nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

14 juni 2017

Prikactie dinsdag 27 juni

Prikactie dinsdag 27 juni

Vorige week heeft u een mail ontvangen over de prikactie die aangekondigd is voor dinsdag 27 juni aanstaande. Leerplein055 onderschrijft het belang van en een eerlijk salaris en minder werkdruk voor leerkrachten in het basisonderwijs.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

U kunt ons steunen door deze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.

Prikactie op dinsdag 27 juni

Op 27 juni zullen de basisscholen die meedoen aan deze prikactie een uur later opengaan dan normaal.  Ook het bestuur van Leerplein055 en het team van onze school ondersteunen de prikactie. Dit betekent dat we dinsdag 27 juni een uur later de deur open doen. Voor kinderen van ouders , voor wie dit problemen oplevert is er wel opvang op school. Wij vragen u dit wel aan te kondigen door dit via de mail door te geven bongerd@leerplein055.nl

Op dezelfde dag is er opgeroepen per school één ouder en één leerkracht af te reizen naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan premier Mark Rutte. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.

Voor onze school zullen juf Elja en Marieke Tijink, lid van de SOB en moeder van Bas en Lana, naar Den Haag gaan.

Extra ouderavond ICT-plan

Extra ouderavond ICT-plan

Op een speciale ouderavond op maandag 19 juni willen we u graag informeren over onze ICT-plannen in het kader van onze sterrenschoolontwikkeling. De avond zal uit twee delen bestaan. In het eerste deel zullen we u in hoofdlijnen uitleggen op welke manier we volgend jaar ICT willen inzetten in de groepen. Het tweede gedeelte zal gaan over de vervanging van onze hardware en de  invoering van Ipads en Ipad-regeling voor thuis. Deze laatste regeling gaat volgend jaar gelden voor de kinderen vanaf groep 4. We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk ouders deze avond aanwezig kunnen zijn.

Koffie en thee staan vanaf 19.15 klaar. de avond begint om 19.30 en zal tot uiterlijk 21.30 uur duren.

 

Formatie vervolg

Formatie vervolg

Vorige week heeft de taakverdeling in de Bongerdflits gestaan. Daar ontbrak de naam van Linda Smit, die nu in groep 1/2a staat. Dit heeft te maken met het feit dat Linda eigenlijk als extra leerkracht is aangesteld en volgend schooljaar zeer waarschijnlijk op een andere school komt te staan.

Hoe het gaat met de vacature van groep 1/2a is op dit moment helaas nog niet bekend. Er zijn inmiddels 4 gesprekken met mogelijke kandidaten geweest, maar die hebben alle vier voor een andere Leerpleinschool gekozen. Dit had soms te maken met de taakomvang (wij bieden een aanstelling van drie dagen en 2 kandidaten hadden een aanstelling van 5 dagen) of met de groep (wij bieden een vacature bij de kleuters en bij twee kandidaten was de voorkeur voor een hogere groep).

 

Nieuws van het kinderdagverblijf

Nieuws van het kinderdagverblijf

Vorige week zijn we nog druk bezig geweest met het thema mijn lichaam! We hebben poppetjes geplakt en deze met verschillende kledingstukken aangekleed. Deze week zijn we begonnen met het thema dieren en dan hebben we het deze week vooral over de huisdieren. Wie heeft er huisdieren en wat zijn huisdieren eigenlijk. Ook de activiteiten sluiten hier weer op aan.

 Groetjes Karin

 

 

Groep 1/2: Kikkerfeest

Groep 1/2: Kikkerfeest

Nog even enkele opmerkingen over het kikkerfeest voor de kleuters op donderdag 22 juni.

Gelukkig hebben we genoeg hulp inmiddels. We verheugen ons enorm op dit kleuterfeest. Wat zou het geweldig zijn als de kleuters verkleed zijn als figuren uit de kikkerboeken van Max Velthuijs. (alle opgegeven hulpouders hebben vanmiddag een mail ontvangen, is dit niet het geval meld dit dan even bij de juf)

Waar:                           kleuterplein en grasveld

Wanneer:                     donderdag 22 juni

Kleuters aanwezig op school : 9 uur ( hulpouders 8 uur, zie mail )

Weer naar huis :         14 uur

Eten:                             wordt voor gezorgd

Drinken:                       wordt voor gezorgd

Kosten:                        € 15,-

Betalen:                       voor of op vrijdag 16 juni ( gepast in envelop ) Nog niet iedereen heeft betaald.

 

 

Groep 2: afscheid

Groep 2: afscheid

Op woensdag 5 juli nemen we afscheid van de oudste kleuters die naar groep 3 gaan. Om 12 uur maken de jongste kleuters EN alle andere leerlingen van de Bongerd een poort waar de toekomstige groep 3 leerlingen onderdoor gaan lopen. Het is heel leuk voor ouders om hierbij aanwezig te zijn. ( Tip: neem zakdoekjes mee ) . Om 12.30 uur gaan de oudste kleuters dan picknicken met hun juffen op het grasveld en daarna hebben ze nog een klein feestje. Dat duurt tot 13.45 uur.

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

Maandag 19 juni worden Maaike en Maddy 4 jaar en komen dan in groep 1/2 A. Gefeliciteerd en WELKOM !

Verder zijn er de komende twee weken geen kinderen jarig.

 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055