Onze Sterrenschool

De Bongerd is een Sterrenschool in oprichting. Inde afgelopen jaren heeft het team gewerkt aan de doelen om de ‘vijf sterren’ van een sterrenschool te realiseren:

 • De school is het hele jaar open
 • Kinderen leren in één pedagogisch klimaat
 • Er is maatwerk voor ieder kind
 • De nadruk ligt op rekenen, taal en lezen
 • De school is verbonden met de buurt

Er zijn hierin al hele veel stappen gezet. We werken bijvoorbeeld al met een continurooster en het 5-gelijke-dagen-model, alle kinderen hebben twee keer per jaar een stergesprek (een gesprek tussen kind en de mentor) en onze rapportgesprekken/portfoliogesprekken zijn samen met het kind en de ouders. Zo raken kinderen vertrouwd met ons uitgangspunt dat ze zelf  ‘eigenaar’ zijn van hun schoolresultaten. Vorige schooljaar zijn wij ook begonnen met startgesprekken aan het begin van het schooljaar. Die vinden plaats tussen kind, ouders en de mentor. In alle units wordt met iPads gewerkt. Vanaf groep 4 hebben kinderen ene persoonlijke iPad.

Onze identiteit

Onze identiteit is gebaseerd op drie belangrijke pijlers:

 1. Goed onderwijs in Rekenen en Taal en overige leervakken
 2. Normen en waarden
 3. Kunst en Cultuur

Tevreden ouders

Uit het laatste imago-onderzoek onder ouders kwamen o.a. de volgende resultaten:

 • Het cijfer: 7,9!
 • Men kiest voor de Bongerd omdat het een openbare school is met een frisse uitstraling, op loopafstand, met aandacht voor kunst en cultuur.
 • De sfeer vindt men prettig, vertrouwd, men voelt er zich thuis.
 • Sterkste punten: docenten zijn makkelijk bereikbaar, toegankelijk, open sfeer, aandacht en interesse voor het individu.
 • Verbeterpunten: kleinere klassen, vaste leerkrachten (wordt aan gewerkt!).
 • De Bongerd staat volgens de ouders voor openheid, betrokkenheid, eerlijke school, kunstzinnige school, openbaar onderwijs, toegankelijk voor iedereen, waarden en normen, aandacht voor kinderen, het individu.
 • Ouders vinden sfeer, normen en waarden en de leervakken belangrijk.

 

 

Delen via