nieuwsbrief

 Sterrenschool De Bongerd

11 oktober 2017

Ouderportaal

Ouderportaal

Al enige tijd maken we gebruik van het ouderportaal van ParnasSys. Hierin kunt u de gegevens van uw kind(eren) zien en zo nodig wijzigingen doorgeven. Verder kunt u de resultaten van Cito-toetsen, die uw kind in de afgelopen jaren heeft gemaakt, inzien. Ook de klasgenoten van uw kind(eren) kunt u hier terugvinden. In deze klassenlijst ontbreken nog van sommige kinderen  foto's, die zullen we binnenkort aanvullen.

Nieuw zijn nu ook de 'notities'. Hierin komen de verslagen/afspraken/samenvattingen uit de gesprekken die u vanavaf vandaag met de leerkrachten heeft. Dit is ook voor ons als team even wennen. Hoe formuleer je het, zodat afspraken helder genoeg zijn? Mocht u naar aanleiding van een 'notitie' vragen en/of opmerkingen hebben dan horen we dat uiteraard graag. Mailt u dan even met de leerkracht?

Nieuwe ouders krijgen niet automatisch toegang tot het ouderportaal. Met een mailtje naar bongerd@leerplein055.nl krijgt u z.s.m. toegang.

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen dan horen we dat graag.

OPEN DAG

OPEN DAG

De open dag werd vanmorgen door een aantal gezinnen bezocht. Dankzij de hulp van leerlingen uit groep 7/8, kregen de belangstellende ouders een prima rondleiding. Belangstellenden die de open dag gemist hebben zijn uiteraard ook na vandaag van harte welkom. Met een simpel telefoontje maakt u meteen een afspraak, 055 5337009!!!

 

Kinderboekenmarkt

Kinderboekenmarkt

 

Tijdens de kinderboekenweek houden wij, vrijdagmorgen 13 oktober van 11.15 tot 12 uur een kinderboekenmarkt voor kinderen en ouders. Alle kinderen kunnen boeken kopen en verkopen van/aan schoolgenootjes. Kinderen kunnen gezamenlijk een stand inrichten. Ze nemen een doek/kleed mee van huis en leggen daar hun boeken op. Ouders kunnen, wanneer ze dit willen, hun kind begeleiden met het kopen en verkopen van hun boeken. Kinderen die niet meer kopen of verkopen gaan terug naar hun eigen klas. Om 11.50 uur gaan alle kinderen terug naar hun klas.

Spelregels:

·    De prijs van een boek mag maximaal 1 euro zijn

·    De boeken moeten van een prijs zijn voorzien (met potlood aan de binnenkant)

·    Het is verstandig dat de kinderen de prijs thuis met hun ouders overleggen

·    De boeken moeten natuurlijk wel compleet zijn

·    Een kleedje is handig als “tafel”

 

en dan nu vakantie.......

en dan nu vakantie.......

Volgende week is het herfstvakantie. Op maandag 23 oktober zijn we er allemaal weer. We wensen iedereen een mooie zonnige week.

 

Kindermonitor is gestart

Kindermonitor is gestart

Dit najaar voert de GGD een groot onderzoek uit naar de gezondheid en leefstijl van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Het gaat onder andere over voeding, bewegen, slapen en mediagebruik. We vragen alle ouders met kinderen in die leeftijd om een online vragenlijst in te vullen.

Doet u ook mee? Dat is belangrijk omdat:

• Ouders de experts zijn als het om kinderen gaat. Uw mening telt!

• De uitkomsten van het onderzoek helpen de GGD, gemeenten en jeugd(gezondheids)organisaties. Zij kunnen hun plannen en activiteiten hiermee goed laten aansluiten bij de wensen van ouders.

Klik op www.kindermonitornog.nl om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is anoniem, uw antwoorden zijn niet terug te leiden naar u of uw kind.

Meer informatie over het onderzoek is HIER te vinden.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf

Deze week zijn we begonnen met het thema herfst. We lezen het boekje 'Bobbi gaat naar het bos'. Bobbi trekt zijn regenlaarsjes aan. Wij hebben zelf regenlaarzen geknutseld. We plakken ze op een papier, samen met bladeren en regendruppels. Verder hebben we gisteren buiten op het schoolplein eikels gezocht. Ook de dopjes van de eikels hebben we gevonden. Alle kinderen mogen ook herfst spulletjes meenemen zodat we de 'pasta' tafel kunnen vervangen voor een herfsttafel.

Verder zijn we met de peuters gisteren weer bij groep 1/2a in de groep geweest. We hebben gezellig fruit meegegeten en een boekje gelezen. Juf Malou las een boekje voor en daarna mochten we er zelf ook een lezen. Leuk hoor!

Groep 1/2: CD te koop

Groep 1/2: CD te koop

U kunt nog tot uiterlijk aanstaande vrijdag de dvd van de podeshow bestellen. De intekenlijst hangt in de kleuterhal. Vrijdag wordt er geteld hoeveel dvd's er gemaakt moeten worden.

Jarige kinderen

Jarige kinderen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig

OKTOBER

 

 

13

Zeynep (2012)

1/2A

19

Alieke (2010)

4

20

Thygo (2011)

3

25

Danny (2006)

7a

29

Amy (2006)

7b

Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

De Bongerd is onderdeel van Leerplein055