Stichting Ouder van de Bongerd (S.O.B.)

De Stichting Ouders van de Bongerd is een groep enthousiaste ouders die samen met het schoolteam veel activiteiten in en om de school organiseert. De activiteiten kunnenLees meer


Stichting Peuterspeelzalen Apeldoorn

VVE Peuterspeelzalen Alle peuterspeelzalen zijn VVE locaties. VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is voor zeer jonge kinderen met eenLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, intern begeleider, groepsleerkrachten, een vakleerkracht bewegingsonderwijs en een schoolmedewerker. Echter, naast de functie van groepsleerkracht is erLees meer


Taken van de Intern Begeleider

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen deLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Uitstroomcijfers

De uitstroomgegevens van De Bongerd van de afgelopen drie schooljaren staan hieronder weergegeven. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 VWO 22% 20% 5% HAVO-VWO 4% 35 % HAVO 35 %Lees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer


Vakanties en vrije dagen

De vakanties/vrije dagen voor volgend jaar zijn als volgt: Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober 2018 Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2019 Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maartLees meer


Vakanties en vrije dagen 2019-2020

De vakanties/vrije dagen voor volgend jaar in ieder geval zoals hieronder; Mogelijk wordt e.e.a. op een later tijdstip ‘aangevuld’ Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019Lees meer