Dit jaar onder de aandacht

Kan het beter? Moet het anders? In een snel veranderende samenleving moet een school kunnen meebewegen. De Bongerd kan dat en wij willen graag dat veranderingen ook verbeteringen zijn.

Centraal in de komende vier jaar staat de omvorming naar een sterrenschool, waarbij alle vijf sterren zijn gerealiseerd. In de nieuwsbrief wordt hierover regelmatig gecommuniceerd en er zijn dit jaar ouderavonden gepland om ouders te informeren over deze ontwikkelingen.