Sterrenschriftje

maandag 5 september 2016

Dit schooljaar willen we de kinderen graag meer inzicht geven in hoe ze leren, wat ze leren, hoe ze doelen kunnen bereiken, welke keuzes ze het beste kunnen maken m.b.t. samenwerken , etc…..

Een aanzet hiertoe is het “Sterrenschriftje.” De kinderen hebben zelf 3 doelen geformuleerd voor komend schooljaar. En daarnaast schreven ze erbij wat ze gingen doen om dat doel te behalen. Best moeilijk maar reuzeleuk en -leerzaam!

 

Delen via