Buitenschoolse opvang (BSO)

Na schooltijd vangen de BSO-leidsters de kinderen in de school op en zorgen ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een omgeving en sfeer dieLees meer


Kinderopvang

Wij hebben de opvang van kinderen uitbesteed aan OOK. Deze professionele organisatie is verantwoordelijk voor VSO, BSO,  en het kinderdagverblijf. Dankzij subsidie van de overheidLees meer


Kinderopvang Doomijn

Samen de wereld ontdekken bij kinderopvang Doomijn Doomijn staat voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen. Wij zien onze kinderopvangLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

  Een aantal kinderen maakt gebruik van voorschoolse opvang. U kunt uw kind vanaf 07.30 uur brengen voor de voorschoolse opvang (VSO). Voor tarieven enLees meer