nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

21 juni 2017

Prikactie dinsdag 27 juni

Prikactie dinsdag 27 juni

Komende dinsdag 27 juni  is de landelijke prikactie voor het basisonderwijs. In Apeldoorn zullen vrijwel alle scholen aan deze actie meedoen en ook het team van onze school en het bestuur van  Leerplein055 onderschrijven het belang van een eerlijk salaris en minder werkdruk voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Mogelijk heeft u het al weken geleden gedaan, maar anders kunt u alsnog ons steunen door deze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.

Prikactie op dinsdag 27 juni

Dit betekent dat we dinsdag 27 juni een uur later de deur open doen. Voor kinderen van ouders , voor wie dit problemen oplevert is er wel opvang op school. Wij vragen u dit wel aan te kondigen door dit via de mail door te geven bongerd@leerplein055.nl

Voor onze school zal juf Elja en Marieke Tijink naar Den Haag gaan om samen met vertegenwoordigers vanuit het hele land de petitie aan te bieden aan minister president Mark Rutten.

 

'iPad-plannen'

'iPad-plannen'

Afgelopen maandag was de ICTavond over onze sterrenschoolontwikkeling en de volgende stap die we nu willen gaan zetten. De avond werd bezocht door 38 ouders. Vandaag hebben alle kinderen van groep 3 t/m 7 een brief meegekregen brieven iPadregeling over de ICTplannen van onze school mb.t. de iPadregeling. Naast de uitleg van de regeling, ontvangen die ouders een intentieverklaring en een voorbeeld van een bruikleenovereenkomst. Wij vragen alle ouders van die groepen de intentieverklaring uiterlijk 30 juni in te leveren bij de leerkracht van uw kind. De bruikleenovereenkomst is alleen ter informatie. Wij rekenen er op dat ons plan over voldoende draagvlak bij ouders kan rekenen, zodat we na de zomervakantie een belangrijke stap kunnen gaan zetten. De presentaties van afgelopen maandag vindt u hier iPadregeling De Bongerd en PPT ICT ouderavond 19 juni

Mocht u over deze plannen nog vragen hebben, dan horen we dat graag, bij voorkeur per e-mail.

 

Schrijfonderwijs verandert

Schrijfonderwijs verandert

In de afgelopen jaren heeft het schrijfonderwijs een aantal keren op de agenda van de teamvergaderingen gestaan. Daarnaast stellen ouders de vraag of we, in het kader van de ‘sterrenschoolontwikkeling’ nog wel kinderen leren schrijven en het antwoord is steevast: ja, gaan we gewoon mee door! Het leren schrijven van letters is onmiskenbaar verbonden aan het leren lezen.

Natuurlijk wordt er wel steeds minder geschreven en ook zien we kinderen die motorisch steeds meer moeite hebben met schrijven. De meeste scholen in ons land leren onze kinderen nog steeds het verbonden schrift, oftewel schuin met mooie lussen en aan elkaar vast.

Wij vinden dat blokletters beter aansluiten bij onze kinderen en hun leefwereld van de 21e eeuw.

Kinderen groeien op in een wereld van computers, gsm’s en boeken. Handgeschreven brieven zijn een uitstervend ras, dit is de tijd van Whatsapp en e-mails. Met andere woorden: de tijd van de blokletters. Bovendien gaat het leren schrijven van blokletters kinderen ook veel makkelijker af. Al die moeilijke lussen en soms onherkenbare letters: de schrijflessen brengen veel kinderen regelmatig tot grote verwarring. Het leren lezen gebeurt natuurlijk ook in blokletters.

Nu we in groep 3 na de zomer starten met een nieuwe leesmethode, willen we ook de stap zetten naar blokletters. Dat doen we in één keer in de hele school. Dat zal voor kinderen de eerste weken nog wel even wennen zijn, maar we verwachten dat de kinderen snel gewend zijn en zich prima gaan redden met de nieuwe letters. Houden kinderen nog vast aan hun geleerde lusletters,  dan zal daar uiteraard ook ruimte voor zijn.

Meer informatie over onze ‘blokletter-schrijfmethode’ vindt u bijvoorbeeld in deze youtubefilm: https://www.youtube.com/watch?v=PLqejlasXtE

 

Vanavond: Love is in the air

Vanavond: Love is in the air

Vanavond om half negen komt onze leerling Erica uit groep 5/6 met haar familie op televisie in het programma Love is in the Air van Robbert ten Brink. Erica is met haar ouders en zussen uitgenodigd om naar haar oma en familie in Brazilië te gaan. Dus vanavond RTL4, 20.30 uur

 

Drakenboot

Drakenboot

Op zaterdag 24 juni is het Drakenbootfestival en ook Leerplein doet dit jaar weer mee met een eigen boot. Wij zijn er heel trots op dat juf Marinde, juf Linda en meester Frans zijn uitgezocht om in het roeiteam te zitten. Dat heeft vast ook te maken met hun sportieve instelling.

