Procedure naar voortgezet onderwijs

maandag 28 november 2016

De stuurgroep De Klik heeft in samenwerking met alle besturen en scholen in basisonderwijs en voortgezet onderwijs de procedure vastgesteld voor overgang van groep 8 naar het VO. De stappen vindt u in deze brief ouderbrief-aanmelding-bij-het-vo-oktober-2016

Delen via