nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

11 juli 2018

Op weg naar een volwaardige sterrenschool...

Op weg naar een volwaardige sterrenschool...

In de afgelopen maanden hebben we grote stappen gezet voor onze verdere ontwikkeling naar een volwaardige sterrenschool. Invoering van het vijf-gelijke-dagen-model is mede een voorwaarde om te werken in units. We zijn als team blij dat we ouders van het belang hebben kunnen overtuigen.

Ook de organisatie van units staat nu goed in de steigers. We zullen allemaal na de vakantie met veel enthousiasme hiermee starten. We gaan ongetwijfeld nog weleens denken 'hoe lossen we het op'. Maar met elkaar zullen we er steeds weer oplossingen voor vinden. Alle basisgroepen hebben inmiddels een naam gekregen, deze zijn  vanmorgen ook in alle groepen bekend gemaakt...

Veel ouders hebben al ingetekend voor de startgesprekken, die direct na de vakantie zullen plaatsvinden. Deze gesprekken zijn nieuw en één van de pijlers voor 'ouderbetrokkenheid 3.0'. Heeft u nog niet ingetekend, dan kan dat uiteraard nog deze week en ook na de vakantie kan dat nog.

En hoe zit het met die flexibele vakanties? Zoals al eerder aangekondigd, wachten we hierbij op groen licht van het Ministerie van Onderwijs. De 10 experimentscholen zijn de afgelopen maanden extra bezocht door de onderwijsinspectie om te kijken welke invloed flexibele vakanties op de schoolresultaten hebben. De rapportage van die bezoeken gaat naar de minister die daarna de Tweede Kamer een voorstel zal doen. Dat zullen we dus nog moeten afwachten. Overigens hebben  we volgend jaar wel iets meer flexibiliteit. Alle kinderen hebben 4 compensatiedagen die ze vrij mogen opnemen gedurende het schooljaar, maar niet in de toetsweken.

En dan ook nog een nieuw gebouw? In de afgelopen maanden hebben we ons gebogen over een Plan van Eisen en dat is klaar en ligt nu bij ons College van Bestuur, dat vervolgstappen gaat nemen. Er is nog geen voorspelling te doen wanneer gestart wordt met de bouw.

Gelukkig hebben we het team rond en is bekend wie wat gaat doen en hebben we geen vacatures meer. Juf Melissa, die afgelopen jaar begeleiding verzorgde voor individuele leerlingen, zal na de vakantie alsnog terugkomen.

We kijken tevreden terug op onze school ontwikkeling. Nu eerst vakantie maar op 27 augustus starten we weer met frisse moed en uitgerust aan een nieuw schooljaar.

Prettige vakantie!

Frans de Heus

 

En nu vakantie.....

En dan nu vakantie...

Vrijdag om 12.00 uur begint voor iedereen de zomervakantie.

In de laatste vakantieweek gaan de teamleden alvast beginnen. Op maandag 27 augustus hopen we iedereen weer gezond en uitgerust terug te zien.

De volgende Bongerdflits verschijnt op vrijdag 24 augustus.

We wensen iedereen een mooie zonnige vakantie!!!

Het team van Sterrenschool De Bongerd.

 

 

Compensatiedagen

Compensatiedagen

In het kader van onze ontwikkeling naar een sterrenschool hebben alle kinderen vanaf volgend schooljaar vier compensatiedagen(snipper)dagen. Deze kunt u het hele jaar opnemen m.u.v. de toetsweken (week van 14, 21 en 28 januari en 20 en 27 juni en 3 juli). U mag ze dus ook aan vakanties vastmaken. U dient een compensatiedag ook in één keer op te nemen, dus niet verdeeld over twee dagen. Compensatiedagen die aan het eind van het schooljaar niet zijn gebruikt, vervallen.

Voor het normale verlof dat onder de leerplichtwet valt,  verandert niets. Over dat verlof leest u meer op onze site.

Aanvragen van een compensatiedag kunt u doen door minimaal 24 uur van te voren, een mailtje te sturen aan bongerd@leerplein055.nl U krijgt dan altijd een bevestiging.

 

Kindervakantiespel De Maten

Kindervakantiespel De Maten

In de week van 13 t/m 17 augustus is het kindervakantiespel en dit jaar is dat op onze school. Bij alle groepen hangen flyers met meer informatie.

 

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Donderdag liggen er in de grote hal de gevonden voorwerpen.

Kijk u ook even of er iets van uw kind bij is ?

 

 

Hoofdluisouders gevraagd

Hoofdluisouders gevraagd

Voor het controleren van de kinderen op hoofdluis na de vakantie, zoeken wij voor 4 keer per jaar gemotiveerde ouders/verzorgers die ons hiermee een half uurtje per keer willen helpen, op de maandagmorgen na iedere vakantie.  Met een gezellig groepje ouders onder genot van een heerlijk kopje koffie/thee. 

We zijn ook op zoek naar een nieuwe coördinator van de hoofdluisgroep. Voelt u zich geroepen, geef u dan nu op.

Opgeven kan het snelst via mail naar bongerd@leerplein055.nl

Alvast hartelijk dank namens alle kinderen van de Bongerd.

 

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Gisteren hebben we het afscheidsfeestje van Isabeau gevierd. In september zal ze 4 jaar worden en nu was ze voor de laatste keer op het kinderdagverblijf. Veel plezier straks op school lieve Isabeau. We gaan je missen, maar gelukkig zien we je nog binnen de school. Gisteren hebben we ook meegedaan met de patatdag. Mmm....wat was dat lekker smullen! We wensen iedereen een hele fijne vakantie toe! Voor de kinderen die in de zomer nog gezellig komen spelen zullen we leuke activiteiten aanbieden en maken we er een gezellige tijd van samen.

 

 

 

Groep 4 t/m 7: iPads naar huis

Groep 4 t/m 7: iPads naar huis

Tijdens de zomervakantie mogen de iPads gewoon mee naar huis. Mogelijk worden door Gynzy de kinderen een groep hoger geplaatst. Dit zou kunnen betekenen dat het programma pas weer werkt als de school is begonnen. Kinderen uit groep 8 moeten donderdag hun iPads inleveren.

 

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

JULI

 

Groep

11

Devran   (2010)

3

15

Kaj   (2005)

brugklas

21

Zenzi   (2009)

4

22

Tim   (2007)

6

23

Levi   (2009)

5

26

Alissa (2012)

1/2a

26

Luca (2006

brugklas

29

Lucas (2009)

5

31

 Karo

 3

1 augustus

Tim   (2009)

5

2

Arian   (2007)

8

7

Noa   (2006)

brugklas

9

Divya   (2009)

5

14

Madeleine   (2011)

4

17

Jorn   (2012)

3

17

Jada   (2006)

brugklas

20

Arash   (2013)

2

20

Mika   (2013)

2

22

Amber (2009)

5

22

Thimo  (2013)

2

22

Mack (2010)

4

24

Seren  (2012)

3

24

Revano   (2005)

brugklas

26

Lukas K  (2009)

6

27

Natalia   (2012)

3

29

Finn   (2007)

8

30

Djora   (2007)

8

30

Esmee   (2009)

6

31

Fenna   (2012)

3

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

Na de vakantie komen in unit 2  Tarah en Faye erbij. Tarah komt uit Den Haag en Faye verhuist naar de Zonnehoeve.

In unit 3 komt Silke erbij. Zij komt uit Klarenbeek en verhuist naar de Maten.

Allemaal welkom op de Bongerd en we hopen dat jullie je snel thuis gaan voelen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055