Jaarkalender

vrijdag 4 oktober 2013

Vandaag ontvangt u per mail de aangepaste jaarkalender. Hierin zijn de volgende data gewijzigd:

Dinsdag 15 oktober : infoavond groep 8 over het voortgezet onderwijs.

Vrijdag 1 november : herfstwandeling kleuters

Donderdag 21 november : studiedag team , kinderen zijn vrij.

Donderdag 6 maart: Schoolfotograaf

Zaterdag 22 maart: NL DOET

Dinsdag 6 mei: studiedag team, kinderen zijn vrij.

Donderdag 26 juni: Kleuterfeest groep 1/2

Daarnaast zijn alle OR en MRvergaderingen ingevoerd.

Delen via