Doomijn Kinderopvang

Doomijn staat voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen. Een veilige omgeving die je zorgvuldig kiest om je kind te laten spelen en opgroeien met andere kinderen. En vooral een fijne plek om samen de wereld te ontdekken.

Kinderopvang en onderwijs: één team 

Kinderopvang locatie De Bongerd van Doomijn Kinderopvang en De Bongerd vormen samen een Sterrenschool. We vormen één team waarbij we ons personeel zoveel als mogelijk inzetten binnen zowel onderwijs als opvang. Op die manier werken we aan een natuurlijke overgang voor de kinderen tussen opvang en onderwijs.

Binnen het gebouw delen we de hal en een lokaal voor het kinderdagverblijf. We maken gebruik van elkaars ruimtes in ons activiteitenaanbod en delen een gemeenschappelijke buitenruimte voor de school en BSO. Het kinderdagverblijf heeft een eigen uitdagende tuin. Samen bieden wij kinderen vanaf drie jaar die in de toekomst instromen bij basisschool De Bongerd de gelegenheid om spelenderwijs al aan te sluiten bij de kleuters in de school.

Verder lezen over de mogelijkheden van VSO en BSO De Bongerd

3+ programma voor peuters

Vanuit het kinderdagverblijf biedt een pedagogisch medewerker de peuters een 3+ programma en bezoeken zij op dinsdagmorgen de kleutergroep in de school. Op die manier werken we aan ons doel: maatwerk voor ieder kind. Kinderen die al toe zijn aan meer uitdaging bieden we op deze manier die kans. De pedagogisch medewerker werkt nauw samen met de leerkracht. Samen stemmen zij af over het aan te bieden programma, ontwikkeling van de kinderen en doorgaande lijn vanuit opvang naar onderwijs. Na schooltijd werken we samen met partners in de wijk om een zo uitdagend mogelijk aanbod te bieden aan de kinderen die na schooltijd bij onze bso komen spelen.

Nieuwsgierig geworden?

De openingstijden vindt u op de website van kinderdagverblijf De Bongerd en bso De Bongerd. Voor tarieven en meer informatie kunt u contact opnemen met Doomijn Kinderopvang, telefonisch (038) 421 45 21 of via de website van Doomijn.