(Algemene) (Sterrenschool) Ouderavond

woensdag 25 oktober 2017

Volgende week donderdagavond 2 november  is de algemene ouderavond en deze is gekoppeld aan een avond over onze sterrenschoolontwikkeling. In het eerste deel van deze avond leggen de SOB (ouderraad)  en de medezeggenschapsraad verantwoording af voor het gevoerde beleid. Zo mogelijk worden er ook nieuwe leden voor de SOB en de MR gekozen.  De agenda voor de avond is:

 1. Welkom door Frans de Heus
 2. Jaarverslag Stichting Ouders van de Bongerd, klik hier voor het jaarverslagverslag
 3. Financieel verslag SOB
 4. Verslag kascontrolecommissie
 5. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie-lid
 6. Begroting SOB
 7. Verkiezing nieuw SOB-lid
 8. Afscheid OR-leden
 9. Jaarverslag Medezeggenschapsraad
 10. Verkiezing nieuw MR-lid
 11. Rondvraag

Tijdens het inhoudelijk deel zal u bijgepraat worden over de schoolontwikkeling richting Sterrenschool en zullen we u ‘achter de schermen’ laten kijken van onze Gynzy Ipads.

De avond begint om 19.30 uur en de koffie en thee staan vanaf 19.15 uur klaar.

Delen via