Compensatiedagen

In het kader van onze ontwikkeling naar een sterrenschool hebben alle kinderen vier  compensatiedagen(snipper)dagen. Deze kunt u het hele jaar opnemen m.u.v. de toetsweken (zie jaarkalender). U mag ze dus ook aan vakanties vastmaken. U dient een compensatiedag ook in één keer op te nemen, dus niet verdeeld over twee dagen. Compensatiedagen die aan het eind van het schooljaar niet zijn gebruikt, vervallen.

Voor het normale verlof dat onder de leerplichtwet valt,  verandert niets. Over dat verlof leest u meer op onze site.

Aanvragen van een compensatiedag kunt u doen door minimaal 24 uur van te voren, een mailtje te sturen aan: bongerd@leerplein055.nl U krijgt dan altijd een bevestiging.
Wij zijn erg benieuwd hoe u en ons deze compensatiedagen bevallen.