nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

18 april 2018

Ouderavond Sterrenschoolontwikkeling

Ouderavond Sterrenschoolontwikkeling

Op dinsdag 24 april is er een extra ouderavond die zal gaan over volgende stappen over onze ontwikkeling naar Sterrenschool. Op deze ouderavond staan drie onderwerpen centraal, namelijk:
A. Voorstel overstap naar vijf-gelijke-dagen-model.
B. Werken in units
C. Wie staat volgend jaar in welke unit?

Ten aanzien van het vijf-gelijke-dagen-model (elke dag dezelfde schooltijden) willen we uitleg geven waarom we deze keus willen maken, welke voordelen het voor de kinderen, voor ouders en voor de schoolorganisatie heeft en hoe het er precies gaat uitzien. Ook zal Ellen Roos van Doomijn uitleg geven over de consequenties voor de BSO. Na deze ouderavond zal er nog een raadpleging onder alle ouders plaatsvinden, waarna de medezeggenschapsraad uiteindelijk instemming zal geven.
Ten aanzien van het werken in units willen we uitleg geven, op welke manier we volgend jaar ons onderwijs willen inrichten, waarom we die keuze gemaakt hebben en wat kinderen dat betekent voor de kinderen en wat zij er van gaan merken.
Tenslotte hebben we al een voorlopige indeling gemaakt van wie volgend jaar in welke unit gaat werken. Hoewel dit nog niet helemaal vaststaat, willen we u toch alvast een indicatie geven.
De avond begint om 19.30 uur en bestaat uit twee onderdelen.
1. Plenaire presentatie van de drie onderdelen
2. Discussie en bespreking plannen in 6 groepen o.l.v. MR-leden
Wij vragen u nu alvast uw vragen over deze onderwerpen via de mail te sturen, zodat, waar mogelijk, deze al een plaats krijgen in de plenaire presentatie.
U kunt uw vragen mailen aan bongerd@leerplein055.nl
De ouderavond begint om 19.30 uur en koffie en thee staan vanaf 19.15 uur klaar.

Groep 3 t/m 8: HVO of GVO?

Groep 3 t/m 8: HVO of GVO?

Soms stellen kinderen vragen waar je niet meteen een antwoord op weet. Vaak gaan die dan over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof goed en kwaad, mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de buren naar de kerk of de moskee gaan, of juist niet. En wat we bijvoorbeeld met kerstmis vieren…

Uw kind kan onder schooltijd leren nadenken en praten met klasgenoten over dit soort vragen.

Op onze school zouden we ook volgend jaar weer graag gebruik maken van GVO/ HVO. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen naast onderwijs op school, ook samen nadenken en bezig zijn met zingeving en hun eigen identiteit, zodat zij uitgroeien tot stevige persoonlijkheden en leren verwoorden waar ze voor staan. Daarom zouden we graag zien, dat veel – zo niet alle kinderen – deel zouden nemen aan een vorm van Vormingsonderwijs. Deelname aan de lessen is niet verplicht.

Humanistisch VO
In de lessen ontwikkelen de kinderen een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas en een open houding. Dit gebeurt op basis van eigen levensvragen. De leerlingen doen ervaringen op en onderzoeken ideeën op een kritische en creatieve manier, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Vanuit een humanistische basis leren ze zichzelf kennen, de ander kennen, keuzes maken, verschillen respecteren en verantwoordelijkheid nemen.

Protestants GVO
Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie, om te leren wat geloof in het leven kan betekenen, zodat zij (later) een evenwichtige keuze kunnen maken. Om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen, maar ook onze Nederlandse cultuur beter te leren begrijpen.

Voor alle richtingen geldt dat we het kunnen aanbieden als er tenminste 7 kinderen voor opgegeven worden. Mocht u de keuze die u vorig jaar gemaakt heeft zo willen houden, dan hoeft u niets te doen. Zit uw kind volgend jaar in groep 3, heeft uw kind dit jaar nog geen vormingsonderwijs gevolgd, of wilt u een andere richting, vragen wij u het formulier dat de oudste kinderen meekregen, voor 20 april in te leveren bij de eigen leerkracht van uw kind. U kunt uw keuze en evt. vragen ook per mail kenbaar maken via bongerd@leerplein055.nl

Laatste week sparen voor Doekoe

Laatste week sparen voor Doekoe

Trek samen met alle papa’s, mama’s, buren, opa’s en oma’s de laatste Doekoe binnen voor onze school! Nu het nog kan… Dit is namelijk de allerlaatste week dat klanten bij Coop mee kunnen sparen voor sport- en spelmaterialen voor onze school. Zondag 22 april is de laatste dag dat de munten gedoneerd kunnen worden in het display in de winkel.

