nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

17 mei 2017

Formatie volgend jaar

Formatie volgend jaar

Volgend schooljaar starten we met 6 kinderen meer dan vorig schooljaar. Dit betekent dat we daardoor in de formatie (het aantal beschikbare personeelsleden) vrijwel niet gaan groeien.  In het team hebben we de afgelopen weken al uitvoerig bekeken welke opties er allemaal zijn en hoe we dan de verdeling van de kinderen maken. Door het vertrek van juf Agnes ontstaat er bij ons een vacature.  Met Leerplein055 zijn we in gesprek om te kijken welke leerkrachten beschikbaar zijn en welke leerkracht het beste in de vacature past.

Met de medezeggenschapsraad wordt elk jaar besproken welke opties er zijn voor de schoolorganisatie en welke indeling van groepen het beste past bij de doelen die we als school hebben. Afgelopen maandag bespraken we de formatieverdeling(=schoolorganisatie) in de medezeggenschapsraad.

Als laatste stap wordt er een besluit genomen wie volgend jaar in welke groep komt te staan. Dit gebeurt in samenspraak tussen de directeur en het team en hierbij wordt er in eerste instantie gekeken naar het schoolbelang. In de komende weken hopen we dat er duidelijk wordt wie onze nieuwe collega gaat worden.  We gaan er van uit dat we in de week van 6 juni de totale taakverdeling kunnen publiceren.

 

Oudertevredenheidspeiling

Oudertevredenheidspeiling

In het najaar vulden 74 ouders de oudertvredenheidspeiling in. In een aantal teamvergaderingen en in twee MR-vergaderingen is hier uitgebreid bij stil gestaan. Bij ouders is er onder andere zorg over de schoolschoonmaak, de veiligheid op weg naar school, de ICT-mogelijkheden, de uitstraling van de school en het schoolplein en de communicatie.  De items rond schooltijden en continurooster scoorden opvallend hoog.

We hebben hierover nu o.a. de volgende afspraken gemaakt:

• Duidelijker aanpak PBS  en meer aandacht voor het pestprotocol

• Ouders nogmaals oproepen om zorg rond hun kinderen /school te bespreken met de leerkrachten of de directeur. Een afspraak maken kan altijd, maar wel graag om 14.30 uur of via mail. Om 8.30 uur is het lastig voor leerkrachten om in gesprek te gaan.

• Uitstraling van de school en het plein aanpakken met een werkgroep van ouders en team. Mocht u hierover mee willen praten geeft u zich dan op via bongerd@leerplein055.nl

• ICT-mogelijkheden aanpakken:  inmiddels ligt een ICT-plan bij ons College van Bestuur en hopen we hierover in de komende twee weken met meer informatie te komen

• Schoolschoonmaak: De twee medewerkers van het schoonmaakbedrijf Dolmans doen enorm hun best. Inspectie door een extern bureau toont aan dat ze hiermee ook een voldoende niveau behalen. Overdag worden, wanneer nodig,  de toiletgroepen extra schoongemaakt.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

 

 

Handige ouder gezocht

Handige ouder gezocht

Bij de kleuters zijn een paar fietsjes kapot. Het gaat dan om trappers die los zijn, of wielen die er afgelopen zijn. Bent u de handige ouder die dat kan maken, dan zou u de collega's van groep 1/2 heel erg blij maken. U kunt zich aanmelden bij de leerkachten of via mail bongerd@leerplein055.nl

 

 

Fidget-spinner

Fidget-spinner

Steeds meer kinderen hebben behalve hun telefoon nu ook een fidget-spinner mee naar school. De fabrikant claimt dat ze voor meer rust zorgen. Tijdens het werken in de klas of de hal zien wij het tegenovergestelde. Om het gebruik daarom toch wat in te perken hebben we in het team afgesproken dat deze alleen zichtbaar mogen zijn tijdens de pauzes (10-10.30 uur en 12-.12.30 uur) en verder zijn dan even niet zichtbaar.

 

Vakantierooster 2016/2017

Vakantierooster 2017/20178

De vakanties/vrije dagen voor volgend jaar zijn als volgt:

Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart 2018

Goede Vrijdag: 30 maart 2018

Paasmaandag: 2 april 2018

Koningsdag: 26 april

'Meivakantie': 30 april  t/m 4 mei 2018

Hemelvaart: 10 en 11 mei 2018

Pinkstermaandag: 21 mei 2018

Zomervakantie: 16 juli t/m 26 augustus 2018

Daarnaast zijn er nog vier studiedagen en de vrije vrijdagen voor de onderbouw. Deze zullen later worden ingepland.

 

Plastic flesjes

Plastic flesjes

Omdat dit kunstcircuit voorbij is, hebben we geen lege flesjes meer nodig. Bedankt voor het sparen.

