nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

1 november 2017

(Algemene) (Sterrenschool) Ouderavond

(Algemene) (Sterrenschool) Ouderavond

Morgenavond, donderdag 2 november, is de algemene ouderavond. Deze is gekoppeld aan een avond over onze sterrenschoolontwikkeling. In het eerste deel van deze avond leggen de SOB (ouderraad)  en de medezeggenschapsraad verantwoording af voor het gevoerde beleid. Zo mogelijk worden er ook nieuwe leden voor de SOB en de MR gekozen. 

Tijdens het inhoudelijk deel zal u bijgepraat worden over de nieuwbouwplannen voor onze school, onze schoolontwikkeling richting Sterrenschool en zullen we u 'achter de schermen' laten kijken van onze Gynzy Ipads.

De avond begint om 19.30 uur en de koffie en thee staan vanaf 19.15 uur klaar.

 

Nationaal schoolontbijt

Nationaal schoolontbijt

Volgende week woensdag doen we weer mee aan het nationaal schoolontbijt. Dit betekent dat alle kinderen voor de verandering een keer zonder ontbijt naar school toe kunnen. Hiermee willen we stimuleren dat alle kinderen elke dag met een gezond ontbijt starten. In de week van het Nationaal Schoolontbijt gaan elk jaar ruim een half miljoen kinderen samen gezond ontbijten op zo’n 3.000 basisscholen. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het is om de dag gezond te starten. Kijk voor meer informatie op ww.schoolontbijt.nl of lees de speciale ouderbrief schoolontbijt

 

Vragenlijst pestgedrag

Vragenlijst pestgedrag

Sinds een half jaar hebben we op onze school een anti-pestprotocol en een anti-pestcoördinator, juf Mirjam Lieferink.  Maar nu willen we ook nog graag van kinderen weten hoe zij over pesten denken en in hoeverre zij er last van hebben. Dat gaan we later ook weer herhalen en de resultaten bespreken we in de PBS-werkgroep en het team en zullen we ook in de Bongerdflits terugkoppelen. In de komende weken zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 individueel een vragenlijst invullen om op die manier het pestgedrag op onze school in kaart te brengen.   In de groepen 1 t/m 4 zal dit onderwerp ook naar voren komen, maar is een vragenlijst invullen een beetje lastig.   In de stergesprekken die alle leerkrachten met de kinderen hebben komt dit onderwerp ook terug.

 

 

 

Serious Request

Serious Request

Serious Request komt dichterbij en dat is in Apeldoorn  goed te merken! In de volgende flits vertellen wij u  meer over het Glazen Huis en over de bijdrage van de Bongerd. Maar alvast een tip: breng uw lege flessen  NIET weg….

Volgende week komen ze goed van pas.

 

 

Actie schoolfruit

Actie schoolfruit

Vanaf 14 november doen we mee met de actie EU-schoolfruit. Dit betekent dat wekelijks voor drie dagen een gezond tussendoortje op school wordt afgeleverd. Dit zal op woensdag, donderdag en vrijdag zijn. De actie duurt twintig schoolweken. Wij vinden het een mooie stimulans om kinderen weer kennis te laten maken met gezonde tussendoortjes.

 

Plein- en Tuinochtend

Plein- en Tuinochtend

Op zaterdag 25 november is er weer een Plein- en Tuinochtend op de Bongerd. Heeft u tijd om te komen helpen? De kinderen mogen ook meekomen. We beginnen om 9 uur en gaan door tot 12 uur. U mag uiteraard ook een gedeelte van de ochtend komen.

 

Over HVO

Over HVO

Na de zomervakantie ben ik gestart als docent HVO in de groepen 4 t/m 7. In de eerste lessen hebben we kennis gemaakt met elkaar. Ook hebben de leerlingen elkaar beter leren kennen. Welke kernkwaliteiten passen bij jou en welke bij de andere leerlingen? Een hele leuke les was die met het complimenten sneeuwbalspel.

Rondom de week van de vrede hebben we nagedacht over wat vrede is. Bij de cartoon van LEN hebben de leerlingen bedacht wat de figuren uitwisselen. Ook gingen we op zoek naar de stille plek in jezelf: hoe ziet die eruit? Groep 4 maakte een muurkrant met vredesduiven.

