gaan we volgend schooljaar (2018-2019) weer doen, gelijk na de schoolvakantie.

Groet, Angela

Sgoolfotografie.nl

 

Groep 4 t/m 8: iPads komen er aan

Groep 4 t/m 8: iPads komen er aan

In de afgelopen week hebben alle collega's hun eerste iPadscholing gevolgd en vanaf maandag gaan we er in deze groepen mee aan het werk. Maandag zullen met de kinderen afspraken worden gemaakt over het meenemen naar huis, vervoer in  tas, opladen, downloaden van andere apps etc. We gebruiken hiervoor de eerste week, dus dan blijft de iPad nog op school.

Alle kinderen krijgen maandag een contract mee en een begeleidende brief. Wij vragen u in de loop van de week het contract ondertekend mee terug te geven naar school. Meer hierover staat maandag in de begeleidende brief. Vrijdag mag de iPad voor het eerst mee naar huis, mits we het ondertekende contract hebben ontvangen.

We hebben er ongelooflijk veel zin in om met de iPads in de groep te gaan werken. Het zal ongetwijfeld nog heel veel vragen oproepen en daarvoor volgt het team ook nog drie vervolgscholingen en worden zij begeleid door de mensen van Gynzy.

 

Groep 4 t/m 8: Oortjes

Groep 4 t/m 8: Oortjes

Vanaf nu zijn ze nog harder nodig, de 'oortjes'. De kinderen die nu in groep 6/7 en 7/8 zitten hebben vorig jaar al die oortjes gehad met een doosje erbij. De kinderen die nu in groep 4 en 5 komen krijgen komende maandag oortjes die ze zelf bij zich gaan houden.

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

(of waren deze maand al jarig)!

AUGUSTUS

 

Groep

1

Tim   (2009)

4

2

Arian   (2007)

7a

7

Noa   (2006)

8

9

Divya   (2009)

4

14

Madeleine  (2011)

3

17

Jorn   (2012)

1/2A

17

Jada   (2006)

8

22

Amber   (2009)

5

22

Mack   (2010)

3

24

Seren   (2012)

1/2B

24

Revano   (2005)

8

26

Lukas   (2009)

5

27

Natalia   (2012)

1/2B

29

Finn   (2007)

7b

30

Djora   (2007)

7b

30

Esmee   (2009)

5

31

Fenna   (2012)

1/2A

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055