Onze Sterrenschool

De Bongerd is een Sterrenschool. De komende jaren ( een traject van 4 jaren waarbij we nu in het derde jaar zitten )  werken het team en ouders nauw samen om de ‘vijf sterren’ van een sterrenschool te realiseren:

 • De school is het hele jaar open
 • Kinderen leren in één pedagogisch klimaat
 • Er is maatwerk voor ieder kind
 • De nadruk ligt op rekenen, taal en lezen
 • De school is verbonden met de buurt

De eerste stappen zijn al gezet. We werken bijvoorbeeld al met een continurooster, alle kinderen hebben twee keer per jaar een stergesprek (een gesprek tussen kind en de mentor) en onze rapportgesprekken/portfoliogesprekken zijn samen met het kind en de ouders. Zo raken kinderen vertrouwd met ons uitgangspunt dat ze zelf  ‘eigenaar’ zijn van hun schoolresultaten. Dit schooljaar zijn wij ook begonnen met startgesprekken aan het begin van het schooljaar. Die vinden plaats tussen kind, ouders en de mentor. In alle units wordt met tablets gewerkt.

Onze identiteit

Onze identiteit is gebaseerd op drie belangrijke pijlers:

 1. Goed onderwijs in Rekenen en Taal en overige leervakken
 2. Normen en waarden
 3. Kunst en Cultuur

Tevreden ouders

Uit het laatste imago-onderzoek onder ouders kwamen o.a. de volgende resultaten:

 • Het cijfer: 7,9!
 • Men kiest voor de Bongerd omdat het een openbare school is met een frisse uitstraling, op loopafstand, met aandacht voor kunst en cultuur.
 • De sfeer vindt men prettig, vertrouwd, men voelt er zich thuis.
 • Sterkste punten: docenten zijn makkelijk bereikbaar, toegankelijk, open sfeer, aandacht en interesse voor het individu.
 • Verbeterpunten: kleinere klassen, vaste leerkrachten (wordt aan gewerkt!).
 • De Bongerd staat volgens de ouders voor openheid, betrokkenheid, eerlijke school, kunstzinnige school, openbaar onderwijs, toegankelijk voor iedereen, waarden en normen, aandacht voor kinderen, het individu.
 • Ouders vinden sfeer, normen en waarden en de leervakken belangrijk.

Meer lezen over onze Sterrenschool

Presentatie ouderavond 16 maart 2016 PPT Bongerd ouderavond 16 maart 2016

Tien vragen en antwoorden: FAQ versie 16 juni 2015

Onze school in de krant: De Stentor, 8 juli 2015

Presentatie ouderavond 10 november 2015 PPT 10 november 2015

Onze school in de krant Stedendriehoek, 11 november 2015

Onze school in de krant Apeldoorns Stadsblad, 11 november 2015

 

Delen via