nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

15 maart 2017

Ouderavond 16 maart

Ouderavond  donderdag16 maart

Morgen, donderdag 16 maart is onze ouderavond. Tijdens deze avond gaat het over twee onderwerpen, namelijk onze sterrenschoolontwikkeling en de 'Week van de Lentekriebels'.

In het korte eerste gedeelte zal kort ingegaan worden op onze stappen op weg naar een volwaardige sterrenschool.

Het tweede gedeelte staat in het teken van ‘Relaties & Seksualiteit’ . Deze avond wordt georganiseerd voorafgaand aan de ‘Week van de Lentekriebels op de Bongerd ’. De ‘Week van de Lentekriebels’ is ook een landelijke projectweek over relationele- en seksuele vorming.

Een voorlichter van GGD Noord - en Oost-Gelderland komt iets vertellen over het belang van relationele- en seksuele vorming en de seksuele ontwikkeling van kinderen. Daarnaast staan we stil bij de seksuele opvoeding en de rol van de media hierin.

Er wordt kort aangegeven waarover gepraat gaat worden in de verschillende groepen.

Vanaf 19.15 u staat de koffie en thee klaar, waarna de avond start om 19.30 u. en duurt tot 21.30 u.

Wij stellen uw aanwezigheid tijdens deze ouderavond zeer op prijs.

 

HVO of GVO

HVO of GVO

Elke basisschool besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levens-overtuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt.

Wel willen we graag godsdienstonderwijs of Humanistisch Vormingsonderwijs aanbieden vanaf groep 3.  Voor beide richtingen geldt wel dat we het kunnen aanbieden als er tenminste 7 kinderen per groep zich opgeven. E.e.a. is afhankelijk van aan te vragen subsidie en beschikbare leerkrachten. Kinderen van ouders die voor géén van de mogelijkheden kiezen, krijgen een vorm van lessen ‘mens en samenleving’ van hun eigen leerkracht.

Wij willen graag van alle ouders een reactie, zodat we de groepen goed kunnen inrichten. De keuze die uiteindelijk gemaakt wordt, geldt voor het hele jaar. Het is organisatorisch erg lastig om allerlei tussentijdse wisselingen in te plannen. Alle oudste kinderen hebben hiervoor vandaag een brief meegekregen met extra uitleg over HVO en GVO.  Wilt u z.s.m. het antwoordstrookje inleveren bij de leerkracht van uw kind?  U kunt uw keuze ook per mail kenbaar maken via bongerd@leerplein055.nl

 

HVO: Humanistisch Vormingsonderwijs

HVO: Humanistisch Vormingsonderwijs

In de HVO les staat de identiteitsontwikkeling van leerlingen centraal

Leerlingen leren na te denken over wie zij zijn, wat hun drijfveren zijn en wat ze kunnen. Tijdens de lessen wordt hierover gepraat en maken leerlingen kennis met meningen en ervaringen van anderen. Ik probeer aan te sluiten bij hun ervaringen. Ze leren op een actieve manier. Hun eigen situatie komt steeds aan bod. Ze leren keuzes te maken en te verantwoorden. Ik moedig ze aan om te vertellen wat ze denken, voelen, willen en doen. De waarden die ten grondslag liggen aan HVO zijn gebaseerd op verbondenheid, vrijheid, gelijkheid, redelijkheid en natuurlijkheid.

Wat hebben we dit schooljaar zoal gedaan?

Filosoferen….. over bijvoorbeeld de volgende vraag: als van jouw fiets alles vervangen is. Is het dan nog wel jouw fiets? Jongens en meisjesdingen. Bestaat voor de kinderen het onderscheid bij spelletjes, sport, hobbies, beroepen ……..

Waar voel ik me fijn en veilig als ik thuis ben? Waarom daar. Wanneer ga je naar die plek in huis. Kinderrechten: welke rechten vind jij dat kinderen hebben. Welke kinderrechten zijn er in Nederland. Hebben alle kinderen dat ook echt?. Hoe is dat in andere landen. Aanslagen, Oorlog en vluchtelingen: hoe ervaren de kinderen het geweld dat bijna dagelijks op hun afkomt via de media zoals het jeugdjournaal. En hoe gaan ze hier mee om.

Onderbouw In de onderbouw heb ik het thema oorlog niet behandeld. Voor de onderbouw heb ik een aantal weken gewerkt aan de hand van het muzikale sprookje Peter en de Wolf van Sergej Prokofjev. Hierin komen verschillende karakters en emoties voor die we steeds per les, samen met de muziek, hebben behandeld en ook nagespeeld.

Emoties. Onder andere aan de hand van het verhaal en filmpje Swimmie. De leerlingen hebben de verschillende emoties vormgegeven, ook in de vorm van dramatische- en dansexpressie.

