nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

12 april 2017

Van de Paashaas

Van de Paashaas

Denken alle kinderen eraan om morgen een hard gekookt ei mee te nemen voor het traditionele eitjetik? Juffen en meesters natuurlijk ook.  Er zijn al picknickkleden op school gebracht maar we kunnen er nog wat meer gebruiken.  Bakouders jullie mogen morgenochtend de broodjes inleveren bij Ivonne, zij staat morgenochtend in de grote hal.

Pasen

Pasen

Komende vrijdag is het Goede Vrijdag, zondag en maandag is het Pasen. We zijn er allemaal weer op dinsdag 18 april.

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf

Vandaag hebben alle kinderen een brief met inlogcode van de schoolfoto's ontvangen. Wie binnen een week bestelt, krijgt de klassenfoto gratis. Wij zijn erg nieuwsgierig wat u van de foto's vindt.

 

Einde schoolfruit !

Einde schoolfruit !

Deze week krijgen de leerlingen voor het laatst fruit op school. Dus u kunt vanaf 19 april weer een pauzehap voor de kinderen meegeven. De trend is het afgelopen half jaar gezet, we verwachten dus dat de kinderen/ouders vaker kiezen voor een gezond tussendoortje.

 

 

Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

Loop jij ook mee?

Wie heeft de pet van tante Jet? ....niemand die het weet. Wat we wel weten is dat er op dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni weer gewandeld kan worden in en rond Beekbergen. 4 Avonden gezelligheid om samen in de avonduren heerlijk te ontspannen, tijdens de 4 mooie wandelingen in de omgeving van Apeldoorn. De meeste kinderen kijken er ieder jaar naar uit om zo’n mooie medaille te verdienen. Voor ouders een kans om andere ouders te leren kennen. En wandelen is nog gezond ook.

Dus vergeet het niet te noteren in je agenda en loop ook mee van 6 t/m 9 juni, zodat we er misschien dit jaar samen achter komen wie nu eigenlijk toch die pet heeft.

We zullen je in de komende Bongerdflitsen op de hoogte blijven houden over de dagen van inschrijving en er volgt nog een brief met de nodige informatie.

Het Wandelteam

 

KUNSTWEKEN

KUNSTWEKEN

De einddatum van de Kunstweken nadert helaas alweer. Nog 1 dag en dan sluiten alle musea automatisch en kunnen er dus geen kunstwerken meer worden bewonderd noch besteld.Twee tot drie weken na de einddatum worden alle Kunstweken-souvenirs, uitgesorteerd per kind en groep, naar school gebracht. De trotse kunstenaars kunnen hun fans dan zelf gaan verrassen met een origineel werk!

 

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

Van: Ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband Apeldoorn PO

U in de OPR?

 Ja,.... waarom niet?

Wij zijn als ouders op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen vervangen in de OndersteuningsPlanRaad (OPR). De OPR is betrokken bij passend onderwijs. Passend onderwijs is eigenlijk niets anders dan goed onderwijs. Elke leerling heeft recht op passend onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het liefst zo 'gewoon' en 'dichtbij' mogelijk, maar als het nodig is in een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Hoe mooi zou het zijn als er voor ieder kind passend onderwijs is. In de OPR kunt u daar een steentje aan bijdragen. Helaas nemen wij, 5 ouders, afscheid omdat ons kind naar de middelbare school zal gaan. Wij willen het stokje graag doorgeven aan enthousiaste ouders die zich met net zo veel plezier in willen zetten en zich willen verdiepen in het passend onderwijs.

Hoe hebben we dat in Apeldoorn geregeld?

Alle reguliere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en scholen voor speciaal onderwijs (SO cluster 3 en 4) in Apeldoorn werken met elkaar samen in het “samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn-PO”.

De opdracht voor dit samenwerkingsverband is ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Apeldoorn het onderwijs en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Het samenwerkingsverband heeft in haar ‘Ondersteuningsplan’ beschreven hoe de besturen van alle scholen samen zorgen voor een dekkend ondersteuningsaanbod voor de kinderen.

In de OPR (medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband) zitten 6 ouders en 6 personeelsleden.

Meepraten in de OPR, iets voor U?

Spreekt dit u aan, dan kunt u zich kandidaat stellen door voor 30 april 2017 een mail te sturen naar OPR.apeldoorn@gmail.com. Het is belangrijk dat u zich in deze mail kort voorstelt en vertelt waarom u zich kandidaat stelt (maximaal 150 woorden). De medezeggenschapsraden van alle basisscholen van Apeldoorn stemmen op basis van deze mail op de beschikbare kandidaten.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.swvapeldoornpo.nl

We hopen u in onze OPR te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

De leden van de OPR van het samenwerkingsverband Apeldoorn-PO

 

Nieuws van het kinderdagverblijf

Nieuws van het kinderdagverblijf

Vorige week donderdag zijn er lente koekjes gebakken. We hadden koekjes in de vorm van lammetjes, eieren, haasjes etc. En natuurlijk hebben we ervan gesmuld. Verder hebben we ook het feestje van Bram gevierd. Hij is 4 jaar geworden. Veel plezier in groep 1/2b! Ook zijn er paaseieren van papier mache geknutseld. Gisteren had Raai de Kraai een groot ei meegenomen en verf. De kinderen mochten in de kring een kleur uitkiezen en hiermee op het grote ei stempelen. Wij zongen daarbij het liedje van ''.........stippen op een ei.'' Na de kring is juf Heleen met een aantal kinderen naar de markt gegaan. Op de terugweg hebben ze een heerlijke krentenbol gegeten.  Ondertussen speelden de baby's op de mat bij de grote spiegel!

 Groetjes Heleen en Karin

 

 

Cito-eindtoets

Cito-eindtoets

Volgende week hebben de kinderen van groep 8 de Cito-eindtoets. Het betekent drie ochtenden zweten op moeilijke vragen. Doordat alle kinderen al hun schooladvies hebben ontvangen, zijn ingeschreven op de VO-scholen en al hebben gehoord of ze zijn toegelaten, is een deel van het belang van de toets verdwenen.  Voor kinderen die de toets boven verwachting maken, kan t.z.t. het advies nog wel naar boven toe bijgesteld worden. Die mogelijkheid is er niet, als de kinderen onder hun niveau presteren.

 

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

APRIL

 

Groep

13

Gijs

1/2B

14

David

7/8

15

Duuk

4

16

Lana

6/7

19

Rowan

6/7

19

Lotta

5/6

21

Adam

1/2A

22

Sander

5/6

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055