Vakanties en vrije dagen

Vakanties, vrije dagen en activiteiten op school worden vermeld in de kalender op onze website. Deze kalender wordt stipt bijgehouden, u kunt erop vertrouwen. Het is onvermijdelijk dat er in de loop van het schooljaar wijzigingen in de kalender worden aangebracht. Ook komen er nieuwe dingen bij. Wijzigingen en aanvullingen worden vermeld in de digitale nieuwsbrief ‘Bongerdflits’ en worden daarna opgenomen in de kalender.

 

1e schooldag21 augustus
Herfstvakantie16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie26 februari  t/m 2 maart
Goede vrijdag 30 maart
Paasmaandag2 april
Koningsdag27 april
Tulpvakantie30 april t/m 4 mei
Hemelvaart10 en 11 mei
Pinkstermaandag21 mei
Zomervakantie16 juli t/m 24 augustus

 

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

Uren op jaarbasis en extra vrije dagen
Op De Bongerd krijgen eerlingen van groep 1 t/m 4 minimaal 880 uur en leerlingen van de groepen 5 t/m 8 minimaal 1000 uur per jaar les. Dit betekent dat de jongere leerlingen een aantal dagen extra vrij hebben. De extra vrije dagen worden in overleg met de medezeggenschapsraad ingedeeld en ruim van tevoren gepubliceerd in de Bongerdflits en op de kalender op de website.