Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Bewegingsonderwijs

De kleuters hebben op donderdag in ieder geval een gymles in hun eigen speellokaal. Ze hebben geen speciale kleding nodig en gymmen met blote voeten.Lees meer


Continurooster

Sinds twee jaar hebben we op onze school een continurooster. Hierbij blijven alle kinderen op school over en daarmee in de schoolomgeving. Leerkrachten eten metLees meer


dit jaar onder de aandacht

Kan het beter? Moet het anders? In een snel veranderende samenleving moet een school kunnen meebewegen. De Bongerd kan dat en wij willen graag datLees meer


Groepen

De verdeling van de teamleden voor schooljaar 2018/2019 is als volgt Unit 1 (groepen 1/2/3): Basisgroep a: juf Elja (maandag, dinsdag en woensdag) en juf Jolanda(donderdagLees meer


Huiswerk

Huiswerk eerst niet… Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich naLees meer


HVO en GVO

Humanistisch vormingsonderwijs Ieder jaar bieden we ouders die hiervoor belangstelling hebben de mogelijkheid hun kinderen op te geven voor HVO (humanistisch vormingsonderwijs) voor de groepenLees meer


ICT en de Bongerd

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden ICT een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoendeLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen vanLees meer


Motto, missie en visie

Ons motto De school met een eigen gezicht: Op onze buitenmuren staan portretten van leerlingen, ieder met een eigen gezicht en samen vormen zij hetLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Schooltijden

Vanaf schooljaar 2018/2019 werken we op onze school met het vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat kinderen van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan. De eersteLees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur lesLees meer


Vakanties en vrije dagen

De vakanties/vrije dagen voor volgend jaar zijn als volgt: Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober 2018 Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2019 Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maartLees meer