nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

13 juni 2018

Volgende week: EricaCup

Donderdag: EricaCup en wit t-shirt

Morgen gaat het weer gebeuren: er gaat weer gestreden worden om de felbegeerde EricaCup.  Wij verzoeken u vriendelijk uw kind deze dag een wit t-shirt aan te trekken zodat we als Bongerd goed herkenbaar zijn op het veld.  Rond 15.30 zullen we weten of de EricaCup, na een aantal jaren afwezig te zijn geweest, weer richting de Bongerd komt. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Hendry Scholing

Birgit Arends

Lugunda van Berkum

Cindy van Duuren

EricaCup commissie De Bongerd.

 

 

Jaarkalender op papier

Jaarkalender op papier

Jaarlijks ontvangt u in de eerste week van het nieuwe school van ons een papieren jaarkalender. Maar heeft u daar nog wel behoefte aan of is een digitale versie ook voldoende. Via deze enquête willen we dat in kaart brengen, klik hier voor de  enquête

 

 

Werken in units

Werken in units

In de week van 25 juni krijgt u via de mail meer informatie over het werken in units en hoe we daarin het e.e.a. hebben georganiseerd. Ook zullen we dan meer vertellen over de groepsindeling en welke kinderen bij wie in de basisgroep zitten. Op maandag 2 juli hebben we per basisgroep een korte bijeenkomst voor ouders gepland om gelegenheid te geven vragen die er zijn, te beantwoorden.

Voor de unit 1 (groepen 1, 2 en 3) is die bijeenkomst van 19.30 tot maximaal 20.30 uur

Voor de unit 2 (groepen 4, 5 en 6) is die bijeenkomst van 17.00 tot maximaal 18.00 uur

Voor de unit 3 (groepen 7 en 8) is die bijeenkomst van 17.00 tot maximaal 18.00 uur

Meer lezen

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ouderbetrokkenheid 3.0

In het kader van onze ontwikkeling naar sterrenschool, hebben we in de afgelopen maanden ook nagedacht op welke manier we ouderbetrokkenheid op onze school willen vormgeven.  Alle ouders hebben hierover afgelopen week een mail gehad. Voor ons zijn drie kernwaarden van belang:

* Wij zijn gelijkwaardig

* Wij zijn samen verantwoordelijk

* Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar

Onze vijf basisvormen van ouderbetrokkenheid op Sterrenschool De Bongerd:

1. Startgesprek

Jaarlijks vindt er in de eerste drie weken van het jaar een startgesprek plaats, tussen kind-mentor-ouder(s) met alle kinderen en ouders en de mentor van de basisgroep.

2. Back-2-school-party

In de eerste week van het nieuwe schooljaar wordt er op vrijdag een “Back-2-school-party” georganiseerd, waarbij ouders, kinderen en leerkrachten elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten.

3. Buddy

Voor nieuwe ouders en soms ook ouders die al wat langer rondlopen op onze school,  kan het hebben van een 'buddy' helpen de weg te vinden op school.  Ouders kunnen steun aan elkaar hebben op een specifiek thema of facet.  Een ‘buddy-systeem’ kan hierbij helpen!  De leerkracht speelt hierin een rol als ‘koppelaar’.

4. Rapportage en portfolio;

Over dit onderwerp worden in een later stadium afspraken gemaakt. Dit geldt ook t.a.v. het gebruik van het ouderportaal. Het rapport zoals dat er nu is, zal volgend jaar nog gewoon blijven bestaan.

5.  Inzet specifieke kwaliteiten van ouders

Ouders kunnen door de inzet van specifieke kwaliteiten bijdragen aan meer kwaliteit van het onderwijs. Door het geven van workshops, door te helpen bij activiteiten (sinterklaas, excursies/kunstcircuit e.d.) leveren zij ook een actieve bijdrage aan de school.

Tijdens het startgesprek kunnen zij dit aangeven.

Tenslotte
Met de afspraken hopen we uiteindelijk een positieve bijdrage te leveren aan de ontplooiing van kinderen. Mocht u meer willen lezen over dit onderwerp, dan vindt u die informatie op https://www.cps.nl/e-book-ouderbetrokkenheid

 

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

We ronden het thema lichaam af en zijn deze week alweer druk met vaderdag. Vorige week hebben we onze handen geverfd en deze op een zwart papier gestempeld. Hierop plakken we wattenstaafjes of geverfde stokjes als botjes. Op deze manier maken we een eigen röntgenfoto van onze hand. Verder hebben we maandag het hek van onze speelplaats weer geverfd. Ze vonden het weer heel erg leuk dat ze weer buiten mochten verven. Vanaf volgende week starten wij met het thema boerderij dieren.

 

 

Groep 7: Pré-advies

Groep 7: Pré-advies

Anders dan voorgaande jaren worden ouders van groep 7-leerlingen uitgenodigd voor een pré-adviesgesprek. Hierin wordt door de leerkrachten aangegeven wat op dit ogenblik het vermoedelijke advies wordt in groep 8. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 25 juni.

 

 

 

Groep 7/8: laatste loodjes

Groep 7/8: laatste loodjes

De musical vindt plaats op donderdag 5 juli om 19.30 uur. Hiervoor krijgen de kinderen 4 uitnodigingen mee naar huis. Mochten er nog meer mensen willen komen kijken, dan zijn ze tijdens de generale repetitie 's morgens welkom om 10.30 uur. Eventueel kunt u zelf kaartjes onderling ruilen.

Op woensdag 11 juli is er een afscheidsfeest voor groep 8 van 16.00 uur - 19.00 uur. De invulling wordt later bekend gemaakt. Gedeeltelijk is dit ook voor de ouders.

Op donderdagochtend 12 juli vegen we groep 8 de school uit na de ochtendpauze. Zij zijn vanaf dat moment ook vrij.

 

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

JUNI

 

Groep

19

Maddy (2013)

1/2A

19

Maaike (2013)

1/2A

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055