nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

29 november 2017

5 oktober: Staking

12 december: Staking

Op dinsdag 12 december is er opnieuw een landelijke staking in het basisonderwijs aangekondigd. De meeste collega's op onze school hebben te kennen gegeven, dat als de staking doorgaat, ze ook deze dag willen staken. Namens Leerplein055 heeft u hierover maandag per mail een brief ontvangen.

Wij onderstrepen als team nadrukkelijk de doelen van deze actie/stakingsdag. Wij begrijpen tegelijkertijd dat dit voor u mogelijk opnieuw extra overlast bezorgt. 
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

 

Tuinochtend

Tuinochtend

Heel veel ouders hebben het al gezien, het plein is weer keurig opgeruimd. Ongeveer 3.456.982 bladeren zijn bij elkaar geveegd en ca. 1.357 takken zijn gesnoeid. Dat leverde 479 kilo tuinafval op. Ouders en kinderen en juffen die afgelopen zaterdag hebben geholpen, heel hartelijk bedankt!

 

Sinterklaasviering

Sinterklaasviering

Aanstaande dinsdag hopen wij Sinterklaas en zijn Pieten te mogen ontvangen op De Bongerd. De kinderen mogen eerst allemaal met hun jas naar de klas. Als de groepen compleet zijn gaan we naar het kleuterplein om Sint en de Pieten op te wachten. Voor de ouders die even willen blijven kijken, zal er buiten op het terras van groep 1/2 B koffie en thee zijn. We willen u wel vragen om achter alle kinderen te gaan staan zodat de kinderen alles goed kunnen zien.
Na de aankomst gaan de kinderen met hun juffen en meesters naar binnen waar ze feest zullen vieren. De groepen 1 t/m 4 samen met de Pieten en Sinterklaas en de groepen 5 t/m 8 zullen hun eigen feestje vieren in de klas.
Om 12.00 uur mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 naar huis. Kan dit niet dan blijven ze lekker met juf op school voor een ontspannen programma. We verheugen ons op een feestelijke dag.  De kinderen hoeven voor de ochtendpauze geen eten en drinken mee te nemen!

Woensdagmorgen mogen de kinderen een uurtje later beginnen, maar zijn ook welkom vanaf half negen!

 

Kunstcircuit

Kunstcircuit

Op woensdag 13 december gaan wij knutselen voor Serious Request. De bedoeling is dat de kinderen van groep 1 t/m 8 gemengd gaan worden. We gaan knutselen van 10.45u t/m 12.15u. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Bij iedere klas komt een intekenlijst te hangen, als u wilt helpen mag u uw naam daarop schrijven.

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Afgelopen donderdag zijn we weer met de 3+ kinderen bij de kleuters geweest. We mochten meedoen met gym. Dat was leuk! Eerst gingen we proberen op de trap te klimmen en daarna te glijden. Dit ging goed en toen speelden we tussen de kleuters door. We hebben geklommen en geklauterd en evenwicht oefeningen gedaan. Ook konden we met pitten zakken gooien in de stoomboot.

Verder zijn we op het Kdv bezig met Sint activiteiten. Pietjes maken, cadeautjes plakken en poppenkast kijken. De cadeautjes plakken was best lastig. Er waren allemaal vakjes waar we kleine vierkante papiertjes in konden plakken. Iedereen probeert het op zijn of haar manier. Er zijn echt weer mooie werkjes gemaakt. Verder zullen we de komende dagen tot dinsdag pepernoten gaan bakken met de kinderen, met als afsluiting een Sint ochtend op 5 december.

 

 

Groep 1/2: sinterklaas

Groep 1/2: Sinterklaas

De kleuters zijn volop bezig met het Sinterklaasproject. Nog een kleine week en dan hopen we Sint en zijn Pieten te mogen ontvangen op school. We tellen al af in de klas. Er wordt veel geknutseld, gezongen en er lopen regelmatig Pietjes en Sinterklazen in de kleuterhal. Er staan leuke foto's op de groepspagina's.

 

Groep 7: Entreetoets

Groep 7: Entreetoets

Na goed overleg hebben we besloten te stoppen met het afnemen van de entreetoets. We vinden dat de toets te veel onderwijstijd kost én vanwege de hoeveelheid aan taken bij sommige kinderen onnodig veel stress veroorzaakt. Verder komt het voorlopig advies van de entreetoets in de meeste gevallen niet overeen met het resultaat van de eindtoets in groep 8. Dit schept soms verkeerde verwachtingen. De eind-groep 7 toetsen ( juni ’18 ), die onderdeel uitmaken van ons leerlingvolgsysteem, geven een betrouwbaarder beeld van de groei van uw kind. Ze passen beter in de lijn van afname, in januari ’18 nemen we immers de Cito-toetsen van midden groep 7 af. U kunt uiteraard alle resultaten straks terugvinden in het ouderportaal. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de intern begeleider.

 

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

NOVEMBER

 

Groep

30

Lotte   (2010)

4

30

Luca   (2009)

5

30

Cheymene     (2008)

5

DECEMBER

 

 

1

Melle   (2005)

8

3

Kay   (2005)

8

6

Ezmée   (2012)

1/2A

9

Mareau   (2008)

5

9

Stijn     (2010)

3

9

Emma   (2009)

4

 Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

Maxx wordt vrijdag 4 jaar. Fijne verjaardag en welkom in groep 1/2 B.

Demy wordt op 6 december 4 jaar. Alvast gefeliciteerd en welkom in groep 1/2A.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055