nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

14 maart 2018

Ziekmelden kinderen

Ziekmelden kinderen

Als uw kind ziek is, wilt u dit dan telefonisch doorgeven aan school? Meldingen via een app of de mail komen niet altijd op tijd en/of op de goede plaats aan. Afspraak binnen de school is, dat ouders van kinderen die er niet zijn rond 9.00 uur gebeld worden.

 

Grote Rekendag

Grote Rekendag

Op woensdag 28 maart doen wij als school weer mee aan de Grote Rekendag. De kinderen gaan tijdens deze dag op onderzoek uit in een bekende omgeving, de school. De school wordt een pakhuis en de kinderen gaan aan de slag met activiteiten die typisch zijn voor een pakhuis, zoals inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen.
De logistiek van een pakhuis heeft namelijk wel wat weg van een school. De kinderen krijgen de kans om systematisch over de logistiek van een school na te denken. Ze gaan bijvoorbeeld onderzoeken wat er allemaal in een verhuisdoos en in andere verpakkingen past. Het gaat vooral om meten en meetkunde, natuurlijk afgestemd op het niveau van de groepen.
In groep 1-2 ligt de nadruk op inventariseren en opruimen van materiaal dat in de klas aanwezig is.
In groep 3-4 staan inventariseren, handig stapelen en tellen centraal.
In groep 5-6 gaat het over inpakken, stapelen , gewicht en volume bepalen.
In groep 7/8 staan verhuisdozen van verschillende grootte centraal. De kinderen bedenken onderzoeksvragen met een reken-wiskundig aspect over de verhuisdozen.

 

Schoenendozen en verhuisdozen

Schoenendozen en verhuisdozen

Wij zijn voor deze ochtend op zoek naar enkele schoenendozen en verhuisdozen (die krijgt u weer terug als u de doos voorziet van uw naam)
Als u iets heeft wilt u het dan inleveren bij juf Jolien (groep 1/2 B) Alvast bedankt!

 

Woensdag 11 april: Open Dag

Woensdag 11 april: Open Dag

Op woensdag 11 april is opnieuw de open dag van onze school. Heeft u mensen in uw omgeving die op zoek zijn naar een goede school, maakt u hen dan attent op onze open dag?

Verkiezingen

Verkiezingen

Volgende week zijn op woensdag 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen. Ook op onze school is dit jaar weer een stembureau gevestigd. Makkelijker kunnen we het niet maken!

 

Apeldoorn schoon

Apeldoorn schoon

We hebben afgelopen maandagmiddag heel hard gewerkt op het plein en in de wijk om afval op te halen, voor de actie "Heel Apeldoorn rein". We hebben tien kilo meer opgehaald dan vorig jaar, maar liefst 97 kilo! Geweldig gedaan allemaal. De foto's zijn te bewonderen in het fotoalbum op de website.

 

Werkzaamheden

Werkzaamheden

Vitens en Liander hebben aangekondigd werkzaamheden aan de gas- en waterleidingen te verrichten. Dit gaat komende maandag beginnen en duurt tot 31 mei. Mogelijk levert dit wat problemen op voor de bereikbaarheid van de school.

 

Scholierencross

Scholierencross

Komende zaterdag is de scholierencross op sportpark Berg en Bos. Vandaag hebben alle deelnemers een brief met tijden en namen meegekregen. Ook als niet-deelnemer is het heel leuk om te komen kijken. Het is overigens wel makkelijker om met de fiets te komen i.v.m. de verkeersdrukte. Onze eerste lopers starten om 13.00 uur.

 

Niet vergeten: 14 juni EricaCup 2018

Niet vergeten: 14 juni EricaCup 2018

Ook dit jaar gaat De Bongerd weer de sportieve strijd aan met De Gong en De Schakel tijdens de EricaCup. Dit jaar zal de EricaCup plaats vinden op 14 juni.