Tijdens de Kinderboekenweek hebben we gefilosofeerd over bang zijn; wanneer is het slim om bang te zijn, wanneer is het niet realistisch en wanneer totaal onnodig. Ook zijn er fantastische boekenmonsters gemaakt.

HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt.

De komende lessen gaan we onderzoeken wat het verschil is tussen weten en denken. Weet jij het? Of denk je dat je het weet?

Nicolet Korenblik, leerkracht HVO

 

Over GVO

Over GVO

Dit schooljaar zijn we bij GVO van start gegaan met ongeveer 37 kinderen, verdeeld over drie groepen.   Tot de herfstvakantie was de rode draad door de lessen: respect hebben voor elkaar begint bij kennis!

Hoe meer je van elkaar en je omgeving weet en begrijpt, hoe beter het gaat. Dus hebben we met het maken van een groot spinnenweb kennis gemaakt en zijn we zo verbonden aan elkaar. Respect voor jezelf en voor elkaar.  Daar hoorde een oud verhaal bij van de man die achtergelaten was aan de kant van de weg….    Na zo’n verhaal vragen we ons van alles af.   Bijvoorbeeld: Help je ook iemand als je niks van hem of haar afweet?

We zijn verder gegaan met het thema : respect voor de natuur/ schepping.  De verhalen die daar bij horen vonden we in het begin van de Bijbel en zo maakte we daar ondertussen ook kennis mee. We dachten na over de oorsprong van de aarde en de eerste mensen en hun keuze’s. Deze verhalen helpen ons na te denken over ons zelf, wat wij willen geloven of juist niet, en welke keuze’s wij maken en waarom en hoe we dat verwoorden.

Deze week staat het oeroude verhaal van Noach op het programma. In bijna alle oude beschavingen is daar een variant op. Ook dat verhaal verbinden we door een verwonderings gesprek met onszelf en elkaar.  Zo maken de kinderen kennis met de Christelijke traditie, die in het verleden een grote plek in ons land innam en waarvan nog veel zichtbaar is.  Door die kennis ontstaat respect voor anderen en het helpt kinderen om een overtuiging te vormen voor zichzelf.

Op en top Openbaar Onderwijs!

Hemera de Roo, leerkracht godsdienstige vorming

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Afgelopen donderdag zijn we weer met slierten crêpe papier naar buiten gegaan. Lekker rennen en zwaaien en ondertussen liedjes zingen. Maandag hebben we paddenstoelen geplakt. Met 3 verschillende materialen konden de kinderen de paddenstoelen maken. Ook keken we een filmpje met het liedje van de paddenstoel. Gisteren hebben de kinderen een egel gemaakt van klei en cocktailprikkers. Wat zijn ze leuk geworden! Verder hebben we een paddenstoel samen op de grond gemaakt. Om de beurt zit er een ‘kabouter’ kindje op en zingen we samen het liedje ‘op een grote paddenstoel’.

 

Groep 1 t/m 4: Belangrijk!

Groep 1 t/m 4: Belangrijk!

Denkt u aan 7 november? Tussen 19.00u en 19.30u bent u welkom op school, zie de mail van 24 oktober voor meer informatie. Sssttt geheimpje ;-)

Groep 7/8: Voorkom

Groep 7/8: Voorkom

Groep 7/8:
Vorige week hebben wij een hele interessante gastles gekregen door iemand van stichting Voorkom. Deze keer ging de les over verslavingen (algemeen) en het onderdeel roken.  De kinderen zijn uitgedaagd om een gewoonte die ze hebben een aantal dagen niet te doen (bijv. niet gamen, niet snoepen, geen nagels bijten etc).   .s. vrijdag zal er ook een ex-verslaafde mee komen met de gast docent. Vorig jaar was dit erg indrukwekkend en leverde dit veel mooie gesprekken op.
Meer informatie over deze stichting is te vinden op
www.voorkom.nl.

 

 

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

NOVEMBER

 

Groep

1

Elias   (2006)

8

2

Ilse   (2006)

8

6

Alinda   (2009)

4

8

Ryan   (2009)

4

10

Feline   (2011)

1/2B

 Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

Op 6 november wordt Soroush Sedeqye 4 jaar. Gefeliciteerd en welkom in groep 1/2A.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055