De Leerpleinboot vaart om 11.00 uur, 13.30 uur en 17.15 uur en als ze in de volgende ronde komen daarna nog meer. Wij rekenen uiteraard op veel supporters. Dit jaar is de race bij het Zwitsalterrein.

 

Studiedagen volgend jaar

Studiedagen volgend jaar

Volgend jaar hebben we vier studiedagen gepland, te weten op dinsdag 3 oktober, maandag 20 november, donderdag 29 februari en maandag 7 mei.

 

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf

Mede op verzoek van verschillende ouders willen we de schoolfotograaf aan het begin van het jaar hebben. Kinderen hebben dan wat meer een zomerkleurtje en dit betekent ook dat we eerder de beschikking hebben over de klassenfoto's.  Omdat de vorige (schoolfotograaf) keer nog maar kort geleden was, is er besloten portretten alleen op aanvraag te doen. Direct na de vakantie kunt u dit opgeven.  De fotograaf komt op dinsdag 29 augustus.

 

 

SOB zoekt leden

SOB zoekt leden

Nieuwsgierig wie wij zijn? Check dan snel je mail!    Wil jij net zoals wij, meedenken en fantaseren over alle leuke activiteiten binnen de school, meld je dan aan bij de SOB! De club van ouders voor onze kids!

 

 

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app

Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk voor je kind en kan digitaal met de VakantieBieb-app. De app staat vol avontuurlijke, grappige en spannende e-books voor kinderen vanaf zes jaar en is vanaf nu gratis te downloaden op tablet of mobiel.

 

Afscheid Agnes

Afscheid Agnes

Dinsdag 4 juli van 15:00 tot 16:00 uur is het afscheidsfeestje van juf Agnes. We hopen natuurlijk dat veel van de huidige ouders haar geluk voor de toekomst komen wensen.

 

GMR: oproep kandidaten

GMR: oproep kandidaten

Personeel en ouders van Leerplein055 kunnen meedenken, meepraten, en meebeslissen over het beleid wat bij de scholen van Leerplein055 opgesteld wordt.

Op schoolniveau is er hiervoor een Medezeggenschapsraad (MR), en voor alle school-overstijgende zaken is dat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR vervult een belangrijke taak: zo is de GMR een gesprekspartner van het College van Bestuur van Leerplein055, wordt er door GMR-leden deelgenomen aan verschillende beleidsvoorbereidende werkgroepen, en is ze betrokken bij (als dat nodig is) de benoeming van nieuwe leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

De GMR heeft daarnaast een aantal wettelijke geregelde instemmings- en adviesrechten over onderwerpen als de toedeling van de beschikbare formatie over scholen, de (meerjaren-)begroting, instandhoudingsbeleid voor scholen, en dergelijke.

Wilt u meer weten over de GMR of zich mogelijk kandidaat stellen, lees dan deze brief Oproep kandidaten Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Leerplein055

 

Nieuws van het kinderdagverblijf

Nieuws van het kinderdagverblijf

Deze week mochten de kinderen een knuffeldier meenemen naar het kdv. In de kring hebben we  over de knuffels. gepraat. Wie heb je meegenomen, wat voor geluid maakt het, is hij zacht of hard? Ook zongen we liedjes over de dieren. Gisteren kwam de mama van Isabeau langs met Pluto (konijn). Wat leuk was dat. We mochten hem aaien en hij huppelde lekker rond op ons pleintje! Verder zijn we nog even naar de markt gelopen.

Groetjes Heleen en Karin

 

Groep 1/2: KIKKERFEEST

Groep 1/2: KIKKERFEEST

Morgen is het Kikkerfeest van de kleuters.
Nog even de belangrijkste dingen op een rij:
- De kinderen hoeven pas om 9.00 uur op school te zijn
- De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen.
- Het feest is om 14.00 uur afgelopen.
- Misschien is het handig om uw kind even thuis al in te smeren want het wordt een warme, zonnige dag!
We gaan er  een geweldig feest van maken!

 

Groep 2: afscheid

Groep 2: afscheid

Op woensdag 5 juli nemen we afscheid van de oudste kleuters die naar groep 3 gaan. Om 12 uur maken de jongste kleuters EN alle andere leerlingen van de Bongerd een poort waar de toekomstige groep 3 leerlingen onderdoor gaan lopen. Het is heel leuk voor ouders om hierbij aanwezig te zijn. ( Tip: neem zakdoekjes mee ) . Om 12.30 uur gaan de oudste kleuters dan picknicken met hun juffen op het grasveld en daarna hebben ze nog een klein feestje. Dat duurt tot 13.45 uur.

 

Schoolreis groep 3/4

Schoolreis groep 3/4

Waarheen:       Burgers Zoo Arnhem

Wanneer:        Maandag 27 juni

Vertrek:           9.00 uur

Terug:             15.30 uur

Eten:               Voor lunch wordt gezorgd, een extra broodje is wel handig

Drinken:           Zelf meenemen

Zakgeld:          Niet nodig, klein beetje snoep mag wel.

 

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

JULI

 

Groep

2

Daniël   

4

3

Maud   

6/7

3

Ghislaine   

7/8

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055