HVO of GVO

woensdag 15 maart 2017

Elke basisschool besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levens-overtuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt.

Wel willen we graag godsdienstonderwijs of Humanistisch Vormingsonderwijs aanbieden vanaf groep 3.  Voor beide richtingen geldt wel dat we het kunnen aanbieden als er tenminste 7 kinderen per groep zich opgeven. E.e.a. is afhankelijk van aan te vragen subsidie en beschikbare leerkrachten. Kinderen van ouders die voor géén van de mogelijkheden kiezen, krijgen een vorm van lessen ‘mens en samenleving’ van hun eigen leerkracht.

Wij willen graag van alle ouders een reactie, zodat we de groepen goed kunnen inrichten. De keuze die uiteindelijk gemaakt wordt, geldt voor het hele jaar. Het is organisatorisch erg lastig om allerlei tussentijdse wisselingen in te plannen. Alle oudste kinderen hebben hiervoor vandaag een brief meegekregen met extra uitleg over HVO en GVO.  Wilt u z.s.m. het antwoordstrookje inleveren bij de leerkracht van uw kind?  U kunt uw keuze ook per mail kenbaar maken via bongerd@leerplein055.nl

Delen via