nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

11 april 2018

Ouderavond Sterrenschoolontwikkeling

Ouderavond Sterrenschoolontwikkeling

Op dinsdag 24 april is er een extra ouderavond die zal gaan over volgende stappen in onze ontwikkeling naar Sterrenschool. Op deze ouderavond staan drie onderwerpen centraal, namelijk:
A. Voorstel overstap naar vijf-gelijke-dagen-model.
B. Werken in units
C. Wie staat volgend jaar in welke unit?

Ten aanzien van het vijf-gelijke-dagen-model (elke dag dezelfde schooltijden) willen we uitleg geven waarom we deze keus willen maken, welke voordelen het voor de kinderen, voor ouders en voor de schoolorganisatie heeft en hoe het er precies gaat uitzien. Ook zal Ellen Roos van Doomijn uitleg geven over de consequenties voor de BSO. Na deze ouderavond zal er nog een raadpleging onder alle ouders plaatsvinden, waarna de medezeggenschapsraad uiteindelijk instemming zal geven.
Ten aanzien van het werken in units willen we uitleg geven, op welke manier we volgend jaar ons onderwijs willen inrichten, waarom we die keuze gemaakt hebben en wat dat betekent voor de kinderen en wat zij er van gaan merken.
Tenslotte hebben we al een voorlopige indeling gemaakt van welke leerkracht volgend jaar in welke unit gaat werken. Hoewel dit nog niet helemaal vaststaat, willen we u toch alvast een indicatie geven.
De avond begint om 19.30 uur en bestaat uit twee onderdelen.
1. Plenaire presentatie van de drie onderdelen
2. Discussie en bespreking van de plannen in 6 groepen o.l.v. MR-leden
Wij vragen u nu alvast uw vragen over deze onderwerpen via de mail te sturen, zodat, waar mogelijk, deze al een plaats krijgen in de plenaire presentatie.
U kunt uw vragen mailen aan bongerd@leerplein055.nl
De ouderavond begint om 19.30 uur en koffie en thee staan vanaf 19.15 uur klaar.

 

Groep 3 t/m 8: HVO of GVO?

Groep 3 t/m 8: HVO of GVO?

Soms stellen kinderen vragen waar je niet meteen een antwoord op weet. Vaak gaan die dan over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de buren naar de kerk of de moskee gaan, of juist niet. En wat we bijvoorbeeld met kerstmis vieren…

Uw kind kan onder schooltijd leren nadenken en praten met klasgenoten over dit soort vragen.

Op onze school zouden we ook volgend jaar weer graag gebruik maken van GVO/ HVO. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen naast onderwijs op school, ook samen nadenken en bezig zijn met zingeving en hun eigen identiteit, zodat zij uitgroeien tot stevige persoonlijkheden en leren verwoorden waar ze voor staan. Daarom zouden we graag zien, dat veel – zo niet alle kinderen – deel zouden nemen aan een vorm van Vormingsonderwijs. Deelname aan de lessen is niet verplicht.

Humanistisch HVO
In de lessen ontwikkelen de kinderen een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas en een open houding. Dit gebeurt op basis van eigen levensvragen. De leerlingen doen ervaringen op en onderzoeken ideeën op een kritische en creatieve manier, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Vanuit een humanistische basis leren ze zichzelf kennen, de ander kennen, keuzes maken, verschillen respecteren en verantwoordelijkheid nemen.

Protestants GVO
Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie, om te leren wat geloof in het leven kan betekenen, zodat zij (later) een evenwichtige keuze kunnen maken. Om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen, maar ook onze Nederlandse cultuur beter te leren begrijpen.

Voor alle richtingen geldt dat we het kunnen aanbieden als er tenminste 7 kinderen voor opgegeven worden. Mocht u de keuze die u vorig jaar gemaakt heeft zo willen houden, dan hoeft u niets te doen. Zit uw kind volgend jaar in groep 3, heeft uw kind dit jaar nog geen vormingsonderwijs gevolgd, of wilt u een andere richting, vragen wij u het formulier dat de oudste kinderen vandaag meekregen, voor 20 april in te leveren bij de eigen leerkracht van uw kind. U kunt uw keuze en evt. vragen ook per mail kenbaar maken via bongerd@leerplein055.nl

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Afgelopen donderdag hebben 4 kinderen samen een schaap geplakt. Er hangt een groot papieren schaap op de deur. De oudste kinderen smeren de lijm erop. De andere kinderen helpen met de watten er op te plakken. Wat de activiteit zo leuk maakt, is dat we samenwerken om het schaap af te krijgen. Afgelopen maandag zijn we bezig geweest met zaadjes. We hadden allemaal een ‘zakje’. Hier deden we zelf watten in en hierop strooiden we tuinkers zaadjes. Ook deden we er wat verschillende bonen in. Daarna hadden ze nog wat water nodig en was het klaar. We zetten ze voor het raam en we zijn benieuwd wanneer de eerste plantjes ontstaan. De komende tijd zullen we ze goed verzorgen door ze elke keer wat water te geven. Gisteren zijn de kinderen hier ook mee bezig geweest en zijn er ook tulpen geplakt.

Groep 1 t/m 4: vrijdag vrij

Groep 1 t/m 4: vrijdag vrij

De groepen 1 t/m 4 hebben komende vrijdag vrij.