Schoolfruit

Schoolfruit

Deze week krijgen de kinderen voor het laatst het schoolfruit aangeboden door het EU-Schoolfruitprogramma. Dus volgende week kunt u ze zelf weer een pauzehap/fruit meegeven.

Van het leerteam(portfolio)

Van het leerteam (portfolio)

Veel ouders vulden de enquête in over het portfolio.
Daarvoor hartelijk dank! We gaan ermee aan de slag en verwerken deze resultaten.

Avondvierdaagse Beekbergen

Avondvierdaagse Beekbergen

Wij gaan op 22 mei-23 mei-24 mei-25 mei voor alweer de zeventiende keer deelnemen aan de avondvierdaagse van Beekbergen. De te lopen afstanden zijn: 3½ en 7 Km.
Voor kinderen uit groep 1 t/m 4 is begeleiding van een ouder of verzorger verplicht, bij kinderen uit groep 5 t/m 8 is het mogelijk dat een begeleider meerdere kinderen onder zijn/haar hoede neemt. Broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook welkom. De oudste kinderen hebben hiervoor vandaag een brief meegekregen.
De kosten per deelnemer zijn € 6.00 ( graag GEPAST betalen). Begeleiders die geen medaille willen ontvangen kunnen zonder betaling meelopen.
Op onderstaande data en tijden zit er iemand van de commissie in de grote hal om de strookjes ( en het gepaste geld ) in ontvangst te nemen.
Donderdag 19 april 14.20 uur
Vrijdag 20 april 8.20 uur 14.20 uur
Maandag 23 april 8.20 uur
Donderdag 26 april 8.20 uur

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Vorige week hebben we zaadjes geplant en deze week zien we al plantjes omhoog komen. Dat is leuk! Nu zien we ook echt wat gebeuren. Een beetje water erbij en wie weet verandert er nog meer. Afgelopen donderdag hebben we een bloemenveld gemaakt. Eerst verven we een groot papier groen. Dit wordt het gras. En daarna plakken we er bloemen op. Wat een vrolijke kleurtjes. Ook leuk om dit samen te doen. Nu hangen ze mooi in de groep. Maandag hebben we buiten met stoepkrijt gekleurd. Op de stoep en op het hek. We vonden ook nog een slak die we in de bosjes hebben terug gezet. Gisteren is er een nieuw kindje komen spelen. Bryan, veel speelplezier.

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang

Wat is het heerlijk weer! We genieten met volle teugen van alles wat de lente te bieden heeft. Er wordt nauwelijks binnen gespeeld. De kinderen zijn op dit moment erg begaan met de slakken. Er worden prachtige slakkenparadijzen gemaakt met zijn allen. Ze worden uitgebreid besproken, wie is de vader, de moeder, de kinderen en zelfs de opa en oma!

Groep 4: workshop

Groep 4: workshop

Vanmorgen heeft groep 4 meegedaan aan de workshop "Brillen" (zie de Flits van vorige week) van Intraverte. Iris, Marijke en Michelle hebben ons geleerd wanneer je door een lichte bril en wanneer je door een donkere bril kijkt. Hoe zie je er dan uit (je gezicht, je houding), wat zeg je, wat gebeurt er om je heen... We hebben er daarna mee geoefend in het speellokaal. We hebben geleerd dat je omgeving blij wordt als je door een lichte bril kijkt, dat je dan veel meer ziet. Maar ook dat je heel blij  door een donkere bril kan kijken. Want soms ben je zo blij dat je vergeet naar de ideeën van een ander te luisteren.

Kortom: een boeiende, leuke en leerzame workshop!

Groep 4: dinsdag

Groep 4: dinsdag

Komende dinsdag heeft juf Mirjam Magré verlof en wordt ze vervangen door juf Rachel.

Groep 7/8: Kröller-Müller-Museum

Groep 7/8: Kröller-Müller-Museum

Op dinsdag 24 april gaat groep 7/8 naar het Kröller-Müller-Museum met de bus. Dit wordt gesponsord door de Lion's club. De kinderen moeten die dag wel een lunch mee.
Wij zijn nog op zoek naar 1 begeleider die het leuk vindt om met een groepje meer te leren over kunstwerken. De intekenlijst hangt bij de deur van de klas, maar u kunt uiteraard ook mailen naar lpater@leerplein055.nl

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

APRIL

 

Groep

19

Rowan   (2006)

8

19

Lotta   (2008)

6

21

Adam   (2012)

1/2A

22

Sander   (2007)

7a

25

Jayda   (2013)

1/2A

26

Asli   (2007)

6

26

Esma   (2007)

6

27

Liam   (2012)

1/2A

28

Daimian-Orion   (2013)

1/2B

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055