• Open dag

Open dag

De schoolkeuze: een belangrijk moment

Het kiezen van een basisschool die past bij u en uw kind is belangrijk. De basisschoolperiode is een periode die zo leuk en leerzaam mogelijk moet zijn. Overwegingen om te kiezen voor een school zijn heel persoonlijk. Wilt u een blokje om rijden of liever een school in de buurt? Welke opvangmogelijkheden zijn er? Hoe wordt de lesstof aangeboden? Hoe is de sfeer op school? Wat biedt een school kinderen die extra ondersteuning of juist meer uitdaging nodig hebben?

Kom naar de open dag

Twee keer per jaar bieden basisscholen in Apeldoorn ook een laagdrempelige manier om kennis te maken met scholen. De eerstvolgende open dag is op woensdag 7 oktober 2020.

Bekijk het programma

Onze school

De Bongerd is een Sterrenschool. De komende jaren ( een traject van 4 jaren waarbij we nu in het derde jaar zitten )  werken het team en ouders nauw samen om de ‘vijf sterren’ van een sterrenschool te realiseren:

  • De school is het hele jaar open
  • Kinderen leren in één pedagogisch klimaat
  • Er is maatwerk voor ieder kind
  • De nadruk ligt op rekenen, taal en lezen
  • De school is verbonden met de buurt

De eerste stappen zijn al gezet. We werken bijvoorbeeld al met een continurooster, alle kinderen hebben twee keer per jaar een stergesprek (een gesprek tussen kind en leerkracht) en onze rapportgesprekken zijn samen met het kind en de ouders. De KOL gesprekken. Zo raken kinderen vertrouwd met ons uitgangspunt dat ze zelf  ‘eigenaar’ zijn van hun schoolresultaten. Dit schooljaar zijn we ook gestart met het werken met tablets. We werken o.a. met Gynzy in leerjaar 4 t/m 8. In leerjaar 1 t/m 3 hebben we bij de start van dit schooljaar ook tablets gekregen, hier hebben we ze voor een derde van de unit.

Programma

Kinderen van Unit 3 zullen u deze ochtend rondleiden, zodat u een goed beeld krijgt van onze school. Er zal geen speciaal programma zijn, wij werken die ochtend zoals we op de andere ochtenden ook werken. Ook zult u natuurlijk zien hoe veel kinderen met de tablets aan het werk zijn in de verschillende basisgroepen en hoe wij de ruimtes in onze school zo optimaal mogelijk benutten voor het werken in de units.

  • LP055_deBongerd_Intro_20150917_SunnyGardeur_3050
  • LP055_deBongerd_Intro_20150917_SunnyGardeur_2577
  • LP055_deBongerd_Intro_20150917_SunnyGardeur_1211
  • LP055_deBongerd_Intro_20150917_SunnyGardeur_1264

Kennismaken

Wij adviseren u om gebruik te maken van de mogelijkheid om een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de schooldirecteur te maken. Uw kind is uiteraard ook welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor dit kennismakingsgesprek nemen wij ruim de tijd, rekent u op een gesprek van een uur. Wij vinden het belangrijk dat u een goed beeld krijgt van onze onderwijsvisie, u uw vragen kunt stellen en u de sfeer op onze school kunt ervaren.

Maak een afspraak

Delen via