nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

29 maart 2017

OPEN DAG: woensdag 5 april

OPEN DAG: woensdag 5 april

Aanstaande woensdag, 5 april, is er een open dag op alle basisscholen in Apeldoorn. Wij doen als Bongerd ook mee en zetten onze deur open van 9 uur tot 12 uur. Kent u ouders met jonge kinderen in uw omgeving ? We zouden het leuk vinden als u ze op deze open dag wijst. Natuurlijk kunt u ze vertellen waarom u ooit voor onze school gekozen heeft. Kinderen van ons Kidsteam ( bij grote drukte aangevuld met leerlingen uit groep 7/8 ) zijn onze gidsen die dag en zij zullen het een en ander laten zien en vertellen.

 

HVO of GVO

HVO of GVO

Deze week is de laatste kan om uw kind(eren) op te geven voor één van beiden. Alle kinderen hebben hierover een brief ontvangen. U kunt uw keuze kenbaar maken door het strookje in te leveren of een mailtje te sturen met de keuze naar bongerd@leerplein055.nl

 

 

Apeldoorn schoon

Apeldoorn schoon

Afgelopen maandag hebben alle kinderen hard gewerkt om in onze schoolomgeving al het zwerfafval te verzamelen. En er is heel veel gevonden. We waren er trots op dat we 87 kilo afval hebben verzameld. Maar we vinden het ook wel erg dat er heel veel zwerfvuil ligt en dat heel veel afval er tientallen jaren kan liggen voordat het is verdwenen.

 

Kunstcircuit

Kunstcircuit

In week 14 starten we met een nieuw kunstcircuit. De bovenbouw start op vrijdagmiddag 7 april, de onderbouw op dinsdagmiddag 11 april. Indien nodig, hangt er bij de deur van de groep een intekenlijst voor hulp.

Voor dit circuit hebben we kleine plastic drinkflesjes nodig. Er staat een grote bak in de hal van de kleuters en een bak in de grote hal waarin we ze kunnen verzamelen.

Verder willen we graag iets maken met

* gekleurde limonade doppen

Verzamelingen graag bij juf Elja afgeven.

Nieuws van het kinderdagverblijf

Nieuws van het kinderdagverblijf

Afgelopen donderdag hebben we het afscheidsfeestje van Sem gevierd. Veel plezier op school lieve Sem! Ook zijn er schaapjes met wol geplakt. Deze week is er weer veel buiten gespeeld. Lekker fietsen, met ballonnen spelen en beestjes zoeken. Gisteren zijn we allemaal op de foto geweest. Verder is er ook binnen heerlijk gespeeld. Kopjes koffie worden er gezet en er zijn weer mooie treinbanen gemaakt.

Groetjes Heleen en Karin

Groep 1/2: vrij

Groep 1/2: vrij

De kinderen van groep 1/2 zijn komende vrijdag allemaal vrij (zie jaarkalender).

Groep 1/2: Kleuterfeest

Groep 1/2: Kleuterfeest

In plaats van een schoolreis hebben de kleuters dit jaar weer een kleuterfeest, op donderdag 22 juni. Het is nog heel even een verrassing welk thema het dit jaar zal zijn. We willen de kleuterouders die kunnen en willen, graag uitnodigen voor een informatie bijeenkomst op 12 april om 12.30 uur. Dit is voor ouders die ons bij de voorbereidingen willen helpen en/of op de dag zelf.  Er hangt een lijst in de hal waarop u uw naam kunt invullen.Wie weet tot dan!

Groep 4

Donderdag en vrijdag is meester Tom nog afwezig. Omdat er geen invallers beschikbaar zijn, zal meester Frans zelf donderdag voor de groep staan.
Vrijdag hebben de kinderen dan een extra vrije dag. Mocht dat voor u problemen opleveren, dan kunt u dat aangeven via mail bongerd@leerplein055.nl en dan zorgen we voor vrijdagmorgen voor opvang op school.
Maandag is meester Tom er weer, dinsdag is de begrafenis/crematie, maar dan is juf Nicole er in ieder geval.

 

Groep 5 t/m 8: Week van het geld

Groep 5 t/m 8: Week van het geld

In het kader van de week van het geld zullen de bovenbouwgroepen bezoek krijgen van Mark Bierlaagh. Bij groep 6/7 zal dit op donderdag zijn, bij 5/6 en 7/8 op vrijdag. Er wordt aandacht besteed aan het leren omgaan met geld. De leerlingen krijgen een week van het geld krant mee vol met leuke informatie, tips, weetjes en spelletjes over geld. Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvanhetgeld.nl

 

Groep 8: Klasselunch

Groep 8: Klasselunch

Morgen, donderdag 30 maart, hebben de kinderen van groep 8 de Klasselunch. Zij hoeven dan GEEN lunch mee naar school te nemen!

 

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

APRIL

 

Groep

6

Ethan

6/7

8

Efkan

4

10

Frederique

4

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055