Compensatiedagen

woensdag 25 mei 2016

In het kader van onze ontwikkeling naar Sterrenschool willen we gaan starten met de invoer van twee compensatiedagen (of snipperdagen) voor alle kinderen. Omdat dit niet mag gaan ten koste van het verplichte aantal lesuren, zal daarom de woensdagmorgen een kwartiertje verlengd worden. Kinderen gaan dus volgend jaar op woensdag tot 12.30 uur naar school.

De compensatiedagen mogen het hele jaar ingezet worden, met uitzondering van de toetsweken, deze staan op de jaarkalender vermeld. Ouders kunnen uiterlijk een dag van te voren aangeven of ze een compensatiedag willen opnemen. Deze mogen ook worden geplakt aan vakanties.  De compensatiedag wordt in z’n geheel opgenomen. Ouders vragen een compensatiedag aan via de mail (bongerd@leerplein055.nl).  Compensatiedagen die niet worden gebruikt, vervallen aan het eind van het schooljaar. Mocht u hierover nog vragen hebben, mailt u uw vraag dan even naar bongerd@leerplein055.nl

De normale regeling voor verlof bij huwelijk, jubilea e.d. blijft gewoon bestaan en is niet van invloed op deze compensatiedagen.

Delen via