ICT en de Bongerd

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden ICT een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken. In het schooljaar 2018-2019 zullen er veel zaken rond ICT verder aangepast gaan worden:

Unit 1: Deze maken dit jaar gebruik van een nog geavanceerder digibord. Daarnaast maken ze gebruik van iPads in de groepen.

Unit 2 en 3: Deze groepen maken allemaal gebruik van digitale schoolborden en alle kinderen hebben een persoonlijke iPad. Ouders kunnen hierbij ook meedoen aan de thuis-gebruik-regeling, waarvoor ze dan een kleine bijdrage moeten betalen. Kinderen mogen dan de iPad ook mee naar huis nemen. Kinderen die de iPad niet mee nemen, kunnen ook thuis in de schoolomgeving inloggen op een gewone computer of een eigen tablet.