Groep 1/2a: Juf Eline en juf Malou en juf Carleen

Groep 1/2a: Juf Eline en juf Malou en juf Carleen

Vanaf maandag 14 mei gaat juf Malou na haar bevallingsverlof weer aan het werk. En daar zijn wij heel blij om. Het is wel jammer dat juf Eline dan gaat vertrekken en volledig op het Woudhuis gaat werken. Haar laatste dag bij ons is woensdag 9 mei.
Op de donderdagen zal juf Malou vrij hebben en zij wordt dan vervangen door juf Carleen, die dat ook een drietal vrijdagen gaat doen. Volgende week komt juf Malou al even op school kijken en haar prachtige dochter Jara laten zien. Ook juf Carleen komt volgende week even kort kennismaken met de kinderen.

 

1/2b: Bloemenpakket

Groep 1/2b: Bloemenpakket

We kregen laatst van Daimian-Orion en zijn ouders een fleurig bloemenpakket, een pakket vol zaadjes en bollen. Vrijdag zijn we begonnen met het zaaien langs het hek van het kleuterplein en gisteren met het mooie weer hebben we de bollen in de grond gestopt. We hebben de BSO, de midden-en bovenbouw ook wat bollen en zaadjes gegeven zodat we over een tijdje hopelijk prachtige bloemen zullen zien groeien rondom onze school. Bedankt hoor voor dit mooie cadeau.

 

Kleine doosjes...?

Kleine doosjes...?

Voor het huidige kunstcircuit zijn we nog op zoek naar kleine doosjes. Denk aan lege hagelslagpakken, theedoosjes, enz.
Graag inleveren bij juf Eline van groep 1/2 A. En mocht u nog kunnen helpen op 18 of 25 april bij het kunstcircuit dan zou dit heel fijn zijn. Wilt u dan uw naam op de lijst schrijven?

 

Groep 4: Workshop gewonnen

Groep 4: Workshop gewonnen

Een aantal weken geleden heeft Intraverte (www.intraverte.nl) een workshop verloot en die heeft onze groep gewonnen!
Woensdag 18 april komt Iris Blok de workshop “BRILLEN” geven aan groep 4. Het gaat over door welke bril je kunt kijken. Door een donkere bril? Dan heb je veel ruzie, wordt er gepest, worden er nare grapjes gemaakt, wordt er buiten gesloten…. Door een lichte bril? Dan ben je gezellig, help je elkaar, luister je naar elkaar, ben je eerlijk….
Kun je aan iemand zien of hij door een lichte of donkere bril kijkt? Welke gedachten heeft hij?
Ieder mens is uniek.
Iedereen is anders in eigenheid
Iedereen is gelijkwaardig.
Dit zijn zinnen die aan bod zullen komen tijdens deze workshop. Moeilijke woorden/zinnen voor groep 4, maar deze zullen aan de hand van voorbeelden verduidelijkt worden.
We gaan in spelvorm oefenen met het kijken door een lichte bril.
We zijn nieuwsgierig naar de workshop en zullen verslag doen in de Flits!

 

Groep 5: Rots en Water

Groep 5: Rots en Water

In groep 5 krijgen de kinderen al een aantal weken een training Rots en Water. We hebben afgesproken dat deze training tot begin juli wordt verlengd. Binnenkort zal juf Birgit ouders ook weer verder informeren waar de groep mee bezig is.

Groep 7: verkeersexamen

Groep 7: verkeersexamen

Alle leerlingen van groep 7 hebben op donderdag 5 april het schriftelijke verkeersexamen gemaakt. Ze waren allemaal best gespannen of ze voldoende punten zouden behalen. Er waren 25 opgaven en je mocht er maximaal 9 fouten in maken. ’s Middags kregen de leerlingen te horen dat ze allemaal voor het theorie-examen geslaagd zijn.
Nu op naar het praktijkgedeelte. Dat is op donderdag 12 april. Succes allemaal!

Groep 7/8: Buitenlesdag

Groep 7/8: Buitenlesdag

Op dinsdag 10 april was het nationale buitenlesdag. Op deze dag heeft groep 7/8 buiten de directe rede en indirecte rede geoefend, maar ook zinsdelen in een soort ren-je-rot versie. Erg leuk en leerzaam. Dat hebben we afgesloten met een potje voetbal. Ook erg leerzaam natuurlijk.

 

Groep 7/8: Kröller-Müller-Museum

Groep 7/8: Kröller-Müller-Museum

Op dinsdag 24 april gaat groep 7/8 naar het Kröller-Müller-Museum met de bus. Dit wordt gesponsord door de Lion's club. Wij zouden daar een verzorgde lunch bij krijgen, maar omdat de Praktijkschool op dat moment vakantie heeft en de broodjes dus niet kunnen verzorgen, is deze lunch verzet naar komende maandag 16 april. De kinderen hoeven die dag dus geen lunch mee en op 24 april wel.
Wij zijn op zoek naar 5 begeleiders die het leuk vinden om met een groepje meer te leren over kunstwerken. De intekenlijst hangt bij de deur van de klas, maar u kunt uiteraard ook mailen naar lpater@leerplein055.nl

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

APRIL

 

Groep

13

Gijs   (2012)

1/2B

15

Duuk   (2009)

5

16

Lana   (2006)

8

19

Rowan   (2006)

8

19

Lotta   (2008)

6

21

Adam   (2012)

1/2A

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055