Missie van Leerplein055

Circa 3800 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen op henLees meer


Mobiele telefoon

De kinderen mogen in en om school tijdens de schooltijden (inclusief het overblijven) geen mobiele telefoon gebruiken. We gebruiken de regel ‘we willen de telefoonLees meer


Motto, missie en visie

Onze school zal zich in de komende vier jaar ontwikkelen tot een volwaardige ‘vijf-sterrenschool’ waarbij onderwijs en opvang nauw met elkaar verbonden zijn. Daarbij staanLees meer


Naar het voortgezet onderwijs

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de Centrale Eindtoets basisonderwijs. Alle Leerplein055-scholen nemen deze toets af van het CITO. De toetsLees meer


Namen en e-mailadressen teamleden

Directeur: Frans de Heus, fdeheus@leerplein055.nl Intern begeleider: Daniëlle Rorije, drorije@leerplein055.nl Schoolmedewerker: Ivonne van Burik, ivanburik@leerplein055.nl Unit 1: Elja Warries, ewarries@leerplein055.nl Jolanda Mossing Holsteijn, jmossingholsteijn@leerplein055.nl JolienLees meer


Nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar schoolLees meer


Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

Het samenwerkingsverband heeft een nieuw ondersteuningsplan Passend Onderwijs Apeldoorn vastgesteld in juni 2018 voor de periode van 2018-2022. Dit ondersteuningsplan is met de gemeente, deLees meer


Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) verzorgt onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis worden verpleegd. De SOZKA werkt samen metLees meer


Onderwijsbegeleidingsdienst ‘IJsselgroep’

2e Wormenseweg 80 7331 VG Apeldoorn telefoon 088 093 15 15 pdij@ijsselgroep.nl