Vakanties en vrije dagen

De vakanties/vrije dagen voor volgend jaar zijn als volgt:

Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie: 23 december t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020

Goede Vrijdag: 10 april 2020

Paasmaandag: 13 april 2020

‘Meivakantie’: 27 april  t/m 5 mei 2020

Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020

Pinkstermaandag/dinsdag : 1 en 2 juni 2020

Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus 2020

Daarnaast worden er nog vijf margedagen ingepland

Maandag 9 september

Dinsdag 24 september

Donderdag 14 november

Vrijdag 21 februari

Maandag 2 maart of woensdag 3 juni (afhankelijk van ene mogelijke verhuizing)

Daarnaast hebben alle kinderen nog 4 compensatiedagen die flexibel ingezet kunnen worden, m.u.v. in de toetsweken.

Landelijk vakantieoverzicht

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.