Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Meeùs de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


Afnamedata basisschool eindtoets

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) houdt bij het vaststellen van de afnamedata rekening met de verplichte afnameperiode (15 april-15 mei), feestdagen en schoolvakanties.Lees meer


CODA Bibliotheek

De bibliotheek is gratis van 0 tot 18 jaar. Leren lezen en daar plezier in krijgen, vindt CODA Bibliotheek net zo belangrijk als onze school. DaaromLees meer


Compensatiedagen

In het kader van onze ontwikkeling naar een sterrenschool hebben alle kinderen twee compensatiedagen(snipper)dagen. Deze kunt u het hele jaar opnemen m.u.v. de toetsweken (zieLees meer


Continurooster

Sinds twee jaar hebben we op onze school een continurooster. Hierbij blijven alle kinderen op school over en daarmee in de schoolomgeving. Leerkrachten eten metLees meer


E-mail nieuwsbrief Bongerdflits

Iedere woensdag verschijnt onze nieuwsbrief ‘de “Bongerdflits”. U ontvangt deze per e-mail. Hierin vindt u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school. De BONGERDFLITS staat ook opLees meer


Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. We streven hierbij naar twee ouders per klas. Deze werkgroep controleert direct na iedere vakantieLees meer


Mobiele telefoon

De kinderen mogen in en om school tijdens de schooltijden (inclusief het overblijven) geen mobiele telefoon gebruiken. We gebruiken de regel ‘we willen de telefoonLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om teLees meer


Namen en e-mailadressen teamleden

Frans de Heus Directeur fdeheus@leerplein055.nl werkdagen: ma di wo do   Jolanda Mossing Holsteijn Intern begeleider jmossingholsteijn@leerplein055.nl werkdagen: ma en di   Malou Kip Leerkracht groepLees meer


Op de fiets, lopend of met de auto

We zien graag dat kinderen zo weinig mogelijk met de auto gebracht worden. Er is te weinig parkeergelegenheid voor de school en teveel auto’s kanLees meer


Pauzes

Om 10.05 uur krijgen de kinderen vanaf groep 3 de gelegenheid iets te eten en te drinken. Daarna gaan ze een kwartier buitenspelen tot 10.30Lees meer


Schoolfotograaf

Elk jaar komt op onze school de schoolfotograaf om foto’s te maken van de groepen en individueel van de leerlingen. U bent uiteraard niet verplichtLees meer


Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt: Maandag 08.30-14.30 Dinsdag 08.30-14.30 Woensdag 08.30-12.30 Donderdag 08.30-14.30 Vrijdag 08.30-14.30 * kinderen die nog geen 5 jaar zijn hebben maandagmiddagLees meer


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat op school. In de groep mag getrakteerd worden en daarna mogen ze de klassenLees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer


Vertrouwenspersoon binnen de school

Op onze school is juf Mirjam Lieferink de interne vertrouwenspersoon. U kunt haar bereiken op telnr. 055-5337009 op donderdag en vrijdag (na schooltijd) of via de mail mlieferink@leerplein055.nl.