De Bongerd wordt Sterrenschool

maandag 2 november 2015

De Bongerd wordt Sterrenschool

De Bongerd wordt Sterrenschool. De komende jaren ( een traject van 4 jaren waarbij we nu in het tweede jaar zitten ) werken het team en ouders nauw samen om de ‘vijf sterren’ van een Sterrenschool te realiseren:

  • De school is het hele jaar open
  • Kinderen leren in één pedagogisch klimaat
  • Er is maatwerk voor ieder kind
  • De nadruk ligt op rekenen, taal en lezen
  • De school is verbonden met de buurt

De eerste stappen zijn al gezet. We werken bijvoorbeeld al met een continurooster, alle kinderen hebben twee keer per jaar een stergesprek (een gesprek tussen kind en leerkracht) en onze rapportgesprekken zijn samen met het kind en de ouders. Zo raken kinderen vertrouwd met ons uitgangspunt dat ze zelf  ‘eigenaar’ zijn van hun schoolresultaten.

Delen via