nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

7 maart 2018

Meesters-en-juffendag

Meesters-en juffendag

Aanstaande vrijdag vieren de leerkrachten hun verjaardagen in de klas. De kinderen mogen verkleed op school komen en ze hoeven geen eten en drinken voor 10.00 uur mee te nemen, want hier zorgen de juffen en meesters natuurlijk voor! We gaan er een feestelijke dag van maken.

 

Meedenken over ouderbetrokkenheid

Meedenken over ouderbetrokkenheid (HERHAALDE OPROEP)

Één van de speerpunten van onze sterrenschoolontwikkeling is de samenwerking met ouders passend bij de uitgangspunten, visie op leren en ontwikkelen en doelstellingen Sterrenschool. Ons idee is om hiervoor een denktank met ouders en team (onderwijs en opvang) in te richten. Deze denktank kan dan nadenken en een plan opstellen hoe we dat samen het beste kunnen inrichten. Daarbij spelen de volgende vragen een belangrijke rol:

• Hoe (welke vormen) is het contact tussen ouder-school-opvang?

• Wanneer, waar? KOL en Ster-gesprekken zijn nu een gegeven: is dit passend? Welke periode of het gehele jaar door?

• Dragen verantwoordelijkheid door alle betrokkenen: hoe komt dat tot uiting?

• Rol kind: eigenaar, mede verantwoordelijk. Dat betekent: mee-praten, mee-besluiten.

• Rapportage naar ouders; via kind/ hoe? Nog een rapport?

• Rol ouderportaal vaststellen

• Welke ouderparticipatie is/blijft wenselijk? (participatie is hulpgroepen, hulp-ouders etc)

Tijdens de eerste avond willen we de kaders vaststellen en deze worden weer in MR en team besproken. De bijeenkomsten worden door Elly Marwitz begeleid. De bedoeling is om met de denktank maximaal 4 avonden bij elkaar te komen. De eerste avond is woensdag 21 maart. Heeft u belangstelling om hier uw bijdrage aan te geven, dan kunt u dit mailen aan bongerd@leerplein055.nl

 

Week van Apeldoorn Schoon 2018

Week van Apeldoorn Schoon 2018

Maandagmiddag 12 maart doet onze school mee met de Week van Apeldoorn Schoon 2018. Wij gaan in groepjes rond de school aan het werk. Het programma van de actie ziet er dan als volgt uit:

• Introductie (15 minuten): aan de kinderen wordt verteld over de achtergrond van de actie (waarom doen we dit eigenlijk?) en ze krijgen instructies waar ze tijdens de actie goed op moeten letten.

• Actie (45 minuten): de prikstokken, vestjes en vuilniszakken worden uitgedeeld en de kinderen gaan met de juf of meester op pad.

• Afsluiting (15 minuten): het materiaal wordt ingenomen, het afval wordt gewogen en de kinderen krijgen een presentje.

Vorig jaar hebben onze kinderen hard gewerkt om in onze schoolomgeving al het zwerfafval te verzamelen. Er is 87 kilo gevonden. In de volgende Bongerdflits laten wij weten hoeveel er maandagmiddag is opgehaald.

 

Scholierencross

Scholierencross

Volgende week zaterdag 17 maart vindt de 30e scholierencross plaats. Van onze school lopen 18!!! kinderen mee. De middag begint om 12.45 uur met een warming up. Daarna gaan de jongens en meisjes om en om rennen per groep. Er doen altijd veel kinderen mee en het is een erg sfeervol evenement. Ook op en rond de atletiekbaan van AV'34 zijn activiteiten georganiseerd. Deelnemers krijgen volgende week nog een overzicht van wie er allemaal meeloopt en een tijdschema.

 

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang

We hebben een gezellige week achter de rug. Ondanks de kou hebben we ons goed vermaakt.
We zijn al bezig geweest met het voorjaar, we hebben bloemetjes gemaakt en een vogelnestje mét vogel. Verder hebben we lekkere tosti’s gemaakt en appeltaartjes.
Donderdag ontdekte Stijn op het schoolplein een vogel. Omdat hij niet erg actief was en iets uit zijn bek had hangen hebben we de dierenambulance gebeld. Zij hebben hem opgehaald, wat reuze spannend was! Het bleek om een houtsnip te gaan, deze had zijn tong uit zijn bek hangen. Bij de vogelopvang zouden ze goed voor hem zorgen.

 

kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Afgelopen week in de vakantie waren wij als kinderopvang open. De kinderen die kwamen spelen, hebben van alles kunnen doen. Er zijn appeltaartjes gebakken en gegeten en korte momenten buiten gespeeld ivm de kou. Ook is er lekker vrij gespeeld en gingen we boodschappen doen. Verder is het leuk om te weten dat wij vanaf nu een eigen Facebook-pagina hebben waar wij regelmatig leuke activiteiten en momenten laten zien. Kom ons volgen via Doomijn, kdv/bso Sterrenschool De Bongerd!! We gaan de komende tijd bezig met het thema familie en Pasen. We combineren dit door het over familie Paashaas te hebben. Hierbij zullen we weer leuke activiteiten gaan doen.

 

Groep 4: Podeshow

Groep 4: Podeshow

Woensdag 14 maart is 't zover! De Podeshow van groep 4! Komen jullie 14 maart om 11.30 uur kijken en luisteren naar het resultaat?

DRINGEND! Heksen- en tovenaarsmutsen!
Groep 4 heeft veel (22!) heksen- en tovenaarsmutsen nodig voor de Podeshow. Wie kan er ons eentje lenen? Als het kan graag deze week, met een naam of herkenningstekentje erop. Woensdag 14 maart (na 12.30 uur) kunnen ze weer opgehaald worden.
En wij zijn nog op zoek naar een ouder die foto's kan maken van de Podeshow. U kunt dit aangeven bij de leerkrachten van groep 4.

 

Groep 4 en 7/8: Appingedam?

Groep 4 en 7/8: Appingedam

Volgende week dinsdag gaan juf Monique en juf Linda naar een bijeenkomst over leerlijnen in Appingedam. In groep 4 komt juf Mirjam Magré en in groep 7/8 komt juf Michelle. Juf Michelle komt ook een week later, op dinsdag en woensdag, als juf Linda twee dagen verlof heeft

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

MAART

 

Groep

9

Ruth   (2008)

6

13

Danny   (2013)

1/2A

16

Mik   (2012)

1/2A

17

Vincent   (2012)

1/2A

 Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

Voor de vakantie is door een verhuizing uit Groningen Lisa in groep 3 erbij gekomen. Na de vakantie zijn Zekiya en Amayla erbij gekomen in groep 3 en 6/7. Zij zijn verhuisd van Capelle aan de IJssel naar Apeldoorn. Alle drie van harte welkom en we hopen dat jullie je snel helemaal thuis voelen op De Bongerd.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055