Vakanties en vrije dagen

De vakanties/vrije dagen voor volgend jaar zijn als volgt:

Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2019

Goede Vrijdag: 19 april 2019

Paasmaandag: 22 april 2019

‘Meivakantie’: 29 april  t/m 3 mei 2019

Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019

Pinkstervakantie: 10 t/m 14 juni 2019

Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2019

Daarnaast zijn er nog vier studiedagen ingepland:

Maandag 3 september 2018

Dinsdag 25 september 2018

Donderdag 22 november 2018

Vrijdag 15 februari 2019

Daarnaast hebben alle kinderen nog 4 compensatiedagen die flexibel ingezet kunnen worden, m.u.v. in de toetsweken.

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.