Kindercentrum.nl

Kindercentrum.nl Apeldoorn Keulenstraat 5 7418 ET Deventer T : 088 – 75 00 801 M: apeldoorn@kindercentrum.nl Meer informatie leest u op de website van Kindercentrum.nl


Kinderdagverblijf Ukkie

Kinderdagverblijf en BSO Ukkie Arnhemseweg 158, 160 en 156a 7335 DN Apeldoorn 055-5410793 contact@kinderopvangukkie.nl Lees meer over Kinderdagverblijf Ukkie op de website   


Kinderopvang

Samen de wereld ontdekken bij kinderopvang Doomijn Wij hebben de opvang van kinderen uitbesteed aan Doomijn Kinderopvang. Deze professionele organisatie is verantwoordelijk voor vso, bsoLees meer


Kinderopvang Doomijn

Kinderopvang Doomijn Postbus 1046 8001 BB Zwolle Vragen over kinderopvang? Neem contact op met onze afdeling Klantadvies via telefoonnummer (038) 421 45 21. Voor alleLees meer


Kinderopvang Doomijn

Doomijn kinderopvang i.s.m. Sterrenschool De Bongerd Kinderopvang locatie De Bongerd van Doomijn vormt samen met basisschool De Bongerd een Sterrenschool. Samen met onze medewerkers vormenLees meer


Klachtenprocedure

Het zou kunnen zijn, dat u een klacht heeft over de school. Die klacht bespreekt u in eerste instantie rechtstreeks met de leerkracht van uwLees meer


Korte introductie van onze school

De Bongerd is een moderne school met uitstekend onderwijs. Een school waar leerkrachten alle leerlingen en ouders kennen, waar normen en waarden hoog in hetLees meer


Landelijke geschillencommissie

Telefoon: 030 – 280 9590 info@onderwijsgeschillen.nl Postadres: Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508  AD Utrecht website onderwijsgeschillen


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer