nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

4 april 2018

Woensdag 11 april: Open Dag

Woensdag 11 april: Open Dag

Volgende week woensdag 11 april is opnieuw de open dag van onze school. Heeft u mensen in uw omgeving die op zoek zijn naar een goede school, maakt u hen dan attent op onze open dag?

 

Peuter-kleutergroep binnenkort op woensdag

Peuter-kleutergroep binnenkort op woensdag

In januari zijn Juf Jolien (groep 1/2) en Karin als medewerker van het kinderdagverblijf enthousiast gestart met de pilot peuter-kleutergroep.
Het doel van de peuter- kleutergroep is het vergroten van de ontwikkelingskansen van peuters door nauwere samenwerking tussen het kinderdagverblijf en de basisschool ( concept Sterrenschool) via een extra uitdagend aanbod voor peuters. In de laatste Bongerdflits heeft u kunnen lezen dat het peuter-kleuter moment op de dinsdag morgen een succes is.
Ook hebben we met elkaar geëvalueerd en besloten om zeker door de gaan en zelfs te kiezen voor uitbreiding. De dinsdag groep is nu vol en graag willen wij uitbreiden met een moment op de woensdagmorgen. Om dit te kunnen realiseren zijn er minimaal 3 nieuwe aanmeldingen nodig. Voor deze ochtend zal een extra pedagogisch medewerker worden ingezet.
U kunt uw belangstelling voor de peuter-kleutergroep De Bongerd op woensdagmorgen kenbaar maken bij onze afdeling klantadvies. U kunt mailen naar Klantadvies5@doomijn.nl of telefonisch contact zoeken 038-4214521. Voor evt. vragen kunt u contact zoeken met Ellen Roos, e.roos@doomijn.nl of 0618134735
Wanneer er 3 peuters zijn die toe zijn aan het spelen in de peuter-kleutergroep, laten wij u de startdatum direct weten. Voor deze peuter-kleutergroep zullen wij ook in de wijk laten weten dat peuters welkom zijn! U bent onze beste ambassadeur dus laat vooral een ieder weten als u tevreden bent over de kinderopvang 0-4 jaar in Sterrenschool De Bongerd.
Volgt u ons al op facebook? https://www.facebook.com/doomijnsterrenschooldebongerd/

 

Meer over de peuter-kleutergroep

Meer over de peuter-kleutergroep

Het doel van de peuter- kleutergroep is het vergroten van de ontwikkelingskansen van peuters door nauwere samenwerking tussen het kinderdagverblijf en de basisschool ( concept Sterrenschool) via een extra uitdagend aanbod voor peuters. In het aanbod komen peuters vroegtijdig en spelenderwijs in aanraking met spel-, taal- en rekenvaardigheden. De doorgaande lijn van KDV naar basisschool wordt hierdoor sterk verbeterd. Kinderen zijn welkom van 7.30 tot 13.15 uur.
De peuters worden op het kinderdagverblijf gebracht en samen met de pedagogisch medewerker gaan de kinderen om 9 uur naar de klas.
Als de peuters binnenkomen zitten de kleuters al netjes in de kring en de peuters gaan ook op hun eigen krukje/stoeltje zitten.
De juf noemt alle kinderen bij naam en de kinderen reageren allemaal door bijv. goedemorgen terug te zeggen. Ook de peuters doen hierin mee.
Dan komt het kiesmoment en ieder kind kiest zelf wat ze willen gaan doen d.m.v. het kiesbord.
De peuters hebben ook hun eigen magneetje. Dan gaat iedereen aan de slag met de activiteit die is gekozen. De oudere kinderen helpen de peuters naar hun plek. Dit gaat al steeds meer vanzelf. Het is mooi om te zien hoe de kinderen dit oppakken. Tijdens het spelen, spelen alle kinderen door elkaar. Ook als een peuter iets doet wat eigenlijk niet de bedoeling is, stapt er vaak wel een van de kinderen op af. Na het opruimen gaan we gezamenlijk in de kring. Hier wordt wat gegeten en gedronken. Vervolgens worden de jassen aangedaan en gaan we heerlijk naar buiten.
Ook hier hebben de peuters en kleuters elkaar gevonden. Alles speelt door elkaar en met elkaar.
Om 11.30 uur keren de peuters terug naar het kinderdagverblijf en genieten we samen met de andere kinderen op de groep van een gezellige gezonde lunch.

 

Compensatiedagen

Compensatiedagen

In het kader van onze ontwikkeling naar Sterrenschool hebben alle kinderen twee compensatiedagen (of snipperdagen). 

De compensatiedagen mogen het hele jaar ingezet worden, met uitzondering van de toetsweken, deze staan op de jaarkalender vermeld. Ouders kunnen uiterlijk een dag van te voren aangeven of ze een compensatiedag willen opnemen. Deze mogen ook worden geplakt aan vakanties. De compensatiedag wordt in z'n geheel opgenomen. Ouders vragen een compensatiedag aan via de mail (bongerd@leerplein055.nl).  Compensatiedagen die niet worden gebruikt, vervallen aan het eind van het schooljaar. Mocht u hierover nog vragen hebben, mailt u uw vraag dan even naar bongerd@leerplein055.nl

De normale regeling voor verlof bij huwelijk, jubilea e.d. blijft gewoon bestaan en is niet van invloed op deze compensatiedagen.

Door de twee dagen aan de meivakantie te koppelen kunt u dit jaar twee weken meivakantie creëren.

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Vorige week was de paashaas op school en natuurlijk kwam ze ook nog even bij ons langs op de groep. Dit was leuk en zelfs een beetje spannend. We kregen allemaal een lekker chocolade ei. Ook hebben we meegedaan aan het eitje tikken. Liv had bij ons ‘gewonnen’ en mocht op de gang meedoen tussen alle andere groepen. Knap gedaan hoor Liv. Verder hebben wij afscheid genomen van Jack. Hij gaat nu naar groep 1/2b. Veel plezier bij juf Jolien en juf Karin! Daarna begon het paasweekend, we hopen dat iedereen fijne paasdagen heeft gehad. Gisteren zijn we weer naar de kleuters geweest. En de kinderen die op het Kdv bleven zijn heerlijk naar buiten gegaan. We gaan nu door met het thema lente.

Juf Birgit: even voorstellen

Groep 5: Juf Birgit: even voorstellen

Mijn naam is Birgit Radstaat en ik ben 30 jaar. Negen jaar geleden heb ik de Pabo afgerond en recent nog de Master SEN opleiding. Ik werk al een lange tijd als (inval)juf en soms als Remedial Teacher. Vanaf april zal ik voor een tijdje meester Tom van den Bosch uit groep 5 vervangen. Mijn hobby's zijn piano spelen, winkelen en reizen. We gaan er samen een fijne en leerzame tijd van maken in groep 5. Ik ben er op de maandag en dinsdag. Vanaf mei op de maandag, dinsdag en woensdag.
Loop gerust even de klas binnen als u iets wilt vragen.
Groetjes juf Birgit

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

APRIL

 

Groep

6

Ethan   (2006)

7a

8

Efkan   (2008)

5

9

Farell   (2013)

1/2B

9

Bram   (2013)

1/2B

10

Frederique   (2009)

5

13

Gijs   (2012)

1/2B

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055