nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

15 februari 2017

Rapporten

Rapporten

Vandaag, woensdag,  hebben alle kinderen vanaf 5 jaar hun eerste rapport van dit jaar gekregen. Alleen de kinderen van groep 8 hebben in december al hun rapport ontvangen. Bij de deur van elke groep hangt een intekenlijst voor de KOL-gesprekken tussen kind, ouder en leerkracht. ( kleuters alleen OL , ouders/leerkracht )

 

Protocol tegen het pesten

Protocol tegen het pesten

Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij als school onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daarbij is een aantal voorwaarden van belang:

• pesten moet serieus genomen worden

• een preventieve aanpak draagt bij aan het voorkomen van pesten

• samenwerking tussen school en ouders is van groot belang

• onze school heeft vanaf nu een anti-pestcoördinator

• we werken vanaf nu met een protocol tegen het pesten

In ons protocol kunt u lezen wat u kunt verwachten van ons als school en wat wij van u verwachten. Klik hier:  Protocol tegen het pesten, versie februari 2017

Uiteraard zijn we heel benieuwd naar uw opmerkingen op ons protocol. U kunt al uw opmerkingen mailen aan bongerd@leerplein055.nl

Onze anti-pestcoördinator is juf Mirjam Lieferink. U kunt haar bereiken op school (donderdag en vrijdag)  of via de mail  mlieferink@leerplein055.nl

 

Anti-pest-coördinator

Anti-pest-coördinator

Met de invoering van ons nieuwe Protocol tegen het Pesten, hebben we ook een anti-pestcoördinator op school. Dit is geworden juf Mirjam Lieferink van groep 3.

Mirjam vertelt: Ik werk al 17 jaar op de Bongerd. Eerst enkele jaren in een kleutergroep en sinds 2010 in groep 3.Ik heb dus veel kinderen in de klas gehad. Vorig jaar heb ik een opleiding voor kindercoach gedaan en dit jaar doe ik met veel plezier de opleiding coachend voor de klas. Ik vind het heel belangrijk dat alle kinderen met veel plezier naar school gaan.Toen er in het team gevraagd werd wie er anti-pest coordinator wilde worden hoefde ik dan ook niet lang na te denken.

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen staat ons pestprotocol op de site. Als er problemen zijn met pestgedrag en u komt er om wat voor reden niet uit met de eigen groepsleerkracht dan kunt u terecht bij mij. Ik werk op donderdag en vrijdag, u of uw kind kunnen dan altijd bij mij terecht. Samen kunnen wij gaan kijken wat of er nodig is om uw kind te helpen. U kunt mij ook altijd mailen: mlieferink@leerplein055.nl

 

Disco: Starsensation Black and White

Disco: Starsensation Black and White

De kinderen hebben afgelopen vrijdag veel plezier gehad tijdens de disco. Op onze website staan al heel veel foto's. De foto's uit de speciaal ingerichte fotohoek worden z.s.m. toegevoegd aan deze map.

Via deze weg willen we graag alle hulpouders die geholpen hebben in aanloop naar en na afloop van de disco bedanken voor hun hulp.

 

KUNST EN CULTUUR

KUNST EN CULTUUR

Het schooljaar startte met ‘Raar maar waar’ in een Kunstcircuit. Daarna in november en december werkten we aan knutsels voor de feesten en kwam drama/toneel en zang aan bod in de groepen.

In januari was er een Kunst en Cultuur project fotografie, animatie en game design,  met na afloop een tentoonstelling.

Nu gaan we aan de slag met een nieuw onderdeel op het gebied van Kunst en Cultuur.

 Dat zijn------------De KunstWeken-------------

We doen met de Bongerd mee aan de Kunst Weken. Dit houdt in dat elke groep werkt aan kunstwerken geïnspireerd door een kunstenaar.

Kunstenaars hebben een bijzondere kijk op de wereld. Daar valt veel van te leren. Niet voor niets vormt het werk van bekende kunstenaars het uitgangspunt voor De Kunstweken.

Om daarbij in te kunnen spelen op de behoeften en wensen van de diverse leeftijdsgroepen wordt het project opgesplitst in 4 niveaus.

Van onderzoekende kleuter tot onzekere puber inspireren kunstenaars tot het maken van een echt kunstwerk, dat is waar De Kunstweken voor gaat.

