Medezeggenschapsraad

De Bongerd is een school waar leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en ouders zich thuis voelen. Dat kan alleen als we er samen onze schouders onder zetten. We vinden het heel fijn als ouders laten weten wat ze van de gang van zaken op school vinden. Dat kan onder meer via de Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. In een goede onderlinge samenwerking worden de belangen van de leerlingen optimaal behartigt. Bij sommige besluiten heeft de directie ook instemming van de Medezeggenschapsraad nodig. In andere gevallen heeft de MR een adviesrecht.

De MR vergadert één keer in de zes weken. De vergaderdata staan vermeld in de nieuwsbrief. De vergaderingen zijn openbaar. Heeft u als ouder een goed idee, zijn er zaken waar u zich aan stoort of heeft u een vraag voor de MR? Laat het weten aan een MR-lid of kom naar de vergadering! Wilt u meer weten over de MR of heeft u vragen of tips, neem gerust contact op met Christel Roels, voorzitter van de MR.

Samenstelling MR

De MR bestaat uit de volgende leden:

Namens het team:

  • Monique Weijenberg- van Leeuwen, leerkracht unit 2 , basisgroep Wielewaal
  • Mirjam Magré, leerkracht unit 2, basisgroep Goudvink
  • Jolanda Mossing Holsteijn, leerkracht unit 1, basisgroep Pimpelmees.

Namens de ouders:

  • Christel Roels, moeder van Mik  uit leerjaar8 en Fien uit leerjaar 4
  • Mirjam Wakkermans, moeder van Djora uit leerjaar 8, Luca uit leerjaar 6 en Mika uit leerjaar 2
  • Mariska Dijk, moeder van Finn uit leerjaar 8, Lars uit leerjaar 6 en Jorn uit leerjaar 3

Notulen

MR notulen 21-05-2019

MR notulen 10-04-2019

MR notulen 20-02-2019

MR notulen 12-06-2018

MR notulen 05-02-2018

MR notulen 04-10-2017

MR notulen 20-06-2017

MR notulen 15-05-2017

MR notulen 17-01-2017

MR notulen 09-11-2016

MR notulen 29-06-2016

MR-notulen-24-05-2016

MR-notulen-22-03-2016

MR notulen 10-02-2016

Jaarverslagen

MR jaarverslag 2016-2017

MR-Jaarverslag-2015-2016

 

Delen via