Protocol tegen het pesten

dinsdag 14 februari 2017

Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij als school onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daarbij is een aantal voorwaarden van belang:

  • pesten moet serieus genomen worden
  • een preventieve aanpak draagt bij aan het voorkomen van pesten
  • samenwerking tussen school en ouders is van groot belang
  • onze school heeft vanaf nu een anti-pestcoördinator
  • we werken vanaf nu met een protocol tegen het pesten

In ons protocol kunt u lezen wat u kunt verwachten van ons als school en wat wij van u verwachten. Protocol tegen het pesten, versie februari 2017

Uiteraard zijn we heel benieuwd naar uw opmerkingen op ons protocol. U kunt al uw opmerkingen mailen aan bongerd@leerplein055.nl

Onze anti-pestcoördinator is juf Mirjam Lieferink. U kunt haar bereiken op school (donderdag en vrijdag)  of via de mail  mlieferink@leerplein055.nl

Delen via