Groep 1-2 A werkt over Mondriaan

Groep 1-2 B werkt over Kandinsky

Groep 3 werkt over Andy Warhol

Groep 4 werkt over Keith Haring

Groep 5/6 werkt over Miró

Groep 6/7 werkt over Matisse

Groep 7/8 werkt over Picasso

 Onze projectperiode loopt tot 15 maart. Dan zullen we gemaakte kunstwerken die we dan hebben opgestuurd, kunnen bewonderen in een digitaal museum op www.kunstweken.nl

Hierover melden we meer in de flits van 9 maart.

 

 

Kidsteam

Kidsteam

Wij zijn Ethan en Lukas en we hebben donderdag kids-team gehad. We hebben het over de complimentenweek gehad. Hier hebben we een plan voor bedacht. De complimentenweek is in de week na de voorjaarsvakantie. We zijn ook even bij de kleuters geweest om alles te vertellen. Dit was heel leuk! We zijn op zoek naar tosti apparaten, omdat we graag weer een tosti dag willen houden. Heeft u nog een apparaat over?

 

Nieuws van het kinderdagverblijf

Nieuws van het kinderdagverblijf

Vorige week donderdag was weer mijn (Karin) eerste werkdag. Erg leuk die reacties van de kinderen. We hebben het thema: beroepen. Donderdag waren we koks. We maakten koksmutsen en hebben cakejes gebakken. En natuurlijk moet de kok het ook proeven en hebben we er heerlijk van gesmuld. Deze week staat de politie centraal. Maandag zijn er handboeien gemaakt. We maken ringetjes van papier en maken ze aan elkaar waardoor er een soort ‘ketting’ ontstaat. Op dinsdag hebben we vingerafdrukken genomen. En hebben we onze schoenenwinkel geopend in de groep. De winkel hebben we van de bso geleend en hier staan nu schoenen en schoenendozen in. Er wordt gelijk veel mee gespeeld.

Groetjes Heleen en Karin

 

Groep 3 t/m 8: scholierencross

Groep 3 t/m 8: scholierencross

Op zaterdag 18 maart vindt de 29e scholierencross plaats. Kinderen vanaf groep 3 kunnen hieraan meedoen. Groep 3 en 4 rennen 800 m, groep 5 en 6 1000 m en groep 7 en 8 1200 m. Daarnaast is er op de atletiekbaan bij AV'34 van alles te doen. De middag begint om 12.45 uur met een warming up. Daarna gaan de jongens en meisjes om en om rennen per groep. Er doen altijd veel kinderen mee en het is een erg sfeervol evenement,  dus geef je snel op! De inschrijfformulieren hangen bij elke klas. Inschrijven kan tot vrijdag 17 februari.

Er hebben zich al veel kinderen ingeschreven !!

 

Groep 5/6: juf Monique

Groep 5/6: juf Monique

Juf Monique wordt volgende week geopereerd aan haar voet. Vanaf dinsdag wordt ze vervangen door juf Marinde. Ze kan in ieder geval twee weken niet lopen en hoopt daarna z.s.m. weer naar school te kunnen komen, desnoods op krukken.

 

Groep 5/6/7 en omgaan met social media

Groep 5/6/7 en omgaan met social media

In deze wereld is het soms voor kinderen behoorlijk lastig hun weg te vinden in een wereld vol social media en internet. In groep 7/8 is onze bovenschoolse ICT'er Christian Kluft al eerder geweest voor gastlessen over dit onderwerp. Op de ouderavond in november heeft hij een boeiende voordracht hierover gehouden. In de komende twee weken zal hij in de groepen 5/6 en 6/7 nu ook voor de kinderen een presentatie geven. Morgenmiddag, donderdag, doet hij dat voor de kinderen voor groep 6 en 7 en waarschijnlijk volgende week komt hij terug voor de kinderen van groep 5. Uiteraard gaat hij in op het gebruik van internet, Whatsapp, vloggen, Snapchat en digitaal pesten. In ons Protocol tegen Pesten is aan dit laatste onderwerp al aandacht besteed.

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen en nieuw op school

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

FEBRUARI

 

 

24

Nando     

7/8

29

Sven

5/6

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst\

In groep 1/2a is Ayham nieuw op school. Ayham komt uit Syrië en kan gelukkig al een beetje Nederlands praten. In groep 5/6 is Luba nieuw. Zij komt uit Rusland en ook zij kan al behoorlijk wat Nederlands. Allebei van harte welkom op onze school, we zullen zorgen dat jullie je snel thuis voelen.

Jent wordt op 21 februari 4 jaar en Abdul-Rahim wordt op 22 februari 4. Alvast van harte gefeliciteerd allebei en welkom in groep 1/2 B !

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055