Doomijn en vijf-gelijke-dagen-rooster

woensdag 20 juni 2018

KIES VOOR FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG

Zoals u weet gaan we vanaf schooljaar 2018-2019 werken met een vijf-gelijke-dagen-rooster. Dat betekent dat uw kind(eren) voortaan eerder uit zullen zijn. We kunnen ons voorstellen dat dit niet direct aansluit op uw werktijden of dat er andere redenen voor u zijn om op zoek te gaan naar naschoolse opvang. Doomijn Kinderopvang biedt de oplossing.

OVERBRUGGINSSERVICE

Sluit het nieuwe rooster nog niet aan op uw werktijden? Dan kan Doomijn u gedurende het schooljaar 2018-2019 een overbruggingsservice bieden. Uw kind(eren) worden dan opgevangen vanaf de nieuwe eindtijd van onze school,  14.15 uur, tot de oude eindtijd van onze school, 14.30 uur. U neemt dan gedurende één schooljaar, op de dagen dat u dit wenst opvang af.

Flexibele opvang

Maakt u nog geen gebruik van bso, maar bent u zich aan het oriënteren? Loop dan eens binnen op onze leuke bso of kijk op doomijn.nl en ontdek de vele flexibele mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld bij  Doomijn zelf de eindtijd van de bso afstemmen op uw persoonlijke situatie. En dat mag elke dag een andere eindtijd zijn. U kunt kiezen uit 17.00 uur, 17.30 uur of 18.15 uur.

 Meer weten?

Wilt u meer weten over de voor- of naschoolse opvang van Doomijn Kinderopvang? Ga dan naar doomijn.nl, bel met 038 – 421 45 21 of stuur een mailtje naar klantadvies@doomijn.nl. Doomijn komt graag tegemoet aan uw persoonlijke wensen.

 

Delen via