nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

12 september 2018

#wijschoolleiders slaan alarm

#wijschoolleiders slaan alarm

Op 12 september staakt het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland en in Rotterdam is een grote demonstratie. Het is een laatste signaal voor Prinsjesdag om het kabinet duidelijk te maken dat er méér nodig is om het lerarentekort in het primair onderwijs aan te pakken.
Vandaag, 12 september vindt er echter ook een landelijke actie plaats in het basisonderwijs: #wijschoolleiders slaan alarm. Want ook bij schoolleiders dreigt er een groot tekort. Momenteel zijn er bij circa 10% van de basisscholen directie-vacatures.

Met de actie van vandaag,  spreken schoolleiders hun bezorgdheid uit over het feit dat er niet één lijn getrokken is binnen de CAO Primair Onderwijs. Het is belangrijk dat de arbeidsvoorwaarden van alle verschillende functiegroepen binnen één en dezelfde cao actie sterk verbeterd worden. Er moet gewaakt worden voor scheefgroei in het functiebouwwerk waardoor onderwijsondersteunende functies binnen het onderwijs minder aantrekkelijk worden met alle gevolgen van dien. En we hebben iedereen, in álle functies, de komende jaren hard nodig!

We onderschrijven het doel van de actie: één lijn binnen de CAO voor onderwijzend personeel (OP) en onderwijsondersteunend personeel (OOP).

Om dit kracht bij te zetten is vanmiddag ook daadwerkelijk alarm geslagen en een ontruimingsoefening gehouden, die sowieso nodig is in een nieuw schooljaar.

 

Schoolfotograaf

Donderdag: Schoolfotograaf

Morgen, donderdag 13 september komt de schoolfotograaf. Kinderen van de kinderopvang en broertjes en zusjes gaan 's morgens meteen op de foto. Daarna worden de andere kinderen op de foto gezet. Dit jaar heeft de fotograaf gekozen voor een witte achtergrond. Misschien handig om te weten i.v.m. de kledingkeuze.

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Deze week zijn we begonnen met het thema vriendjes en dit combineren we ook met dieren. We hebben het boekje gelezen van Nijntje en Nina. Dit gaat ook over vriendjes. Verder hebben we een sprinkhaan gevonden. Deze zat buiten op de muur en we hebben hem uitgebreid bekeken met z’n allen. Hij maakte zelfs nog even een sprongetje. Gisteren was hij er weer. Een van de kinderen hoorde ik roepen ‘daar is ons huisdier weer’. Wel leuk dat hij weer even langs komt. Gisteren zijn de oudste peuters weer naar de kleuters geweest. De jongere kinderen hebben de groep ontdekt met scheerschuim en verf. Lekker kliederen en voelen met onze handen.

 

 

Unit 1: lamineren leesspelletjes

Unit 1: lamineren leesspelletjes

Tijdens de informatie avond voor de zomervakantie is er gevraagd of er ouders willen helpen met het lamineren van leesspelletjes. Er waren gelukkig al veel ouders die zich spontaan opgaven. Nu wil juf Mirjam op dinsdagmiddag 18 september vanaf 13.30 uur uitleg geven en beginnen met de spelletjes voor lesblok 1 zodat de kinderen die eraan toe zijn er al mee kunnen spelen. Graag donderdag of vrijdag even doorgeven aan juf Jolanda of juf Mirjam als u kunt komen helpen of per mail mlieferink@leerplein055.nl  Lukt het dinsdag niet maar wilt u wel meehelpen met de volgende lesblokken, dan mag u zich ook opgeven.

 

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

SEPTEMBER

 

Groep

22

Fien (2011)

Goudvink

22

Laura (2007)

Bosuil

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055