nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

10 mei 2017

Formatie volgend jaar

Formatie volgend jaar

Volgend schooljaar starten we met 6 kinderen meer dan vorig schooljaar. Dit betekent dat we daardoor in de formatie (het aantal beschikbare personeelsleden) vrijwel niet gaan groeien.  In het team hebben we de afgelopen weken al uitvoerig bekeken welke opties er allemaal zijn en hoe we dan de verdeling van de kinderen maken. Door het vertrek van juf Agnes, ontstaat er bij ons een vacature.  Met Leerplein055 zijn we in gesprek om te kijken welke leerkrachten beschikbaar zijn en welke leerkracht het beste in de vacature past. En ook met de medezeggenschapsraad zijn we in gesprek omdat die uiteindelijk ook akkoord moeten gaan met de verdeling van de formatie. Volgende week bespreken we de formatieverdeling in de medezeggenschapsraad.

Als laatste stap wordt er een besluit genomen wie volgend jaar in welke groep komt te staan.  Zo gauw hier iets over bekend is en we weten wie in welke groep komt te staan, zullen we dit ook via de Bongerdflits communiceren.

 

Compensatiedagen

Compensatiedagen

In het kader van onze ontwikkeling naar een sterrenschool hebben alle kinderen  twee compensatiedagen(snipper)dagen. Deze kunt u het hele jaar opnemen m.u.v. de toetsweken (week van 22 en 29 mei en 12 juni). U mag ze dus ook aan vakanties vastmaken. U dient een compensatiedag ook in één keer op te nemen, dus niet verdeeld over twee dagen. Compensatiedagen die aan het eind van het schooljaar niet zijn gebruikt, vervallen.

Voor het normale verlof dat onder de leerplichtwet valt,  verandert niets. Over dat verlof leest u meer op onze site:

Aanvragen van een compensatiedag kunt u doen door minimaal 24 uur van te voren, een mailtje te sturen aan bongerd@leerplein055.nl U krijgt dan altijd een bevestiging.

Wij zijn erg benieuwd hoe u en ons deze compensatiedagen bevallen.

 

Ouderavond OOK Doomijn

Ouderavond OOK Doomijn

Op dinsdag 30 mei is er een speciale ouderavond voor ouders die te maken hebben met de kinderopvang/VSO en BSO. Ouders hebben hierover een brief gehad, maar via deze link 'ontvangt' u de brief nogmaals brief kinderopvang

 

Hoeveel kilometer loop jij?

Hoeveel kilometer loop jij?

Wie zich op wil geven voor de Beekbergse wandelvierdaagse kan dit deze
week nog gewoon doen op school. We hebben al een aantal inschrijvingen
binnen, maar hoe meer deelnemers hoe gezelliger natuurlijk. Mocht 7
kilometer te ver zijn, dan is er voor de jonge deelnemers ook de 3,5
kilometer te lopen.
Op donderdag 11 mei om 14.30 uur zit er nog speciaal iemand van de commissie in de grote hal om de
strookjes ( en het gepaste geld! )  in ontvangst te nemen. Let op : dit is de laatste mogelijkheid om je in te schrijven !!!!

Het Wandelteam

 

Nieuws van het kinderdagverblijf

Nieuws van het kinderdagverblijf

Vorige week donderdag hebben we de moestuintjes met de kinderen gemaakt. En afgelopen maandag konden we al zien dat er uit meerdere potjes al kleine groene stengeltjes groeiden. Nu moeten we ze natuurlijk elke dag een beetje water geven, zodat ze daar lekker van kunnen drinken en groeien. Verder hebben we maandag een familiepuzzel gedaan. Eerst hebben we de papa, mama, zusje en broertje ingekleurd en daarna als een puzzel uitgeknipt. En toen konden we de puzzels weer opplakken. Samen keken we waar het hoofdje, de buik en de benen moesten.  Bijna alle moederdag cadeautjes zijn mee naar huis.  Verder lezen we elke dag het boek van Anna en haar familie. We kunnen er al best veel over vertellen in de kring.

 Groetjes Heleen en Karin  

 

 

Groep 7: entreetoets

Groep 7: entreetoets

De kinderen van groep 7 maken in de komende twee weken de entreetoets. Hiervoor zijn vier morgens ingepland. Op dinsdagmorgen 16 en 23 mei doen ze dit met juf Marinde en op woensdagmorgen 17 en 24 mei doen ze dit met juf Monique. Met de resultaten van de entreetoets kunnen we analyseren welke extra aandacht kinderen nog nodig hebben. Daarnaast geeft de entreetoets een eerste indicatie voor het resultaat van de eindtoets in groep 8.

 

Groep 7/8: 4 en 5 mei

Groep 7/8: 4 en 5 mei

Donderdag 4 mei hebben Jurgen en Ivan een presentatie gegeven over 4/5 mei in groep 7/8 en in 5/6. Ze hadden, voor de hele school, stickertjes van de fakkel en deze hebben ze uitgedeeld.
Wat een goed initiatief, jongens!

 

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

MEI

 

Groep

10

Kristan

7/8

12

Bas

6/7

13

Dylan

7/8

15

Stijn

6/7

19

Amber

5/6

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055