 

Kidsteam

Kidsteam

We hebben gepraat over de tosti week. De tosti week is een experiment. Per week is er een groep aan de beurt en aan het einde als de groep is geweest wordt er een lijst ingevuld. We hebben ook gepraat over hoe het gaat in de klas. Er werd gepraat over wat goed gaat en wat minder goed gaat. We hebben ook gepraat over het pestprotocol. Daar is gelukkig in iedere klas aandacht aan besteed. Juf Mirjam (van groep 3) is anti pest coördinator. We hebben ook nog een vraag: Als jullie ideeën hebben voor de ideeënbus doe die dan zeker in de ideeënbus. Je mag er ook dingen indoen die goed gaan op onze school.

Groetjes Ghislaine (groep 8) en Jasper (groep 3)

 

Ouderavond OOK Doomijn

Ouderavond OOK Doomijn

Op dinsdag 30 mei is er een speciale ouderavond voor ouders die te maken hebben met de kinderopvang/VSO en BSO. Ouders hebben hierover een brief gehad, maar via deze link 'ontvangt' u de brief nogmaals brief kinderopvang

 

Nieuws van het kinderdagverblijf

Nieuws van het kinderdagverblijf

Donderdag zijn we weer met een aantal 3+ kinderen bij groep 1/2 geweest. Tijdens het buiten spelen zoeken we ook al kinderen van groep 1/2 op om mee te spelen! Deze week hebben we tijdens de kring liedjes gezongen over familie olifant. We zingen over papa, mama, baby en opa olifant. Bij de baby zingen we heel zachtjes en een aantal kinderen doen de vinger voor de mond en zeggen ssssstt.....en zingen dan heel zachtjes mee. Papa olifant stampt wat harder en opa loopt wat moeilijker. Ook hebben we in de zandtafel weer de gekleurde rijst gedaan. Buiten zijn de kinderen er weer druk mee. Verder mochten de kinderen kiezen van wie ze het gezicht gingen maken. Er zijn allemaal papa's en mama's gemaakt. We tekenen ogen, oren, haren, neus en een mond. Het zijn mooie creaties geworden.

Groetjes Heleen en Karin

 

 

Groep 1 en 2: HULP gevraagd

Groep 1 en 2: HULP gevraagd

Voor ons kikkerfeest op donderdag 22 juni komen we nog hulp te kort. We zoeken mensen die een groepje willen begeleiden en bij enkele spelonderdelen kunnen we ook nog hulp gebruiken. Dat zou ook best een oma en/of opa kunnen zijn.

 

Groep 1 t/m 4: vrijdag vrij

Groep 1 t/m 4: vrijdag vrij

De groepen 1 t/m 4 beginnen een dagje eerder met het weekend en zijn komende vrijdag vrij.

 

Kikkerfeest groep 1 en 2

Kikkerfeest groep 1 en 2

Waar:                           kleuterplein en grasveld

Wanneer:                     donderdag 22 juni

Aanwezig op school :   9 uur

Weer naar huis :         14 uur

Eten:                             wordt voor gezorgd

Drinken:                       wordt voor gezorgd

Kosten:                        € 15,-

Betalen:                       voor of op vrijdag 16 juni ( gepast in envelop )

Schoolreis groep 3/4

Schoolreis groep 3/4

Waarheen     Burgers Zoo Arnhem

Wanneer:      Maandag 27 juni

Aanwezig op school:   8.30 uur

Vertrek:         9.00 uur

Terug:           15.30 uur

Eten:             Voor lunch wordt gezorgd, extra broodje is  handig

Drinken:        Zelf meenemen

Zakgeld:        Niet nodig, klein beetje snoep mag wel.

Kosten:          28,50 betalen voor 26 mei gepast in envelop bij leerkrachten

Schoolreis groep 5-6-7

Schoolreis groep 5-6-7

Waarheen: Openluchtmuseum, Arnhem

Wanneer:   Dinsdag 13 juni

Aanwezig op school: 8.30 uur

Vertrek:      09.30 uur 

Terug:        16.00 uur

Eten:          Je krijgt een warm hapje

Drinken:     Je krijgt een koud drankje

Zakgeld:     Mag, maar niet meer dan €5,-

Kosten:      € 25,-

Gespreid betalen zou kunnen op de maandagen: 22 en 29 mei.

 

Groep 7/8: Ameland

Groep 7/8: Ameland

In alle vroegte is vanmorgen groep 8 vertrokken naar Ameland, waar ze drie dagen  op kamp gaan. Het worden vooral drie heel leuke mooie dagen en als ze vrijdagvond thuiskomen zullen ze mogelijk wat moe zijn...

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

MEI

 

Groep

19

Amber

5/6

21

Jaydin

4

25

Bodine

1/2A

26

Roos

7/8

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055