Wat is de EricaCup?
De EricaCup is een sportevenement van de drie genoemde scholen gelegen aan het veld aan de Rademakersdonk. Het vindt dit jaar alweer voor de 32ste keer plaats en wordt georganiseerd door een commissie bestaande uit enthousiaste ouders namens de drie scholen. Zowel in de ochtend als in de middag worden diverse sportieve uitdagingen geboden aan de leerlingen welke voor de helft bestaan uit competitie onderdelen zoals bijvoorbeeld sprint en voor de andere helft bestaat uit fun onderdelen zoals een stormbaan. In de ochtend zijn het de leerlingen van groep 1 t/m 4 welke tegen elkaar strijden, in de middag de groepen 5 t/m 8. Alle punten die tijdens de competitie door de leerlingen worden behaald worden verzameld zodat aan het einde van de middag de winnaar van de EricaCup, met een wisselbeker, bekend zal worden gemaakt. Na afloop worden diploma's gemaakt met hierop de resultaten en krijgen de best presterende leerlingen per onderdeel een medaille. De afgelopen jaren hebben De Gong en De Schakel gewonnen, het wordt dus tijd dat de wisselbeker weer naar De Bongerd komt!

Draagt u een steentje bij? Hulpouders en sponsoren gezocht!
De EricaCup wordt georganiseerd door een aantal ouders van de 3 scholen, maar tijdens de dag is er ook veel hulp nodig. Zo zijn er veel ouders nodig voor zowel het begeleiden van de groepen leerlingen als ook hulp bij de onderdelen. Kunt u in de ochtend en/of de middag de leden van de commissie komen helpen? Dat zou fantastisch zijn! Er hangen posters in de school waarop u kunt aangeven hoe u de commissie wilt helpen. Voor ouders die zowel de ochtend als de middag kunnen helpen zal een lunch geregeld worden.

De EricaCup commissie is ook op zoek naar sponsoren. Om het evenement kostendekkend te kunnen organiseren en de onderdelen zoals de altijd populaire stormbaan te kunnen betalen zijn er sponsoren nodig. Sponsoren krijgen een advertentie in het programmaboekje en worden ook tijdens de dag benoemd. Sponsoring in het programmaboekje is al mogelijk vanaf €25,-. Het programmaboekje krijgt iedere leerling mee naar huis, daarmee heeft het programmaboekje een oplage van ruim 500 stuks en bereikt u veel potentiële klanten in en rondom De Maten. Heeft u een eigen bedrijf en wilt u de commissie helpen om ook dit jaar weer, in navolging van de afgelopen 31 jaar, een fantastische EricaCup te organiseren? Neem contact op met de leden van de commissie. Dit kan natuurlijk persoonlijk, maar ook via de emailadressen eric.nijenhuis@gmx.com of oscarencindy@gmail.com.
Wij hebben er veel zin, graag tot 14 juni!

Namens de EricaCup commissie,
Birgit Arends
Cindy van Duuren
Lugunda van Berkum
Hendry Scholing

 

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Wat een lekker weer was het afgelopen maandag. We hebben dan ook heerlijk buiten kunnen spelen. Samen maken wij de moestuin weer klaar voor de lente. We harken, scheppen en knippen. Ook vinden wij een worm tussen de aarde. Wat kriebelt deze op de hand. Gisteren zijn er paashazen gemaakt. We verfden onze voeten en dit werden de oren en pootjes van de haas. Wat zijn ze leuk geworden!

 

Groep 1/2: vrij

Groep 1/2: vrij

De kinderen van groep 1/2 zijn komende vrijdag allemaal vrij (zie jaarkalender).

 

Groep 4: Moestuintjes

Groep 4: Moestuintjes

In groep 4 willen we graag moestuintjes kweken. We hebben het nog nooit gedaan maar denken dat dat in een bak van ongeveer 10-15 cm diep en 75cmx75cm lang goed zou moeten kunnen. Heeft iemand zo'n bak voor groep 4 te leen? Dat zou super zijn!
Graag een mailtje aan mmagre@leerplein055.nl

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

MAART

 

Groep

16

Mik   (2012)

1/2A

17

Vincent   (2012)

1/2A

19

Nynke   (2009)

5

22

Varvara   (2008)

6

22

Jayson   (2010)

4

22

Dariush   (2006)

8

 Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055