Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


Compensatiedagen

In het kader van onze ontwikkeling naar een sterrenschool hebben alle kinderen twee compensatiedagen(snipper)dagen. Deze kunt u het hele jaar opnemen m.u.v. de toetsweken (zieLees meer


De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raadLees meer


E-mail nieuwsbrief Bongerdflits

Iedere woensdag verschijnt onze nieuwsbrief ‘de “Bongerdflits”. U ontvangt deze per e-mail. Hierin vindt u allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school. De BONGERDFLITS staat ook opLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer


Nieuwe leerlingen

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar schoolLees meer


Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Stichting Ouders van De Bongerd (SOB) en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De schoolLees meer


Ouderportaal

Onze school maakt sinds voorjaar 2015 gebruik van het ouderportaal van Parnassys. Daardoor krijgen ouders uiteindelijk altijd inzage in de vorderingen van hun kinderen en inLees meer


Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden hetLees meer


Pestprotocol

Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij als school onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. DaarbijLees meer


Spreekavonden en rapporten

We vinden het belangrijk dat u als ouder/verzorger goed geïnformeerd bent over de vorderingen van uw kind. Daarvoor hebben we op onze school twee spreekavonden enLees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Stichting Ouder van de Bongerd (S.O.B.)

De S.O.B. is een groep enthousiaste ouders die samen met het schoolteam veel activiteiten in en om de school organiseert. De activiteiten kunnen sportdagen, feestdagen, kinderkermis totLees meer


Vakanties en vrije dagen

De vakanties/vrije dagen voor volgend jaar zijn als volgt: Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober 2018 Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2019 Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maartLees meer


Verlof wegens gewichtige omstandigheden

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, die (streng!) doorLees meer