nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

31 januari 2018

Studiedag sterrenschool

Studiedag sterrenschool

Volgende week donderdag 8 maart hebben we een studiedag voor het hele team. De kinderen zijn die dag vrij (zie jaarkalender).

Tijdens de studiedag bespreken we dit keer een vervolgstap rond leerlijnen en leerdoelen. In verschillende groepen ziet u die leerlijnen al hangen en raken de kinderen hier al langzamerhand aan gewend.

Verder zullen we het hebben over onze schoolorganisatie en de groepsindeling.

De middag besteden we aan een opzet rond educatief partnerschap en de samenwerking met ouders.

En verder is er ruimte voor evaluatie van de Cito-toetsen waar de afgelopen weken door de kinderen hard aan is gewerkt en nu is het team aan zet om te evalueren wat kinderen in de tweede helft van het jaar vooral nodig hebben.

Invalproblematiek

Invalproblematiek

Het zal u niet ontgaan zijn, maar er dreigt een groot tekort aan leerkrachten voor het basisonderwijs. Dat uit zich nu al in een invalpool, waar we met alle scholen van Leerplein055 gebruik van maken, die vrijwel leeg is. Dit betekent bij ziekte van leerkrachten dat we heel creatief naar oplossingen moeten zoeken. Soms kunnen we gebruik maken van duo-partners, soms kan een intern begeleider voor de klas of de directeur en mogelijk ontkomen we er niet aan om kinderen te verdelen over andere groepen. Het kan mogelijk in de toekomst ook betekenen dat een groep vrij krijgt. We zullen in zo'n geval ook kijken hoe we naar ouders maatwerk kunnen leveren.

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Het boek van de tijger blijft leuk. De kinderen reageren enthousiast en kennen het boek al goed. We maken tijger ballonnen voor het feest van de tijger. Lekker kliederen met lijm en onze eigen gang gaan. Maandag was er best een harde wind. We gingen buiten spelen met allemaal een lint in de handen. Rennen, draaien en gewoon stilstaan, wat gebeurt er dan? Door de wind hoefde je helemaal niet veel bewegen om het te laten ‘vliegen’. We hebben ze daarna aan het hek vastgemaakt, zodat het lint zelf kan ‘dansen’. Gisteren hebben we de peuter- kleutergroep, zoals elke dinsdag, weer gedraaid. Wat is het leuk om de peuters tussen de kleuters te zien spelen en werken. Dit gaat al zo goed!

 

Groep 4 t/m 8: iPads opladen

Groep 4 t/m 8: iPads opladen

Kinderen zijn inmiddels goed gewend aan hun iPad en gaan hier allemaal zuinig mee om. De meeste kinderen zorgen ervoor dat hun iPad 's morgens voldoende is opgeladen. Mooi, want dan kunnen ze er goed mee aan het werk. Het zou mooi zijn als alle kinderen 's morgens een opgeladen iPad hebben.

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

JANUARI

 

Groep

31

Sam   (2007)

7a

31

Zoë   (2007)

7b

FEBRUARI

 

 

4

Lana     (2012)

1/2B

9

Noud   (2011)

3

9

Cassandra   (2011)

3

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055