Hartelijke groet, en u mag mij altijd iets vragen of zeggen,

AnneMarie Zweers-Blijd, docent HVO (amzweers@gmail.com)

 

GVO: Godsdienstig Vormingsonderwijs

GVO: Godsdienstig Vormingsonderwijs

Alweer voor het derde jaar geef ik Vormings Onderwijs op de Bongerd vanuit van uit de Christelijke levensbeschouwing. Op donderdagochtend, verdeeld over drie groepen.

Dit afgelopen schooljaar hebben we al veel onderwerpen gehad en is er vaak ademloos geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel. Vooral van de Jozef verhalen hebben we erg genoten!   Altijd gaan we over een verhaal of onderwerp aan de slag of aan de praat. Met of zonder kletskleed...

Neem nou die Jozef: door zijn eigen broers, die jaloers zijn, in een put gegooid...... vals beschuldigd worden, beroemd worden....zijn broers vergeven......veel dingen komen wij ook tegen in ons eigen leven. Zo inspireren die oude verhalen om na te denken over ons zelf in relatie tot een ander. Er is door de eeuwen heen nog niet zo veel veranderd!

Na de kerst wilde ik verder gaan over het leven van Jezus. Elk jaar neem ik weer een andere invalshoek. De gedachten en verhalen over Jezus als een leider met volgelingen brachten ons bij de verkiezingen in Amerika en ons eigen land. Erg leuk is het om zelf daar mee te oefenen, een rede te houden en gekozen te worden als leider. De bovenbouw kinderen maakt in tweetallen een eigen samenleving. Wat moet je dan aan veel dingen denken!

Nu gaan we verder over het leven en werk van Jezus...richting Goede Vrijdag ( waarom goed?!) en Pasen!

Een hartelijke groet,  Hemera de Roo

 

 

Scholierencross

Scholierencross

Komende zaterdag 18 maart vindt de 29e scholierencross plaats. Van onze school lopen 19 kinderen mee. De middag begint om 12.45 uur met een warming up. Daarna gaan de jongens en meisjes om en om rennen per groep. Er doen altijd veel kinderen mee en het is een erg sfeervol evenement.

 

Kunstcircuit

Kunstcircuit

In week 14 starten we met een nieuw kunstcircuit.

Voor dit circuit hebben we kleine plastic drinkflesjes nodig. We zetten een grote bak in de hal van de kleuters en een bak in de grote hal waarin we ze kunnen verzamelen.

Verder willen we graag iets maken met

* lege CD/DVD doosjes en

* gekleurde limonade doppen en dus

* kleine plastic water/limonade flesjes zonder etiket

Verzamelingen graag bij juf Elja afgeven.

 

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf

Op dinsdag 28 maart komt de schoolfotograaf. Kinderen van de kinderopvang en de groep 1/2 tot en met 5/6 gaan 's morgens op de foto. Kinderen van de groepen 6/7 en 7/8 gaan 's middags op de foto.

Op woensdag komt ze terug voor alle broertjes en zusjes foto's van kinderen die op school zitten. Wilt u een foto met broertjes of zusjes die nog niet of niet meer op school zitten, dan kunt u dat aangeven bij Ivonne. Dat kan op school of via de mail ivanburik@leerplein055

 

Nieuws van het kinderdagverblijf

Nieuws van het kinderdagverblijf

Maandag hebben we mooie hyacinten gemaakt. Met onze vinger in de groene verf en daarmee tekenden we een steel en blaadjes. Daarna  pakten we een afwasborstel en stempelden we met verf en de hyacinten op het papier. Wat zijn ze leuk geworden, onze eigen creaties. Ook staat de zandtafel weer in de groep, maar nu zit er allemaal vogelvoer in waar we mee kunnen spelen. Verder was gisteren juf Karin jarig dus hadden we wat lekkers in de kring. En wat een verassing had groep 1 en 2. Juf Karin werd daarheen gelokt en toen zat iedereen in de hal op de grond en werd er speciaal gezongen. Super lief!

Groetjes Heleen en Karin

 

 

Groep 5/6: juf Monique

Groep 5/6: juf Monique

Deze week is juf Monique achter de schermen al weer hard aan het werk. Volgende week zal ze al meer in de klas te zien  zijn. Juf Marinde blijft volgende week ook nog gewoon in de groep aan het werk.

 

Groep 6/7: Podeshow

Vrijdag 24 maart is de podeshow van groep 6/7.  De podeshow heet  "Gameworld".  De podeshow begint om 11.00 en zal rond 11.45 afgelopen zijn.

 

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

MAART

 

 

16

Mik

1/2A

17

Vincent

1/2A

19

Nynke

4

22

Varvara

5/6

22

Jayson

3

22

Dariush

6/7

23

Milica

1/2A

25

Carel

5/6

26

Sven

6/7

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055