nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

14 februari 2018

Malou

Juf Malou

Afgelopen dinsdag is juf Malou bevallen van een prachtige dochter met de naam Jara. Het gaat goed met Jara en Malou! Malou en Martijn, hartelijk  gefeliciteerd met jullie prachtige dochter!

 

Werkbezoek Wethouder van Onderwijs

Werkbezoek Wethouder van Onderwijs

Dinsdagmiddag 20 februari komt wethouder Johan Kruithof voor een werkbezoek naar onze school. Hij zal door Ellen Roos, manager kinderopvang van Doomijn en Frans worden rondgeleid en zij zullen schetsen hoe het staat met de ontwikkeling naar Sterrenschool. Ook de huisvesting van de kinderopvang in de nieuwe school komt hierbij uitgebreid ter sprake. Daarnaast is er ook een gesprek met een afvaardiging van de MR.

 

Meedenken over ouderbetrokkenheid

Meedenken over ouderbetrokkenheid

Één van de speerpunten van onze sterrenschoolontwikkeling is de samenwerking met ouders passend bij de uitgangspunten, visie op leren en ontwikkelen en doelstellingen van een Sterrenschool. Ons idee is om hiervoor een denktank met ouders en team (onderwijs en opvang) in te richten. Deze denktank kan dan nadenken en een plan opstellen hoe we dat samen het beste kunnen inrichten. Daarbij spelen de volgende vragen een belangrijke rol:

• Hoe (welke vormen) is het contact tussen ouder-school-opvang?

• Wanneer, waar? KOL en Ster-gesprekken zijn nu een gegeven: is dit passend? Welke periode of het gehele jaar door?

• Dragen van de verantwoordelijkheid door alle betrokkenen: hoe komt dat tot uiting?

• Rol kind: eigenaar, mede verantwoordelijk. Dat betekent: mee-praten, mee-besluiten.

• Rapportage naar ouders; via kind/ hoe? Nog een rapport?

• Rol van ouderportaal vaststellen

• Welke ouderparticipatie is/blijft wenselijk? (participatie is hulpgroepen, hulp-ouders etc)

Tijdens de eerste avond willen we de kaders vaststellen en deze worden weer in MR en team besproken. De bijeenkomsten worden door Elly Marwitz begeleid. De bedoeling is om met de denktank maximaal 4 avonden bij elkaar te komen. De eerste avond is woensdag 21 maart. Heeft u belangstelling om hier uw bijdrage aan te leveren, dan kunt u dit mailen aan bongerd@leerplein055.nl

 

Vandaag: rapporten

Vandaag: rapporten

Vandaag hebben de kinderen allemaal hun rapport meegekregen. Ook voor de kleuters is er een rapport, maar dan moet je wel al een half jaar op school zitten. Het rapport van groep 1/2 is voor een groot deel gewijzigd en sluit nu meer aan bij de methode Onderbouwd. Volgende week zijn de KOL-gesprekken (bij de kleuters zonder kind) en daarvoor hangen de intekenlijsten bij de deur van elke groep. KOL-gesprekken voor de kinderen van groep 7/8 zijn, i.v.m. het verlof van juf Marinde na de voorjaarsvakantie.

 

Juf Marinde naar Suriname

Juf Marinde naar Suriname

Komende zaterdag vertrekt juf Marinde naar Suriname om daar twee weken te gaan werken. Zij gaat met stichting Edukans, kijken hoe het onderwijs daar is en ze laten de leerkrachten daar o.a. kennismaken met activerende werkvormen. Ze zullen daar zowel met de kinderen, als met de docenten aan de slag gaan.
Een onvergetelijke ervaring waar juf Marinde erg veel zin in heeft!
Om het onderwijs in Suriname  te ondersteunen en te verbeteren is ook geld nodig. Hiervoor is het streven om 1000 euro sponsorgeld te verzamelen.
Mocht u alsnog willen doneren dan kan dat nog steeds via de actiepagina: https://marinde-van-de-giessen.inactievooredukans.nl/  Alvast bedankt!
Natuurlijk kunt ook de site van Marinde volgen, voor en tijdens de reis, voor (reis)verslagen etc.

Beter onderwijs in Suriname, dat wil jij toch ook?

Tijdens haar verlof wordt juf Marinde vervangen door juf Linda!

 

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Het thema beroepen is in volle gang. Donderdag hebben we ons in de kring verkleed als politie, brandweer, dokter, astronaut etc. We hebben het erover wat ze allemaal doen. Wat weten we dan al veel. Verder is er de hele week weer tijd voor vrij spel, buiten en binnen en knutselwerkjes. Gisteren zijn de kinderen naar Dikke Maatjes geweest. Daar hebben ze mee gedaan aan ‘muziek op schoot’. Het was erg leuk. Liedjes zingen, dansen en muziek maken. We hebben de kinderen zien genieten.

 

 

Groep 3: Podeshow 'De droom van Sven en Ireen'

Groep 3: Podeshow 'De droom van Sven en Ireen'

De podeshow van groep 3 is aanstaande vrijdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.  Vanaf 10.45 uur staat de koffie klaar!  

Ouders en grootouders zijn van harte welkom bij "de droom van Sven en Ireen".

 

Groep 4 en 7/8: nieuwbouw

Groep 4 en 7/8: nieuwbouw

Woensdag 21 februari gaan we met drie collega´s op excursie naar twee nieuwbouwscholen. Juf Mirjam in groep 4 wordt vervangen door juf Karin en de vervangster voor juf Linda is op dit moment nog niet bekend.

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

FEBRUARI

 

Groep

14

Marcel   (2011)

3

21

Jent   (2013)

1/2B

MAART

 

 

1

Jasper   (2010)

4

2

Dylan   (2006)

8

 Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!

Op 19 februari wordt Norah Kamphuis 4 jaar. Van harte gefeliciteerd en welkom in groep 1/2 B.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055