Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Uitstroomcijfers

De uitstroomgegevens van De Bongerd van de afgelopen drie schooljaren staan hieronder weergegeven. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 VWO 22% 20% 5% HAVO-VWO 4% 35 % HAVO 35 %Lees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer


Vakanties en vrije dagen

De vakanties/vrije dagen voor volgend jaar zijn als volgt: Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019 Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari 2020 Voorjaarsvakantie: 24 februariLees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Postbus 60182 1320 AE Almere Tel.: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl www.voo.nl


Verjaardagen

Verjaardagen zijn extra feestdagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat op school. In de groep mag getrakteerd worden en daarna mogen ze de klassenLees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer


Vertrouwenspersoon binnen de school

Op onze school is juf Jolanda Mossing Holsteijn de interne vertrouwenspersoon. U kunt haar bereiken op telnr. 055-5337009 op donderdag en vrijdag (na schooltijd) of via de mail jmossingholsteijn@leerplein055.nl.